Krajská výstava psů všech plemen mimo německých ovčáků aneb málo početná plemena psů…přesto jich málo nebylo…

02.03.2020 13:15

Výstaviště Lysá nad Labem

29. 2. 2020

 

V sobotu jsme na www.www-kulturaok-eu.cz jeli na Krajskou (jednodenní) výstavu psů do Lysé nad Labem. Protože psí jedinci  s kupírovanýma ušima nebyli do areálu Výstaviště vpuštěni (viz zákon na ochranu zvířat proti týrání), nás platící návštěvníky (s nekupírovanýma ušima) na výstavu pustili bez problémů. Samozřejmě jsme fotografovali...Od 9 hodin se provádělo posuzování psů v kruzích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto výstavu

bylo možno použít ke splnění podmínky pro chovnost v KCHMPP.

Výstava je přístupná psům a fenám výše

 uvedených plemen zapsaných v knihách uznaných FCI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné soutěže

Nejlepší pár psů (pro fenu i psa stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů, spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu)

Nejlepší chovatelská skupina (minimálně 3 psi/feny a maximálně 5 jedinců z jedné chovatelské stanice z různých spojení, kteří byli na výstavě posouzeni)

Nejlepší štěně

Nejlepší dorost

BIS mladých

BIS veterán

BIS Lysé nad Labem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodčí

Otakar Vondrouš

Andraš Polgar (SRB)

Petr Řehánek

Petra Márová

Ladislav Kukla

Ing. Alena Košťálová

Lenka Frnčová

Ladislav Frnčo

-

rozhodčí byli využiti podle jejich aprobací a počtu přihlášených psů

(změna rozhodčích vyhrazena)

 

Při výstavě probíhala také bonitace všech plemen zastřešených KCHMPP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinární podmínky

1. Psi musí být klinicky zdraví

2. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

3. Z výstavy jsou vyloučeny feny háravé, kojící a ve druhé polovině březosti, agresivní jedinci a jedinci s chirurgickými zákroky k odstranění vady exteriéru psa.

 

Všeobecná ustanovení

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn zvířete nebo ztrátu psa. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno! Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.

 

 

Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimováním a vyvazováním psů na stolech jsou z a k á z á n y !

 

V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

 

Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě jsou z a k á z á n y !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavovatel souhlasí s uvedením svého jména a adresy v katalogu. Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy a souhlasí se zveřejněním výsledků, fotografií a videí z výstavy.

 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, pouze v průběhu výstavy, současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy KCHMPP v roce 2020

  2.   5. 2020 Speciální a klubová výstava psů Mladá Boleslav

25.   7. 2020 Klubová výstava Mikulov

10. 10. 2020 Klubová výstava Mladá Boleslav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysá nad Labem/kraj: Středočeský/okres: Nymburk

PSČ: 289 22

Počet obyvatel: 9 220 (k 1. 1. 2018)

Nadmořská výška: 183 m

Katastrální výměra: 33,65 km²

Části města: Lysá nad Labem, Lysá nad Labem - Litol, Byšičky, Dvorce

Vodní toky: řeka Labe

Lysá nad Labem leží v úrodné nížině na řece Labi.

Nachází se 30 km severovýchodním směrem od hl. m. Prahy.

 

První historická zmínka o městu je z 11. století v souvislosti s knížetem Jaromírem, kterého na lyském hradě věznil, oslepil a později nechal zavraždit jeho bratr Oldřich. Existence Lysé nad Labem jako města je doložena rokem 1291, kdy královna Guta, manželka Václava II., vydala listinu, jež sjednocovala osady statku v jeden hospodářský celek. Lyská panství měli během historie v držení různí majitelé, mezi nimiž nechyběli přemyslovská knížata, české královny a různé šlechtické rody.

 

Značného hospodářského rozkvětu a kulturního věhlasu dosáhla Lysá za panování hraběte Františka Antonína Šporka. Hrabě Špork byl velikým příznivcem umění. Zámecký park se sochami žáků Braunovy školy je srovnatelný s řadami alegorií v Kuksu. Lyský cyklus dvanácti měsíců, ročních období, dne a noci, přírodních živlů a světadílů nemá ve světovém sochařství obdoby.

 

Rámec města tvoří bývalý augustiniánský klášter z 12. století a barokní zámek s kostelem. V současné době je zámek s kaplí sv. Tří králů z roku 1729 využíván jako domov důchodců, avšak zámecký park je zpřístupněn se svými památkami veřejnosti.

 

Výraznou dominantou Lysé je kostel sv. Jana Křtitele z 18. století. Ačkoliv byla výstavba kostela započata v roce 1719 podle architektonického návrhu Františka Maxmiliána Kaňky, jeho stavba vázla. Důvod byl zcela prozaický - nedostatek peněz a ze stejného důvodu byl pozměněn i původní projekt. Slavnostní vysvěcení se konalo v roce 1741 a není bez zajímavosti, že jej vysvětil biskup pražský, kanovník svatovítský v jedné osobě, hrabě Jan Rudolf  Špork, synovec Františka Antonína Šporka.

 

Původně jako špitál pro přestárlé byla v roce 1754 postavena budova uzavírající na jihozápadě náměstí Bedřicha Hrozného. Dnes je zde instalováno muzeum orientalisty, lyského rodáka, profesora Bedřicha Hrozného.

 

Z rozsáhlé palety kulturních a historických památek nelze neupozornit na lyskou radnici, která byla dostavěna v roce 1747.

 

 

 

Významný rozvoj města nastal ve druhé polovině 19. století a pokračoval až do začátku 2. sv. války. V současnosti je Lysá nad Labem známa především Výstavištěm, které pořádá v průběhu roku řadu tematicky zaměřených výstav.

 

V současnosti se na lyském výstavišti koná průměrně 30 výstavních akcí do roka. Tradičně nejnavštěvovanější výstavní akcí je výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků, Zemědělec.

Další zajímavostí je dostihové závodiště, kde nejznámější dostih je pořádán každoročně 1. května.

 

 

 

Okolí Lysé nabízí možnost zajímavých a překrásných výletů. K vidění je zde například přírodní skanzen v Přerově nad Labem, malebná vesnička Byšičky, vystavěná ve tvaru okrouhlice nebo středověká vesnička vybudovaná firmou Botanicus v obci Ostrá.

 

Poloha města umožňuje pěší turistiku a nenáročnou cykloturistiku, vhodnou i pro rodiny s dětmi, do ostatních regionů - například Brandýs nad Labem - Poděbrady. Naučná stezka mezi Lysou nad Labem - Čelákovicemi je volena tak, aby zahrnovala většinu přírodních pozoruhodností této části našeho okolí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727

(vchod z Čapkovy ulice)

Máme otevřeno: 9.00 - 17.00 hodin

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková, www.kchmpp.cz

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

https://old.dogoffice.cz/

www.kchmpp.cz

www.vll.cz