Kristina Láníková: Léčení/Healing aneb když řazením náplastí vznikne vizuální zápis, rytmizovaný text

27.11.2017 11:03

Nau Gallery - Praha

11. 11. – 20. 12. 2017

Na vernisáži nové (zcela netradiční) výstavy Kristiny Láníkové ´Léčení´, kteroužto akcí autorka navázala na projekt Krátké dějiny zraňování, jehož součástí byly stejnojmenná výstava a sbírka textů, byla autorka osobně přítomna.  Úvod obstarala Denisa Bytelová z mimopražské galerie sam83.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Materiálem, který je rytmicky skládán do vizuálních atlasů, převíjen či plynule řazen

v nahodilých rytmech ve videu,

je náplast v nejrůznějších podobách.

Ta zakrývá, chrání, léčí a označuje."

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Text je výchozím bodem, série náplastí představují samostatný vizuální zápis.

(ukázka z instalovaného videa)

Pro práci Kristiny Láníkové je určující přetváření každodenního dění do vizuálních znaků. Vstupním bodem její výtvarné tvorby je většinou text – pracuje s ním ostatně i samostatně, na literární rovině.

Slova, texty a obrazy pečlivě vybírá, skládá, řadí vedle sebe.

Prvotní podnět nezpracovává okamžitě, naopak, sleduje jej zpovzdálí, trpělivě vyčkává na jeho vývoj.

 

Drží si odstup, někdy pracuje s lehkou ironií.

Formálnost projevu je jen prvotní dojem, který její tvorba vyvolává – při bližším kontaktu cítíme,

jak se do nás slova a obrazy zarývají, téměř hmatatelně je cítíme pod kůží.

 

Přítomnost těla, jeho zranitelnost a křehkost,

je neopominutelná, přesto však neagresivní, jemná, třepící smysly na malé kousky.

Skrze rytmické řazení slov, vět a obrazů Kristina Láníková vytváří umělecké dílo,

které je neustále v procesu.

 

Podobně jako s básněmi uspořádávanými do sbírky pracuje i s obrazy –

vytváří cykly, soubory, atlasy a archivy poukazující na fragmenty všednodenní reality,

zachycené ovšem v jakémsi meziprostoru a bezčasí.

 

Na jaře 2017se v galerii sam83 uskutečnila samostatná výstava Kristiny Láníkové s názvem

Krátké dějiny zraňování,

kde byl vystaven i soubor náplastí. Náplast se následně stala základním prostředkem její tvorby.

 

Kristina Láníková intenzivně sbírala náplasti všemožných podob a funkcí.

Titul aktuální výstavy - Léčení - je sám o sobě jakousi odpovědí na výstavu předchozí.

 

Náplast zakrývá, chrání a označuje poraněné místo.

 

Řazením se ovšem mění ve vizuální zápis, rytmizovaný text.

Přetáčení velké role náplasti odkazuje na proces čtení.

Jindy je vytvářen jakýsi atlas náplastí všech možných tvarů a materiálů,

prezentovaných na intimní ploše o velikosti dámského zrcátka.

Velké nástěnné zrcadlo naopak ukazuje, jak nerytmické je naše tělo a kde všude může být zraněno.

 

Hojení a léčení obvykle přináší naději, jakkoli je spojeno s traumatem.

Abstrahování či odosobnění tohoto procesu v institucionálním prostředí galerie a ve znakovém kódu náplastí, jenž označuje,

ale také zakrývá klíčové body obrazu, naopak vyvolává nejistotu.

Zrcadlo, které zde jako podklad supluje intimní povrch lidského těla, tak paradoxně vybízí k pochybám o možnostech reflexe.“

(text: Tereza Špinková)

 


 

Kristina Láníková (* 1988 v Praze)

  • 2008 – 2014:  Fakulta humanitních studií UK
  • 2012 – 2016: AVU v Praze – Ateliér Kresby – škola Jiřího Petrboka
  • 2016: dosud Akademie výtvarných umění v Praze – Ateliér Nových médií 1 – škola Tomáše Svobody

 

Kurátorka:  Tereza Špinková


130 00 Praha 3 – Žižkov

Kubelíkova 22

Máme otevřeno:
 út – so: 13.00 – 18.00 hodin
Vstup: volný

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 


www.naugallery.cz

www.sam83.cz/galerie/vystavy/kratkedejinyzranovani/