Krajina a město v malbě 20. století aneb krajinomalba se v běhu staletí také mění/krajinomalba v různých podobách

01.06.2016 14:33

Galerie České spořitelny/ Palác České spořitelny - Praha

10.  3.  – 7.  6. 2016

 

Na www.www-kulturaok-eu.cz jsme 20. 4. 2016 absolvovali komentovanou prohlídku výstavy mistrovských obrazů z 20. století, které pocházejí ze sbírky České spořitelny. Jak nám s obrovským nadšením vyprávěla kurátorka výstavy PhDr. Duňa Panenková o této výstavě, to jsme ještě nezažili.  Svým entuziasmem a znalostmi nás strhla k trpělivému naslouchání jejího výkladu o historii krajiny a malby města. Výstava totiž představila díla, jež se týkají krajiny, města a jeho periferie  a představila tak známé i dnes již mnohé zapomenuté umělce.

 

Poznali jsme i rodné Vinohrady

Protože výstava se týkala i tématu města, velmi nás potěšil obraz ´Pohled na Vinohrady´ Jaroslava Šimůnka, který zobrazoval i nám velmi blízkou budovu Vodárny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počátky vzniku Spořitelen

Jak dějiny šly, první ze stovek Spořitelen na území Čech a Moravy vznikla v roce 1825 v Praze. Hlavním motivem zakladatelů bylo přesvědčení, že tam, kde Spořitelna zapustí kořeny, se bude prostým lidem a živnostníkům, žít lépe. Spořitelna oproti bankám vedla lidi, kteří se přesunovali do měst za živobytím, k pracovnímu uplatnění, správnému sklízení plodů své práce a spoření na stáří.  Nápad to byl revoluční a úspěšný A tak mohla Spořitelna rozšířit své poslání i o kultivaci ducha běžných lidí. Symbolem se stalo Rudolfinum, které Spořitelna postavila ke svému 50. výročí a věnovala národu jako stánek hudby a výtvarného umění. Spořitelny nakupovaly obrazy umělců tvořících v daném místě, čímž podporovaly nejen je, ale také vkus a zájem lidí. (Pavel Kysilka)

 

 Městská spořitelna pražská z roku 1894 byla projektovaná na Havelském tržišti v centru Prahy, předtím sídlila na Staroměstské radnici.

  • 2005 – 2008 došlo k rekonstrukci Paláce ČS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajinomalba prožila bouřlivý vývoj

  • do počátku 19. stol. malíři své krajiny idealizovali, až v 19. století se objevují obrazy, kde např. ženy pracují na poli… sbírají klásky atp.
  • dříve obraz krajiny byl velmi drahý, pracovalo se na něm mnohdy jeden a půl roku
  • malíř krajiny se musí vyznačovat vizuální pamětí, až později docházelo k malbě v plenéru  (do 30. let 19. století nebyla praktikována)
  • malíři objevují postupně, jak se stíny stromů a keřů v průběhu dne mění
  • vliv impresionismu
  • postupně dochází k abstrahování od detailů, k hloubce prostoru, práce se světlem, …  
  • v posledních dvou stoletích dochází vlivem průmyslových revolucí k radikální proměně chápání pojmu příroda a krajina a ke změně její reprezentace a jejího vyjádření prostřednictvím umění…(Milan Kreuzzieger)

 

Vystavující malíř: Jan Autengruber, Karel Benedík, Vincenc Beneš, Josef Tomáš Blažek, Antonín Bloman, Ota Bubeníček, Karel Gabriel, Rudolf Hanych, Miloslav Holý, František Charvát, Hana Juskovičová, Alois Kalvoda, František Kaván, Bohumil Lonek, František Myslivec, Otakar Nejedlý, Richard Přikryl, Rudolf Pulkrábek, Vlastimil Rada, Karel Jan Sigmund, Jaroslav Šimůnek, Jan Trampota, Vilém Trsek, Alois Tužinský, František Vavřina

 

Kurátor: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny

Produkce výstavy: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny

Restaurátoři: Libor Kodym a Miloš Věrný

Instalační skupina: David Webr a partneři

Grafika: Nikola Kratky, Minneapolis, Minnesotta, USA  

Galerie České spořitelny

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Rytířská 29

Máme otevřeno: denně od 10.00 - 18.00 hodin (polední pauza 13.30 - 14.00 hodin)

Vstupné: zdarma

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková