Koncert smyčcového tria Domenica v Maiselově synagoze aneb když povznášející prostor zaplní povznášející hudba

17.11.2021 19:05

 

Koncert Tria Domenica

11. 11. 2021

Maiselova synagoga

 

 

Po úspěšném říjnovém koncertu se uskutečnil další koncert z koncertů komorní vážné hudby pořádaných Židovským muzeem Praha. Koncert byl součástí dlouhodobého koncertního cyklu Židovského muzea Praha, cyklu, který je naplánován až do června 2022. Na všech koncertech vystupují přední hudebníci, působící v renomovaných hudebních tělesech.

 

Koncert představil v Maiselově synagoze nizozemsko-české smyčcové trio působící v poměrně neběžném složení – housle, viola a violoncello. Na rozdíl od celkem běžných smyčcových kvartet, pro které už bylo napsáno bezpočet skladeb, je díky specifickému složení tria, soubor nucen hledat, objevovat, nastudovat a interpretovat skladby psané pro tuto atypickou hudební sestavu. Doklad o tom, že jde o mimořádně zajímavou hudbu v živé a poutavé interpretaci nám přesvědčivě podalo vystoupení Tria Domenica.

 

Vhodně zvolený program

 

Skladby vybrané z repertoáru Tria Domenica, které jsme vyslechli v příjemném prostředí nitra slavné Maiselovy synagogy, sestávaly ze skladby klasického repertoáru Ludwiga van Beethovena (1770-1827) a s ohledem na prostředí příhodné skladby dvou skladatelů židovského původu z 20. st. Jednalo se o Gideona Kleina (1919 - 1945) a Leo Weinera (1885-1960).

Z děl Ludwiga van Beethovena, jsme vyposlechli Smyčcové trio G-dur op.9 no 1. sestávající ze čtyř vět, nazvaných Adagio, allegro con brio, Adagio ma non troppo, cantabile, Scherzo a

Presto.

Z tvorby Gideona Kleina se jednalo o Trio pro housle, violu a violoncello, ghetto Terezin 1944, mající tři věty nazvané Allegro, Lento (variace na moravskou lidovou píseň) a Allegro feroce.

A na závěr jsme vyslechli skladbu Leo Weinera, Smyčcové trio g-moll op. 6 (1908) o třech větách nazvaných Allegro con brio, Vivace a Andantino.  

Pro úplnost dodejme, že Trio Domenica tvoří Tony Rous (housle), Suzan Woelderink–Rous (viola) a charismatický Jan Škrdlík (violoncello).

 

 

Trio Domenica

 

Vznik tria Domenica je spjat s činností známého Českého barokního tria. Oba soubory byly totiž založeny nizozemským houslistou s českými kořeny Antonínem Rousem, který již od roku 1971 působí v Amsterodamu.

Oba soubory se dokonce občas spojují do jednoho tělesa.

V roce 2018 se však trio Domenica plně osamostatnilo a vystoupilo postupně na několika mezinárodních festivalech (Nizozemí, Belgie, Německo a Česká republika).

Na podzim roku 2019 koncertovalo např. na prestižním festivalu Mahler Jihlava.

Trio Domenica se soustředí na prezentaci klasického repertoáru v kombinaci s méně uváděnými skladbami 20. Století, čehož byl dokladem i námi sledovaný koncert.

 

Členové Tria Domenica   

 

Antonín Rous – housle

Narodil se v Jihlavě, vystudoval Konzervatoř Brno a dále Akademii múzických umění v Praze, kde se učil hře na housle u profesorky Marie Hlouňové a Ivana Štrause. Komorní hudbu dále studoval na hudební konzervatoři v Bruselu. V roce 1969–71 byl 2. koncertním mistrem Komorního orchestru v Pardubicích, v roce 1971–76 působil v Haagu v Residentie Orchestra. Mezi lety 1980 a 1990 řídil jako primárius Amsterdamské kvinteto, které koncertovalo v mnoha zemích Evropy a Ameriky. Od roku 1976 do roku 2010 byl členem skupiny 1. houslí Královského Concertgebouworchestru v Amsterdamu a primáriem komorních souboru Domenica consort a České barokní trio.

 

Suzan Woelderink - Rous  - viola   

Studovala housle u svého otce a později violu na amsterdamské konzervatoři u Jürgena Kussmaula. Komorní hru dále prohlubovala jako členka nizozemského kvarteta Prinsekwartet na Akademii pro smyčcová kvarteta Stefana Metze v Amsterdamu.  Toto kvarteto účinkovalo na mnoha koncertech v Nizozemí a zúčastnilo se několikrát festivalů komorní hudby v Italii a Velké Británii. Od 2006 do 2009 byla členkou orchestru Národního divadla v Praze. Nyní působí především v Holandsku. Je členkou souboru Domenica consort, který interpretuje barokní a klasickou hudbu. Pravidelně také působí v Concertgebouworchestru a barokním souboru Combattimento Amsterdam.

 

Jan Škrdlík – violoncello

Vystudoval Janáčkovu Akademii múzických umění v Brně u prof. Bedřicha Havlíka a získal ocenění Českého hudebního fondu. Poté absolvoval kurz barokní interpretace u francouzského violoncellisty Christopha Coina. Vystupoval sólově a jako člen kvarteta v řadě zemí Evropy a v Americe. V roce 1987 se stal laureátem soutěže O cenu Beethovenova Hradce, kde získal cenu za nejlepší provedení Beethovenových skladeb. V roce 1988 mu bylo uděleno roční stipendium do Španělska u prof. Luise Clareta. S německou cembalistkou Barbarou Willi provádí skladby německého a italského baroka a jako sólista spolupracuje s Brněnským komorním orchestrem.

 

 

Koncertní program komorní vážné hudby, pořádaných Židovským muzeem Praha

 

  • 23. 11. 2021, 19:30 - 21:00

Věčná naděje 2021

Bente Kahan, Ronen Nissan a NFM Leopoldinum Orchestra

Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1

 

  • 09. 12. 2021, 19:00 - 20:30

Hebrejské meditace

violoncello a akordeon / Dominika Weiss Hošková a Jana Bezpalcová

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

  • 06. 01. 2022, 19:00 - 20:30

Dechové kvintety

The Prague Philharmonia Wind Quintet

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Prague 1

  • 24. 02. 2022, 19:00 - 20:30

Perly 20. století

Duo Beautiful Strings

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Prague 1

  • 17. 03. 2022, 19:00 - 20:30

Nelehkost bytí…

Amadeus String Trio

17. 03. 2022

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Prague 1

  • 28. 04. 2022, 19:00 - 20:30

Slavnostní koncert u příležitosti Jom ha-šoa

Kukal Quartet

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

  • 26. 05. 2022, 19:00 - 20:30

Motus Harmonicus

Festa del Sabbato

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

  • 02. 06. 2022, 19:00 - 20:30

Po temnotě

The Hague String Trio

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

 

 

Maiselova synagoga

 

Maiselova synagoga jedna z památek bývalého pražského židovského města.

Postavena na sklonku 16. století na podnět významného mecenáše pražské židovské obce Mordechaje Maisela.

Během existence několikrát přestavěna.

Zachována v novogotickém slohu.

Patří pražské Židovské obci.

Spravována je Židovským muzeem v Praze.

 

Text s využitím materiálů Židovského muzea Praha připravil: Richard Koníček

Foto: Richard Koníček (1 x), Židovské muzeum Praha (1 x) a Trio Domenica (1 x)   

 

Více informací o koncertech a aktivitách pražského Židovského muzea:

Židovské muzeum v Praze, U Staré školy 141/1, 110 00 Praha 1

www.jewishmuseum.cz

E: pr@jewishmuseum.cz