Koldo Chamorro. El Santo Christo Ibérico aneb vizuální úvaha o náboženských obřadech na Pyrenejském poloostrově

11.08.2021 17:39

 

Koldo Chamorro

El Santo Christo Ibérico

11. 6. – 24. 9. 2021

Instituto Cervantes (Praga)

 

 

Podtitul fotovýstavy mimořádné osobnosti španělské fotografie, zní „vizuální úvaha o náboženských obřadech na Pyrenejském poloostrově.“ A opravdu, na kompletu 55 vystavených reportážních snímků, lze spolu s autorem, prostřednictvím jeho fotoaparátu a hlavně jeho vnímavého vidění, nahlédnout do koloritu doznívajících lokálních náboženských událostí.

 

 

Španělsko je turistickou zemí. Turisté míří tam za památkami, k moři, za architekturou, za dějinnými místy a do galerií s uměním. Ale jen málokdo se má šanci stát svědkem ozvěn dávné lidové kultury, dávných a dodnes ještě místně udržovaných lidových náboženských slavností a obřadů. A zadíváme-li se na snímky pořízené Koldo Chamorrem, představené na výstavě  El Santo Christo Ibérico (Pyrenejský svatý Kristus), věnované lidovým zvykům na oslavu Krista, můžeme se i tak trochu vcítit do jejich atmosféry. Tento pohled na Španělsko, ale běžnému turistovi uniká…

 

 

Soubor fotek je vyprávěním příběhů

 

„Koldo Chamorro (Vitoria, 1949-Pamplona, 2009) zaujímá ve španělské fotografii významné místo. Jeho doménou byla fotoreportáž, pojatá jako formát veskrze kompletní, odvážný a vhodný pro vyprávění o lidském životě. V nepočítaných pracích své více než čtyřicetileté profesionální dráhy, se Koldo Chamorro zabýval řadou otázek týkajících se společenské struktury, náboženství, svátků, býčích zápasů, těla, sexu… Jeho fotografie se nevyčerpají při prvním zhlédnutí. Dorážejí na nás, vyvádějí nás z míry a znepokojují nás, jsou to malé labyrinty, kde je jakákoli cesta možná, kde vládne dvojsmysl a hra, kde je mnoho otázek a málo odpovědí a kde – což tak rád připomínal citací Tao-Te Chinga- co je viditelné, tvoří formu, ale to neviditelné mu dává smysl.“

Těmito slovy charakterizuje kurátor výstavy, Clemente Bernard, vystavený soubor fotografií. Nejsou z jednoho místa, ani z jedné události. Jsou to fotografie vyčekané a vyhledané. Jsou za nimi týdny putování venkovem, nocí v autě či na mezi, když v místě není ani hotel ani penzion a týdny trpělivého mapování mizejících náboženských procesí a obřadů. Ale hlavně to jsou fotografie vystihující. Pocházejí sice z více míst Španělska, ale takových, kde ještě moderní doba podobné starobylé zvyky nepotlačila, kde ještě lidové slavnosti nejsou jen divadlo, ale jsou stále ještě po generace předávaný odkaz předků. A kde jsou dosud nadšenci, kteří tyto, dnes už ale přece stále více vzácné a folklorní aktivity, jsou ještě ochotni připravit a uspořádat. A kromě toho již zmíněného vyhledání a vyčekání, tedy objevení toho správného místa, v ten správný čas, vše až po získání důvěry místních účastníků, je tu ještě obrovský vklad autorský. Chamorrova schopnost zachytit správné okamžiky, tak, že ilustrují autorem a jeho fotografiemi vyprávěný příběh o Kristu na pyrenejském poloostrově.    

 

 

Kurátor o autorovi

  

Kurátor Clement Bernard nazývá autora vystavených fotografií „vypravěčem příběhů.“ A dodává i vlastnosti potřebné k takovému vyprávění příběhů prostřednictvím fotografií.

„Koldo Chamorro je zvědavý, empatický, nepředvídatelný, neúnavný kritik, všímavý, velkorysý, houževnatý, vášnivý, pedantský, nekonformní, dobrý řečník, zlomyslný, vitální, náročný, velmi přítulný.“ Sbírka ctností, bez nichž by nikdy nevznikly jeho soubory dokumentárních a přece poetických snímků. A závěrem ještě Clement Bernard dodává:

„Jako fotograf, působil, Koldo Chamorro, zcela svobodně řadu let. I těch, kdy na naší zemi ležela četná břemena a zdálo se to jako věčnost. A tak i proto jeho komplexní pohled nám vypráví o nás samých.“

A dodejme, že ono Bernardovo „o nás samých“, zdaleka není myšleno jen a pouze o obyvatelích pyrenejského poloostrova, Španělech, ale odhlédneme-li od místně specifických detailů, platí to o nás všech, jako o lidech obecně. Proto je dobré najít si čas a na výstavu, o tom jaké je také Španělsko, zavítat a nad snímky se pořádně zamyslet.

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, Dis

 

 

Koldo Chamorro

El Santo Christo Ibérico

11. 6. – 24. 9. 2021

Instituto Cervantes (Praga)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Díla: 55 fotografií

Kurátor: Clemente Bernad

Časové zařazení: 1974 - 2000

Původ: Legado de Koldo Chamorro. Museo de Navarra

Informace:

Návštěvní doba:

Červen: Pondělí - Pátek, 10 - 18, Sobota 10 - 12:30; červenec a srpen: po - pá 10 - 19:30

Poznámky: Vstup na výstavu s nasazeným respirátorem a po zápisu do knihy hostů.

Kontakt:

12000 Praha 2, Na Rybníčku 6

https://praga.cervantes.es/cz/default.shtm