Kristýna Erbenová: V bezetmí/In the darkless aneb sviť, měsíčku, sviť…

13.05.2015 13:09

Galerie FotoGrafic  -  Praha

12. 5. – 21. 6. 2015


Na vernisáži nové výstavy v překrásném prostoru galerie FotoGrafic nebylo k hnutí, mnozí se museli uchýlit do dvora a sledovat slavnostní ceremoniál zahájení oknem…Úvodní slovo měla  Štěpánka Stein (na foto uprostřed).  Fotografie Kristýny Erbenové jsou příznačné mimořádným smyslem pro melancholickou náladu a dokonalým technickým provedením (klasický čtvercový fotografický materiál)Při měsíčku fotografujeme…

V kruzích oběžných drah, v rytmu roků, měsíců a dní, uvykáme řádu, který zůstává nepoznán. Ve dne čelíme zdání, že jsme s to uchopit skutečnost, tušit, vědět, být přesvědčeni, že viděné není klamem. Setmění mate a svádí ke slepotě, k uzavření bran poznání a odstoupení od touhy pronikat hlouběji. A přitom právě za tmy se rodí a umírá, právě noc dává vyniknout nebeským znamením, podle nichž člověk tisíce let směřoval své kroky. Tma je jen málem světla. Překročíme-li své hranice a rozhlédneme se, spatříme uhrančivé barvy a tvary zastavené v půlnočním klidu nebo cloumané znepokojivými poryvy. Zbytky světla, jedna čtyřsettisícina denního slunečního svitu, proces vyvolání. Fotografie, které popřely tmu. Zážitek z možnosti zviditelnit neviditelné. Krajina v nespatřeném a přece skutečném světle. Fotografie v tomto souboru byly pořízeny v noci, pouze za využití měsíčního světla a citlivého filmového materiálu středního formátu.“ (zdroj: Kristýna Erbenová)

 

 

 

 

 

 

 


Kristýna Erbenová (1987) (na foto vpravo) patří k nejmladší generaci fotografů s mezinárodními úspěchy

  •  studuje magisterský program na ITF Slezské univerzity v Opavě
  • společně s fotografií vystudovala také filmovou vědu a anglickou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci
  • účastnila se mnoha výstav a festivalů fotografie u nás i v zahraničí a její práce byla pozitivně reflektována odborným tiskem i médii

 

 

110 00 Praha 1

Stříbrná 2

Máme otevřeno:  pondělí –úterý, čtvrtek –neděle 13.00 –18.00 hodin

www.fotografic.cz

www.kristynaerbenova.com

 

Výstavní program 2015 je podporován granty Magistrátu hl. města Prahy

Hodnocení: 60 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková