Kopecký: ´Bouře a Klid´ aneb když malířství prolneme se sklem

10.05.2014 17:55

Museum Kampa  - Praha

25. 4. – 7. 9. 2014

 

Byli jsme pozváni na tiskovou konferenci, které se osobně zúčastnil i autor výstavy třiaosmdesátiletý Vladimír Kopecký, paní Meda Mládková i Jiří Pospíšil. Museum Kampa představilo ve svém výstavním projektu  Vladimíra Kopeckého jako osobitého umělce, pohybujícího se nejen mezi dvěma médii – malbou a sklem, ale také v napětí mezi expresivní barevností a přísnou geometrií. Zaměřili jsme se na klíčová období jeho tvorby, tj. druhou polovinu 60. a počátek 70. let a dále pak na práce z posledních zhruba 10 let včetně dokumentace jeho realizací v architektuře.

 

O Vladimírovi Kopeckém můžeme  mluvit jako o uměleckém obojživelníkovi. Je totiž malířem i sklářským výtvarníkem. Jeho tvorba osciluje od vytříbené geometrické harmonie až po nespoutanou živelnou expresi. Obojí, exprese i geometrie, obrazy i sklo, stojí navzájem vedle sebe, prostupují se a vzájemně ovlivňují. Vladimír Kopecký tak tvoří něco na způsob vizuálního Gesamtkunstwerku, chce mít všechny možnosti po ruce, nesnáší omezení. 

 •  
 • narozen 26. 11. 1931 ve Svojanově na Českomoravské vysočině
 • ve svých 5 letech prý prohlásil, že chce být malířem
 • cesta k malířství však nebyla přímočará
 • po II. sv. válce se Kopeckého rodina přestěhovala do severočeského Děčína. V tomto regionu zbyly opuštěné sklářské školy v Novém Boru a v Kamenickém Šenově, kam se adept umění přihlásil, aby v Šenově potkal pedagoga René Roubíčka, a posléze v Boru zase Stanislava Libenského
 • na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové fekventoval mezi léty 1949 až 1956 Ateliér monumentální malby a skla Josefa Kaplického
 • na této škole od roku 1990 - 2008 vedl sklářský ateliér

 

...bolest prudká nesnesitelná v oblouku radosti se zahnízdí a nedá se vystrnadit svině ...V. K. 

 

Kdo jiný by tedy mohl zacházet se sklem tak frajersky,

že ho třeba ani nepotřeboval, když rozvíjel svou malířskou vášeň. Dvě milenky však léty splynuly v jedinou, a tak se malířství prolnulo se sklem…

 

Výstava Bouře a Klid nás vtáhne  do emocionálního a estetického světa Kopeckého tvorby. Sledujeme především jeho obrazy,  ale  nejen pomocí videa  si můžeme připomenout i Kopeckého sklářskou tvorbu. Vedle děl, která využívají optických kvalit skla, zde najdeme i objekty expresivně atakované barvou.

 • Kopeckého malířství má své dva velké vrcholy
 • první se odehrál v čase od konce 60. let po 1. pol. 70. let desetiletí a přinesl  prostorové geometrické obrazy, často malované na podkladové linoleum
 • řada obrazových motivů vytváří variace, skoro  až po způsobu amerických minimalistů
 • druhé mimořádné malířské období trvá od konce 90. let dodnes a přináší sérii abstraktních obrazů, jejichž výrazová síla, zvládnutí barevné hmoty a spontánní gestická suverenita zařadila umělce do světového kontextu expresivního malířství
 •  

...třpytí se čerň na prstech

existence setnutých ostřím doznání...V. K.

 

Nebyl by to ale Vladimír Kopecký, aby se rovněž nedotkl konstruktivní estetiky. A tak v posledních letech, v kontrapozici vůči svým divokým obrazům, vytváří velké geometricky vytříbené serigrafie. Výstava připomíná prostřednictvím fotografií Martina Poláka i Kopeckého realizace v architektuře, kterým se umělec dlouhodobě věnuje. K nim, ale i k malířskému dílu, se vztahují také dva velkoformátové obrazy, kartonové návrhy pro mozaiky, které osobitě rozvíjejí Kopeckého malířskou zkušenost geometrického období (z tiskové zprávy kurátora Martina Dostála).

 

Doprovodné programy k výstavě Kopecký

sobota 17. 5. 2014: Výlet po Kopeckého realizacích v architektuře

pondělí 26. 5. 2014: Beseda s autorem Vladimírem Kopeckým, 18.00 hodin

čtvrtek 5. 6. 2014:  Kurátorská prohlídka výstavy s Martinem Dostálem, 17.30 hodin

 

Museum Kampa

118 00 Praha 1

U Sovových mlýnů 2

Máme otevřeno: denně od 10.00 do 18.00 hodin

www.museumkampa.cz

 

Hodnocení:  80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka