Kde domov můj? aneb proč kořeny našich životů nacházíme jen ve svých domovech?!

14.10.2013 15:48

Centrum současného umění DOX

11. 10. 2013 – 13. 1. 2014

 

Byli jsme pozváni na tiskovou konferenci a následně na komentovanou prohlídku s kurátorem výstavy Jaroslavem Andělem nové výstavy ´Kde domov můj?´. Z hlediska různých skupin lidí (bezdomovci, Romové, šlechta, přistěhovalci, azylanti, imigranti i obyčejní občané Czechii) můžeme zhlédnout jednotlivá díla renomovaných umělců a výběr z více než 1300 prací přihlášených do otevřené výzvy pro umělce i širokou veřejnost.  Můžeme zhlédnout fotografie, sochy, instalace, texty, video, audio. Důležitou součástí jsou projekty, které sledujeme ve veřejném městském nebo venkovském prostoru.

 

Proč máme výzvu otevřenou?

Důležité podle kurátora Anděla bylo také načasování výstavního projektu, protože jsme chtěli znát reakce umělců i ostatní veřejnosti na neutěšenou situaci věcí veřejných a na primitivní úroveň posledních prezidentských voleb. Bez domova jsme jako bez kořenů, bez domova musíme postrádat  základní  jistoty jako bezpečí a intimitu našich obydlí.  Ale i širším slova smyslu, domov splývá s pojmem vlast, národ, národní identitou.

 

Pro každého člověka je domov jednou ze základních existenciálních zkušeností. To, co vnímá člověk jako svůj domov (ve filozofickém slova smyslu), lze přirovnat k souboru soustředných kruhů, v jejichž centru se ocitá naše ´já´(…)…všechny vrstvy našeho domova, stejně jako celý náš přirozený svět, jsou neodmyslitelnou součástí  nás samých a neodmyslitelným prostředím naší lidské sebeidentifikace. Člověk zcela zbavený všech vrstev svého domova by byl zcela zbaven sám sebe, svého lidství.“ (Václav Havel)

 

A vernisáž?! Bakalo, kde je domov tvých horníků?!

Najednou kolem 20. hodiny začala kvílet siréna a na pódium vystoupili dva performeři s hlásnou troubou. Zoufale  vykřikovali, zřejmě reagovali na neutěšenou situaci horníků v Ostravě, stále dokola: ´Bakalo, kde je domov tvých horníků?! Ať žije revoluce!´ No, nikdo se nepřihlásil.

 

Na obraze je výloha restaurace McDonalds v Jindřišské ulici. Na skle okna restaurace se zrcadlí historické centrum Prahy, které se v odlesku tříští a mísí se s interiérem restaurace. V restauraci sedí hosté a poklidně jedí své hranolky a hamburgery. Město se unifikuje, mizí památky, bourají se výjimečné domy, vytvářejí  se kulisy pro turisty. Vše přijímáme. Lhostejně a s plným žaludkem. Není to zločin ?“

(Petr Hampl)

 

 

Jak řekl Jaroslav Anděl, tato podzimní výstava se inspiruje prvními slovy české národní hymny, která jsou podle kurátora výstavy Jaroslava Anděla neobvyklá tím, že kladou otázku -  ´Kde domov můj?´a „obsahují tak moment osobního i kolektivního pochybování a tázání. Pocit domova – jistoty a bezpečí – není dán automaticky, ale je hodnotou, která, pokud o ni nepečujeme, může být narušena, ochuzena nebo dokonce odcizena.”

 

„Vím, co je těžký průmysl. Taky jsem tam pracovala. Spousta lidí, kteří u nás pracovali v chemičce, už umřela.“ J. R.

 

Otevřená výzva otevřela mnohým oči

Na otevřenou výzvu pro veřejnost jsme obdrželi od více než 400 autorů více než 1300 prací, které jsme  zveřejnili na stránce www.kdedomovmuj.dox.cz.

 

Obyvatelé ČR jsou vystaveni několikanásobně větší dávce dioxinových látek, než je stanoveno v doporučení Světové zdravotní organizace (WHO).

 

 

Domov jako místo, komunita, vesnice, město, krajina, region, země

Vybraných 62 děl jsme  na výstavě v Centru DOX doplnili díly dalších umělců, kteří se zabývají tématem domova v jeho nejrůznějších významech (domov jako místo, komunita, vesnice, město, krajina, region, země) :

  • z domácích autorů jsou to například Jiří David, Tomáš Císařovský, Karel Nepraš, Tomáš Džadoň, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Martin Mainer,  Kateřina Šedá, Jindřich Štreit, Marek a Kristýna Milde, Martin Zet a Daniel Pešta
  • ze zahraničních umělců ristina Norman, Tallervo Kalleinen a Oliver Kochta-Kalleinen nebo Krzysztof Wodiczko

        

Otázka domova je dnes znovu aktuální vzhledem k tomu, že v současné společnosti vládne nejistota a nespokojenost. Pokud je představa domova tradičně spojena především s pocitem jistoty a bezpečí, je logické, že rostoucí nejistota a frustrace z veřejného života vede značnou část veřejnosti k tomu, že se uchyluje do soukromí a přestává se podílet na věcech veřejných – na utváření širšího, „sdíleného“ domova – města, kraje či regionu. Projekt Kde domov můj? vznikl z přesvědčení, že každý má mít možnost se k položené otázce vyjádřit a na utváření sdíleného domova se podílet.


 

 

Součástí projektu je webová stránka Kdedomovmuj.dox.cz s aplikací „Zlepšujeme místa“, kde lze sdílet zprávy o pozitivních aktivitách, vlastní projekty a iniciativy nebo nápady a podněty na zlepšení veřejného prostoru. Do projektu se zapojily desítky organizací i jednotlivců z celé České republiky.

 

Kurátor: Jaroslav Anděl ve spolupráci s Leošem Válkou a Michaelou Šilpochovou

 

Výstavující autoři:

Mariana Alasseur, Allstar Refjúdží Band, Jaroslav Anděl, Conrad Armstrong, Dalibor Bača, Hana Bělařová, Sára Bergmanová, Irena Boumová, Tomáš Brabec, Tomáš Brichta, Martina Cejpová, Tomáš Císařovský, Česká soda, Hana Čížková, Jiří David, Garry Davis, De Ardoise, Tomáš Džadoň, Federsel & Makäla, Petr Fiala, Jana Ficová, Petr Gibas, Patrik Hábl, Petr Hampl, Antoine Harinthe, Ivan Hartel, Ibra Ibrahimovič, Petr Jančárek, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Miroslav Javůrek, Jana Jíchová, Tellervo Kalleinen a Oliver Kochta-Kalleinen, Jana Kasalová, Pavlína Kerhartová, Angelika Kianek, Pavel Klusák, Milan Kohout, Zdena Kolečková, Iveta Kopicová, Tomáš Kostelecký, Jitka Kulhánková, Kristýna Kužvartová, Marek Kvetán, Jan Látal, Pavlína Lörinczová, Aleš Loziak, Alexander Lyakhovich, Martin Mainer, Midi Lidi (Petr Marek), Marek a Kristýna Milde, Petr Mores, Petr Motyčka, Karel Nepraš, Kristina Norman, Orion, Hugo Toxx & Hana Hegerová, Martin Papcún, Francisco Pastor, Daniel Pešta, Piča z hoven, Tomáš Princ, Catherine Radosa, Přemysl Rut, Zdeněk Ryneš, Samčo, brat dážďoviek, Ladislav Snopko, Barbora Šamánková, Kateřina Šedá, Jindřich Štreit, Stanislav Tomšej, Matyáš Trnka, Václav Trojan, ladimír Turner, Uličník (Alice Rezková, Marek Dvořák, Tomáš Hájek), Terezie Unzeitigová, Martin Velíšek, Vojtěch Vlk, Eliška Vojtková, David Vondráček, Diana Winklerová, Krzysztof Wodiczko, Martin Zet, Jan Žaloudek, Jiří Žežula.

 

 

Zúčastněné organizace:

Amnesty International ČR; Antikvariát a klub Fiducia; Anthropictures; Ateliér Ženy; CVArchitektura; Centrum globálních studií AV ČR a UK; Crative Gate; Česká rada dětí a mládeže; Člověk v tísni, Program Varianty; Divoko; Domovina; EDUin; Ekologický právní servis, Občan 2.0; ERA svět; Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně; Hearth.net; Heinrich Böll Stiftung; HUB Praha; Charter of Progressive Sociology 2010; Institut informačního designu; Jůzit, o.s.; Nadace Open Society Fund; Nadace Proměny; Nadace VIA; Makovice; Muzeum umění a designu; Mlýny městu; Offcity; OKO Opavská kulturní organizace; Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu; Plechárna; Pragulic; Souseďme se; Společně pro desítku; Spolek studentů Arts managementu VŠE; Učíme se příběhy, Příběhy nové kultury; Uličník; Za krásnou Olomouc; Žijeme tady; Živá zeď; Živé město, Praha.

 

 

Doprovodný program

 

16. 10. 2013/9.30—13.00 hodin

Škola — domov pro všechny?

Pedagogický workshop pro učitele ZŠ a SŠ s komentovanou prohlídkou výstavy a výtvarnou dílnou.

 

28. 10. 2013/20.30 hodin

DOX ve Světozoru

Mark Ther: Švestky (CZ, 15 min, 2011)

Radovan Síbrt: O slušnosti (CZ, 52 min, 2012)

 

31. 10. – 3. 11. 2013

Po.Hlavě – Ozvěny Ji.hlavy v DOXu

Festivalové ozvěny 17. ročníku MFDF Ji.hlava představí oceněné dokumenty, filmy tematicky spjaté s výstavou a bohatý doprovodný program.

 

6. 11. 2013/18h

Revoluce a transformace

Otevřený panel Centra globálních studií AV ČR a UK v rámci mezinárodní konference.

 

18. 11. – 28. 11. 2013

Série regionálních diskuzí „Co je doma?“

Plzeň, Pardubice, Benešov, Olomouc, Opava, Ostrava, Ústí nad Labem a Praha se stanou dějištěm diskuzí věnovaných jedné z klíčových otázek výstavy.

 

11. 12. 2013

Maraton psaní dopisů — Amnesty International ČR

Psaní dopisů věnovaných příběhům lidí, kteří jsou nespravedlivě vězněni, pronásledováni či utlačováni.

 

 

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, 170 00, Praha 7

Tel.:  +420 295 568 102, M  +420 775 442 362

 

Máme otevřeno:
pondělí: 10.00 –18.00 hodin

úterý: zavřeno

středa a pátek: 11.00 – 19.00 hodin

čtvrtek: 11.00 – 21.00 hodin (kavárna do 22.00 hodin

sobota – neděle: 10.00 –18.00 hodin   

 

Prostory centra DOX jsou bezbariérové

 

 
Partneři centra DOX: Zdeněk Bakala, Hlavní město Praha, MK ČR, TECHO, a.s., Premiant City Tour s.r.o., Poster Infinity s.r.o. 
 

Mediální partneři centra DOX: Hospodářské noviny, RESPEKT, Media Marketing Services, Art&Antiques, České noviny.cz, Prague Events Calendar

 

www.dox.cz

 

Hodnocení: 90 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka, DOX