Knihovna/ Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze aneb aneb digitalizujme se... stále jsme národ čtenářů…

26.02.2018 09:54

 

Galerie UM/ UMPRUM – Praha

23. 2. - 7. 4. 2018

 

 

 

 

 

Na vernisáži nové výstavy Knihovna, Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze, nám za velkého zájmu návštěvníků byl představen nový výstavní projekt jako analytický a zároveň vizionářský pohled na knihy - jaké v minulosti byly a jaké v budoucnu být mohou.

 

U všech exponátů jsou podrobné informace, které je záhodno si přečíst.

V každém případě, když knihu zdigitalizujeme,

zpřístupníme ji tak vlastně širokým vrstvám čtenářů, 

protože ne každý máme dostatek financí i prostoru v knihovnách  na klasické knihy

(pokud je nekupujeme jako knižní dárek, či nemáme potřebu knihy vlastnit),

zejména když služby tiskáren jsou čím dál dražší...

(tato situace platí i pro klesající produkci tištěných novin a časopisů nejen v zahraničí, ale i v Česku).

Otázkou je to u dětské knihy,

protože klasická knížka u malého  čtenáře vzbuzuje více fantazie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavním zdrojem a inspirací této výstavy se stala knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, její bohatý fond a jedinečné svazky. Kurátorky výstavy Lada Hubatová-Vacková a Pavla Pauknerová napadlo pozastavit se nad knihovní problematikou, a to prostřednictvím projektů, jež v návaznosti na výstavní záměr vznikaly v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme zde vybrané staré akvizice a publikace,

které jsou významné z hlediska dějin typografie a grafického designu.

Pozoruhodné je například album ornamentálních předloh

Grammar of Ornament Owena Jonese (1868),

fotografický foliant Animal Locomotion od anglického fotografa a vynálezce  Eadwearda Muybridge (1887),

soubor bauhausovských pedagogických příruček z edice Bauhausbücher (1925–1930),

nebo alba barevných dřevořezů sestavených podle předloh čínského malíře ČchiPaj-š’e a jeho žáků (1952–1956)“,

uvedla nás Lada Hubatová-Vacková do zajímavé knižní problematiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo to jsou zde zahrnuty i digitální interpretace nejen výše zmíněných knižních artefaktů, které byly v průběhu roku 2017 realizovány ve spolupráci se studenty ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace pod pedagogickým vedením Zdeňka Kvasnici, Adama Uchytila, Petra Krejzka a Lucie Jančové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto projekty naznačují, jak nové technologie promění ustálený – analogový – způsob konstrukce knižní formy a ovlivňují způsoby čtení knih. Okruh výstupů zahrnuje práci s virtuální a rozšířenou realitou, návrhy databázových prostředí, prototypů mobilních a webových aplikací.

 

Například kniha Grammar of Ornament

je zpracována formou virtuální reality a nabízí procházku Křišťálovým palácem.

Vychází z modelů a nákresů paláce,

který sice v roce 1936 shořel, ale studenti ho pomocí nových technologií znovu vybudovali.

Virtuální procházka palácem bude ve vybraných časech umožněna i návštěvníkům výstavy,

řekla Pavla Pauknerová.

Pozornost je věnována také historii a klasifikaci knihovní sbírky Vysoké školy uměleckoprůmyslové a otázkám, jež digitální média otevírají na obecnější rovině knihovnických systémů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma výstavy prostupuje i úžasnou, i když jednoduchou instalací,

která připomíná knihovnu regálovým systémem a střídmou architekturou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvoří organizovaný celek a odkazuje také k původnímu schématu třídění fondů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátorky výstavy: Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová

Vystavující autoři:

Barbora Beranová, Nam Do Hoai, Jakub Koubek, Jonatan Kuna, Cindy Kutíková, Hoai Le Thi, Jiří Mocek, Kryštof Novák, Jakub Novotný, Daniel Šmíra, Romana Uhříčková, Michal Veltruský

 

Pedagogická supervize: Petr Krejzek, Zdeněk Kvasnica, Adam Uchytil, Lucie Jančová

Odborná spolupráce: Eva Mertová, Jiřina Dejmková, Anna Rýznarová, David Svoboda

Architektura výstavy: Ondřej Čech, Monika Matějková

Grafický design: Anežka Hrubá Ciglerová

Překlad: Irma Charvátová

 

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885.

 

Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi.

Důkazem je množství úspěšných absolventů,

 kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky.

 

Škola se dělí na katedry

architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry podle své odborné specializace,

 vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény.

Škola je 2x do roka otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací  ´Artsemestr´.

Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí.

 

 Pražská UMPRUM  jako jediná východoevropská škola

figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.

 

VŠUP - Vysoká|škola|uměleckoprůmyslová|v|Praze

116 93 Praha 1

nám. Jana Palacha 80

Máme otevřeno: pondělí -  sobota:  10 - 18 hodin

Vstup: zdarma

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.umprum.cz