Kristýna Kužvartová: Očista aneb socha ve veřejném, leč poněkud intimním, prostoru, aneb sahat povoleno, ba doporučeno, ne-li přímo nařízeno

20.08.2021 19:48

 

Očista

16. 7. – 3. 9. 2021

Kristýna Kužvartová

Pragovka Gallery

V umyvadlech Pragovky

 

Říká se tomu spojit příjemné s užitečným. Je doba virová, úpěnlivě dbejme na hygienu. V pořádku. Je ale motivací vládní nařízení. Dá se pochopit, dá se i trpně uznat, ale motivace v něm není ani co by se za nehet vešlo. A právě tma se vejde ten vir. Tak jinak na to. Zapojit fantazii a je tu příklad nad jiné a hlavně i pro jiné. Nápad Kristýny Kužvartové, projekt Očista.

 

 

„Myju si ruce…“ děl kdys asi takhle nějak Pilát Pontský a vstoupil do dějin. On, svým počínáním, a jeho výrok, svou filozofickou dimenzí. A na téhle myšlenkové vlně, našla pevný bod, který téměř může pohnout pandemickým světem, absolventka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Kristýna Kužvartová. Do umyvadel v objektu Pragovky umístila figurální sochy človíčků - z mýdla. A hle, na světě je konečně ryze praktická, leč přesto stále i socha ve veřejném prostoru. Navíc mile nápaditá, oživující a hlavně, hlavně, motivující. Takže spojila tu příjemné s užitečným, nebo ne? Ano. A jak… Klobouk dolů.

 

Jak to vidí kurátorka projektu Kateřina Lenzová?

 

„Projekt Očista tematizuje rituál omývání a duševní/duchovní katarze, jenž je zároveň zpochybněn prefabrikovanou podobou objektu k mytí. Jedná se o soubor figurálních soch z mýdlové hmoty, umístěných do umyvadel (v industriálním prostředí Pragovky). Stylizovaná lidská postava se vlivem návštěvníků umývajících si ruce rozplývá a deformuje. Čím více je ohlazována, ve snaze ze sebe dostat všechnu ´špínu´, tím méně ji zůstává. Společnost se očišťuje, ale zákonitě tím něco popírá, mění či dokonce ničí. Návštěvník si symbolicky myje ruce nad současným stavem světa. Důležitým aspektem díla je hmatový prožitek při omývání. Na rozdíl od klasického galerijního přikázání ´nesahat´, je zde kontakt se sochou vyžadován.“

 

   

Myjeme si nad tím ruce…

 

Autor těchto řádků, zná, žel, ze své praxe, celou řadu případů, kdy – už studenti (!) – designu, přišli s fantastickými nápady. Esteticky, výtvarně, prakticky, logicky, obsahově. Dokonalými. Nápady co by zlepšily mnoho zdánlivě banálních činností lidí v prospěch člověka. Srdce nad tím plesalo. A? A nic. Výrobce nikde. Apelace na něj s tím, že je to super nápad, je jenom jako pláč niterně srdceryvný, leč na cizím hrobě. Tisíc důvodů, stovky průtahů, desítky zdůvodnění a jeden hlavní postoj – nepružnost. Nápad zapad a studenti dostali za vyučenou. Tudy cesta nevede. Holenkové! A studenti, po dostudování pracují na zakázkách, byť sebelépe, ale v kleci mantinelů stanovených těmi, kdo o tom rozhodují – nápadů nemaje. Jistě, že asi nemůžeme zobecňovat, každé pravidlo má své výjimky, ale … no, víme své.

Tak držme Kristýně Kužvartové - a jí podobným - palce. A, prosím, tak pokud možno všechny čtyři. Bude toho třeba.

 

Kristýna Kužvartová

absolventka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Ateliér Socha a prostor Jiřího Beránka Západočeské univerzity v Plzni. Ve své tvorbě vychází z klasických sochařských technik, principů land-artu a site-specific instalace. Poslední dobou se soustředí její zájem na performativní, komunitní a experimentální divadelní projekty.

 

Text: Richard Koníček

Foto: Pragovka Gallery (2 x) a Wenca Nikoníček (1 x)  

 

 

Očista

16. 7. – 3. 9. 2021

Kristýna Kužvartová

V umyvadlech Pragovky       

Pragovka Gallery

Kolbenova 923/34, Praha 9

Web akce: www.facebook.com

Web místa: www.pragovka.com

 

Návštěvníci výstavy musí dodržovat aktuální vládní opatření a prokázat se negativním testem na Covid-19, průkazem z očkování či potvrzením o prodělání Covid-19 a mít po celou dobu pohybu po areálu nasazený respirátor.

 

Dernisáž výstavy Očista

Pá: 3. 9. 18:00