Křest knihy ´Vila Jenny a Josefa Winternitzových / Adolf Loos, Karel Lhota, 1931-1932´ aneb nová monografie o Winternitzově vile či Adolf Loos byl vždy svůj…

27.03.2020 10:00

Winternitzova vila - Praha

6. 3. 2020

Jsou knihy zbytné i vzácné, zábavné i faktografické, matoucí i pravdivé. Kniha, na jejíž křest jsme byli těsně před vyhlášením mimořádných opatření v naší zemi, pozváni Mgr. Kristinou Cysařovou, je vše, ale rozhodně ne zbytečná či matoucí. K publikaci s dlouhým, leč nezbytným názvem ´Vila Jenny a Josefa Winternitzových / Adolf Loos, Karel Lhota, 1931-1932´ totiž patří přívlastky vzácná, zábavná, faktografická a hlavně - pravdivá. Její křest se odehrál takříkajíc ´na místě činu´ ve skvostných prostorách vily Winternitz.

Na křest a první představení knihy nás pozvali manželé Cysařovi jakožto pokračovatelé rodu Wintenitzových.  Křest však nebyl jedinou náplní tohoto večera, přináležela k němu i výstava svébytných obrazů přední francouzské výtvarnice Dominique Chapuis, o které píšeme na jiném místě (viz. náš článek: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/dominique-chapuis%3a-le-vide-interrogelevisible-aneb-kdyz-vstoupime-do-imaginarniho-sveta-%c2%b4bile-prazdnoty%c2%b4%e2%80%a6/ ).

 

Důstojný průběh večera

Publikaci osobně a slavnostně uvedli prof. Jindřich Vybíral, rektor UMPRUM,

editorky Lada Hubatová –Vacková,  Valentýna Nikolenko

a

editor David Cysař.

 

Předmětem křtu byla monografie o Winternitzově vile, jež je  výsledkem týmové, často až badatelské, či téměř detektivní, na níž se podílelo několik studentů a absolventů Vysoké školy uměleckoprůmyslové pod vedením Lady Hubatové-Vackové. Kniha představuje v několika kapitolách mimořádně dramatický příběh jedné židovské rodiny, Winternitzů, obyvatel vily a ´osvícených investorů´, stejně tak i život ve vile za protektorátu, dále období po 2. sv. válce od 50. let 20. století až po současnost. Nechybějí ani odborné pasáže o stavbě a jejích autorech Adolfu Loosovi a Karlu Lhotovi. Knihu bylo možné zakoupit za zvýhodněnou cenu už během večera na pokladně vily, v českém nebo anglickém jazyce.

 

Svět (a vila Winternitz) si připomíná 150 let od narození Adolfa Loose

Rok 2020 nezačal dobře. Starostí a problémů je plno. I tak by ale neměla zaniknout připomínka 150 let od narození Adolfa Loose. Autora řady pozoruhodných staveb, k nimž jednoznačně patří i smíchovský architektonický klenot - vila Winternitz, jedno z mistrovských děl.

Manželé Cysařovi, jež o vilu pečují, nezůstali stranou a pro obdivovatele Adolfa Loose, architekty, historiky i studenty architektury, spolupřipravili vzácný počin - publikaci ´Vila Jenny a Josefa Winternitzových/ Adolf Loos, Karel Lhota, 1931-1932´.

 

Křest zahájil David Cysař. Informoval nás o genezi vzniku publikace. Zdůraznil, že přímými potomky a dědici vily jsou jejich dvě tety, jež byly aktu přítomny a které svěřily vilu Cysařovým do péče a provozování ve veřejném zájmu. Uvedení vily do současného stavu byl úkol Cysařových. To vše je v publikaci. A nejen to. Věnujeme se jí v rubrice Knižní novinky.

David Cysař v úvodu zdůraznil, že je rád, že publikace vznikla, protože cokoli časem pomíjí, tato kniha ale zůstává jako souhrn informací, jež navždy zachovají odkaz jeho pradědečka.

 

Uznání od rektora UMPRUM, prof. Jindřicha Vybírala

Dalšího slova se ujal prof. Jindřich Vybíral, který vyšel z faktu, že Loosovi by bylo letos 150 let. A přesto, že se jedná o tak mimořádnou osobnost, dodnes není zcela správně prezentována. A to - jak si posteskl - ani na Wikipedii. I tam se lze dočíst nesmysly a mýty, jež je dobré seriózními, historickými a faktografickými informacemi vyvrátit. Proto prof. Jindřich Vybíral jakožto odborník zdůrazňuje význam této publikace, protože je věcně správná a mnohé z nepřesností kolujících o Loosovi vyvrací. Mimo jiné i tím, že dokazuje, že nikdy nebyl tvůrcem žádné stavby - Loosovy nevyjímaje - jen architekt. Vždy se na stavbě podílel a nemálo stavitel. A křtěná publikace to řeší.

 

Publikace stavbu prezentuje jako výsledek součinnosti architekta a stavitele.  Pak se prof. Jindřich Vybíral rozhovořil i o osobnosti Adolfa Loose jako člověka. Vyzdvihl jeho vlastnosti, jež byly třeba i konfliktní. Loos si nikdy nedal mluvit od stavebníka do projektu a byl vždy nonkonformní. Vždy svůj. Odmítl i studium architektury. Na druhé straně měl ale vedle sebe, jako v případě vily Winternitz, Karla Lhotu, jenž tyto vztahové a úřední problémy řešil. Společně vytvořili kongeniální dvojici a důkazem je i dokonalá stavba Winternitzovy vily.

 

Prof. Jindřich Vybíral ocenil knihu nejen proto, že je pravdivá, ale také proto, že se na ní spoluautorsky podíleli studenti UMPRUM, za což jim upřímně poděkoval. Většina jich na křtu byla přítomna. Závěrem potvrdil, shodně s Davidem Cysařem, že i on je rád, že kniha vznikla a přiznal, že na počátku, při jejím koncipování a stanovení stylu jejího zpracování, si nedovedl představit, jako to celé dopadne. Teď je však s výsledkem velice spokojen.

 

Lada Hubatková - Vacková jménem tvůrčího týmu

Za tým spoluautorů pohovořila i Lada Hubatková  - Vacková. Popsala vznik publikace, tvorbu jejího obsahové náplně i témat jednotlivých kapitol. Zmínila, že studenti, spolupodílející se na jejím vzniku, nepracovali jen sami ´od stolu´, ale kontaktovali odborníky ze své alma mater, UMPRUM i další mimo rámec školy. Archiváře i historiky, a jen tak mohla publikace vzniknout v kvalitě, v jaké vznikla. Nemalý podíl na tom má i invenční grafické zpracování.

Vlastní křest se nakonec odehrál na návrh Kristiny Cysařové v noblesním stylu.

Žádné polévání publikace, ale slavnostní přestřižení zlaté stužky, kterou byla publikace opásána…

 

150 00 Praha 5 - Smíchov

Na Cihlářce 10

O Winternitzově vile

Winternitzova vila slavného architekta Adolfa Loose a Karla Lhoty

se díky velkému zájmu veřejnosti otevřela 25. 4. 2017 trvale jako galerie.

Je možné ji navštívit vždy od neděle do středy mezi 12. a 18. hodinou

a

každou sobotu v rámci komentovaných prohlídek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvníci si mohou nejen v klidu prohlédnout dílo Adolfa Loose

(a obdivovat jeho mimořádný způsob členění prostoru, tzv. raumplan),

navštívit aktuální výstavu a stálou expozici mapující osud vily od třicátých let,

ale také si užít unikátní prostory při některém z doprovodných programů.

David Cysař, pravnuk Josefa Winternitze,

který nechal vilu postavit pro svoji rodinu v roce 1932,

zde pořádá

v duchu tehdejších salonů

přednášky o dějinách umění a architektuře,

divadelní představení,

koncerty a swingové tančírny.

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková,  Winternitzova vila (3 x)

 

www.loosovavila.cz