Kit Reisch ´ V zajetí nicotných systémů ´ aneb když krutou pravdou ani touha nezmírá

22.09.2013 18:18

Kit Reisch ´ V zajetí nicotných systémů ´ aneb když  krutou pravdou  ani touha nezmírá

Galerie Vernon  - Praha

12. 9. - 10. 10. 2013

 

Byli jsme pozváni na vernisáž ve čtvrtek 12. 9. 2013 v 19 hodin do Galerie Vernon na výstavu  kinetických objektů a kreseb na papíře z tvorby amerického umělce žijícího v Praze Kita Reische.

 

Struktury svou přítomností nepřetržitě protkávají naše životy: potřebujeme je, vytváříme je. Struktury přirozeně odráží charakter svého tvůrce. Jak vypadáme, jakožto komplexní struktury, uvnitř? Umožňuje kamenná fasáda projevy něhy a vřelosti? Anebo se pod pečlivě poskládaným exteriérem ukrývají chatrné, prohnilé podpěry?

 

Na výstavě v Praze žijícího amerického umělce Kita Reische nás nejvíce zaujaly nezvyklé kinetické skulptury, které se neustále ve stejném rytmu pohybovaly a odrážely v mohutných reflektorech.  

 

Struktury jistým způsobem odráží povahu svého tvůrce. Tímto prizmatem je tedy možné vnímat architektonické formy jako zástupce člověka. Jak vypadáme, jakožto komplexní struktury, uvnitř?

 

Pro Reische je typické kombinování architektonických a strukturních prvků, které zasazuje do pečlivě navržených kontextů. Většina Reischovy tvorby vychází ze zkušenosti cizince, který se snaží přizpůsobit, ať už úspěšně či nikoliv, kultuře své hostitelské země. V jeho tvorbě hraje důležitou roli architektura, kterou chápe jako nejdostupnější formu kolektivního vizuálního jazyka.

 

Architektonické formy jako zástupce lidí?

V zajetí nicotných systémů - stejnojmenné umělecké dílo na této výstavě navrhuje postupy, jak převrátit, prozkoumat, vypustit nebo oslavit naše mezilidské struktury a systémy. Architektura je v tomto případě přirozeným východiskem kulturní kritiky, když vezmeme v úvahu fakt, že systémy jazyka, náboženství a měny stojí stranou, a nemohou tak zpochybnit struktury v nás, před námi, mezi námi. Struktury svou přítomností nepřetržitě protkávají naše životy. A děje se tak hlavně proto, že potřebujeme, aby existovaly. Architektonické struktury tvoří hmotný systém, který řídíme, když se pohybujeme ve svém každodenním životě. Vybudovali jsme také vnitřní systémy a struktury – jak fyzikální základy, tak psychologické mechanismy – které nesou a přijímají tíhu našeho neúnavného vědomí. Zatímco si společnost, soukromé podniky či jednotlivci vytváří struktury, aby sloužily jejich potřebám, tyto struktury pak přirozeně odráží charakter vytvářejícího subjektu. Architektonické formy lze nahlížet jako zástupce lidí. Jak vypadáme, jakožto komplexní struktury, uvnitř? Umožňuje

kamenná fasáda projevy něhy a vřelosti? Anebo se pod pečlivě poskládaným exteriérem ukrývají chatrné, prohnilé podpěry?

 

Ze životopisu:

  • Kit Reisch (*1986) se narodil v Texasu (USA)
  • nyní žije a pracuje v Praze
  • fascinuje ho myšlenka adaptace a zápasu v novém, cizím prostředí
  • estetika typu ´vyrob-si-sám´ je důležitou součástí jeho kinetických objektů, o čemž svědčí i to, že obvykle ponechává hardware a dráty odkryté návštěvníkovi

www.kitreisch.com

 

O Galerii Vernon

Galerie byla založena v roce 2001 Monikou Burian Jourdan. Od začátku měl Vernon jasný cíl: podporovat kvalitní současné umění a představovat ho veřejnosti. Stavět světové a české umění vedle sebe jako rovnocenné partnery a hledat spojení mezi umělci, kteří se nemuseli nikdy potkat a přesto je něco spojuje.

 

Děkujeme našim sponzorům: De'Longhi, Achour & Hájek a mediálním partnerům: ArtClue, Art Guide East,

 

Galerie Vernon

170 00 Praha 7 – Holešovice

U Průhonu 22

 

Máme otevřeno: středa, čtvrtek, sobota – 13.00 -18:30 hodin nebo po předchozí domluvě

 

e-mail: jitka.hanusova@tina-b.com

www.galerievernon.com

www.facebook.com/VernonGaleriedílet

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka