Kateřina Skořepová: ´Na sever od slunce, na kopci doprava´ aneb když dědeček cestoval rád

06.10.2013 17:31

Chvalský zámek - Praha

2. 10. - 3. 11. 2013

 

Vernisáž prodejní výstavy obrazů Kateřiny Skořepové ´Na sever od slunce, na kopci doprava´, vnučky spisovatele Bohumila Říhy, se bude sice konat až v úterý 8. 10. 2013,  ale protože jsme výstavu zhlédli již v sobotu 5. 10. 2013, můžeme se ještě pokochat barevnými obrazy Kateřiny Skořepové již na www.www-kulturaok-eu.cz. Měli jsme totiž cestu na Chvalský zámek, kde připravili tucet akcí. 

 

Fascinováni barevností a jednoduchostí malířčiných symbolů jsme procházeli výstavní síní.  Kateřina Skořepová dokáže na svých obrazech zachytit  okamžik, který je klíčový a rozhodující, pak jej  vtělí  do barevnosti, vykouzlí zdánlivý pohyb,  jemným náznakem vytvoří ohromující výsledek.

Její obrazy skutečně odrážejí to, co je v nás skryté. Rezonují s námi  nevtíravým, ale zato jedinečným způsobem. Odrážejí přesně to, co ve svém životě právě prožíváme, a vrací nám naše životy do vlastních rukou. Na netušené dojmy  z obrazů  rozhodně nezapomeneme a  posuneme se  v našem životě dál. Ptejme se proto u Kateřininých obrazů na své pocity, otevřeme nejen oči, ale i své nitro, dejme své duši křídla a jsme hned odměněni.  Budeme se cítit klidnější, naladěnější a přístupnější  nejen  k sobě samým.

 

 

Co  nám kurátorka Pavla Tomšíková řekla?!

 • Výstava svým názvem naznačuje směr, kterým je možné se vydat, avšak nenaznačuje a nedává návod na to, co na konci cesty objevitele čeká, na co při svém putování narazí. Na výstavě objeví díla, která autorka vytvořila za poslední rok i díla časově starší. Jednoduchost navigace v názvu výstavy odráží i jednoduchost výtvarných prostředků, které autorka v poslední době používá. Dříve vrstvené barevné lazury se v posledních monumentálních obrazech maximálně zjednodušily na základní barevný tón a podobný posun se uskutečnil i v oblasti tematické. Od andělských a lidských bytostí se zájem autorky přesunul ke znázornění ptáků, ryb a rostlin.
 •  
 • Ústředním námětem jejích obrazů z počátku byli éteričtí andělé, kteří postupem času ztratili svá křídla a proměnili se v bytosti lidské. Pro autorčinu figurální malbu jsou typické velkoformátové obrazy. Jejich jednoduchý téměř prázdný prostor nechává plně vyznít postavu, která svou monumentalizací na sebe strhává pozornost. Vedle těchto děl tvoří podstatný okruh autorčiny tvorby obrazy s náměty rostlin, ptáků, krajin a zátiší, které byly dříve součástí figurálního obrazu a jež se postupně osamostatnily. Krajiny si ve svém ztvárnění ponechávají ještě něco z oné snovosti andělských výjevů a také rostliny odkazují k imaginativním zdrojům inspirace. Je tu však již zřejmý posun ke konkretizaci malovaného.
 •  
 •  
 • Je to barva, která je hlavním vypovídajícím protagonistou, podtrhuje a umocňuje intenzitu zážitku z díla a tlumočí autorčiny představy o světě a o lidském nitru. Barva a její nanášení v několika vrstvách vytváří hloubku a prosvítání jednotlivých lazur způsobuje dojem pohybu uvnitř obrazu samotného. Autorka nadále pracuje s principem variace, kdy rozpracovává jedno téma do různých výtvarných podob a poloh, jimiž zkoumá intenzitu výsledného psychologického účinku a sdělnost zvoleného zobrazení.
 • Obrazy Kateřiny Skořepové jsou laskavé a křehké. Čisté, nelomené barevné tóny vytváří náladu obrazu a halí výjevy aurou pohody. Její díla nás ubezpečují, že věčná touha člověka po harmonii, kráse a poezii stále existuje i v současném světě. ..

 

Ze životopisu malířky a ilustrátorky Kateřiny Skořepové

 • narodila se v roce 1967
 • vyrůstala v prostředí umělecké rodiny svého dědečka, spisovatele Bohumila Říhy
 • svět literatury utvářel její vnímání vnějšího světa a provokoval představivost, kterou začala vyjadřovat pomocí barev a štětce
 • v současné době se převážně věnuje olejomalbě
 • žije a pracuje v Praze
 •  autorka v posledních letech realizovala řadu samostatných i společných výstav
 • její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí

katerinaskorepova@volny.cz

Informace o všech akcích, rezervace atd.: recepce tel. 281 860 130
 

 

 

 

Pár slovíček o Chvalském zámku

1070 – obec Chvaly poprvé písemně doložena

1088 – nadace krále Vratislava II. zajišťovala potřeby zdejších kanovníků v čele s proboštem 

1130 – kníže Soběslav potvrzuje toto darování

od poloviny 14. století – Chvaly jsou prodávány a dědičně postupovány bohatým pražským měšťanům

1428 – vdova po Václavu Křížovi (bohatý pražský kramář Kříž) odkazuje tvrz Chvaly své dceři Anně a jejímu manželu Janu Rokycanskému

1436 – získává  Chvalskou tvrz Habart z Hartenberka – první erbovní znak

1615 – Chvalský statek, tvrz a dvůr, po konfiskaci poloviny majetku rytíře Jiřího Vtelenského z Vtelna, prodány císařskému radovi Janu Danielovi Kapperovi z Kappersteina za 15 tisíc zlatých rýnských (na dluh)

18. 5. 1652  - bezúplatní postoupení jezuitské koleji u sv. Klimenta (věřitel)

1734 – po úderu blesku vyhoření tvrze a její přebudování do podoby renesanční dvouposchoďové zámecké budovy

1773 – po zrušení jezuitského řádu přešel zámek pod správu c. k. Zemského studijního fondu

1793 – 1794 přestavba rozšíření kaple sv. Anny na kostel sv. Ludmily

1868 – pronájem zámku

1918 – po vzniku Československé republiky převeden majetek studijního fondu do majetku republiky pod správu tehdejšího ministerstva orby

1950 – převeden do majetku státem zřízené organizace “Československé státní statky“

V té době byly prováděny pouze nezbytné havarijní opravy.

1955  - dostal objekt do užívání Státní statek Praha. Narušeny obvodové zdi a hrozilo nebezpečí zřícení

1992 – zastupitelstvo Horních Počernic vytvořilo nadaci na záchranu zámku

2000 – dokončen stavebně historický průzkum

2001 - statické zajištění klenby zámku a dvorní arkády

2006  -za podpory fondů EU započato s rekonstrukcí

2008 – Chvalský zámek otevřen veřejnosti

 

 Ceník vstupného

základní: 60,- Kč

snížené (děti od 4 – 15 let, senioři, studenti, osoby ZTP/P): 40,- Kč

rodinné (2 dospělí + 3 děti): 150,- Kč

skupinové (skupina nad 10 osob): 40,- Kč/osoba

skupinové (dětské, studentské a seniorské kolektivy, skupina nad 10 osob): 30,- Kč/osoba

školní skupiny do 15 let (skupina nad 10 osob, ZŠ 1 doprovod zdarma, MŠ 2 doprovody zdarma): 20,- Kč/osoba

děti do 3 let: zdarma

 

Komentovaná prohlídka:

skupiny 10 – 20 osob platí 40 Kč za osobu + 50 % příplatek za osobu

skupiny 5 – 10 osob platí běžné vstupné + 50 % příplatek za osobu

Ve výjimečných případech může být stanoveno vstupné v odlišné výši, než je stanoveno ceníkem

Příplatek za prohlídku areálu Chvalského zámku mimo stanovenou otevírací dobu 100 %

(prohlídka mimo stanovenou otevírací dobu je možná při min. počtu 10 návštěvníků)

Poplatek za fotografování v celém objektu zámku 50,- Kč

Poplatek za fotografování svatebčanů mimo časový prostor obřadu 200,- Kč/hod

Ceník vstupného je platný od 1. 1. 2012.

Chvalský zámek je otevřen celoročně od pondělí do neděle od 9 do 17 hod.

 

Jak se tam dostaneme:

Metrem B Černý Most a autobusem jednu stanici směr Horní Počernice – stanice Chvaly.

 

Na Chvalské tvrzi 857

193 21 Praha 9 – Horní Počernice

tel.: 281 860 130  

e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz

www.chvalskyzamek.cz

 

Hodnocení:  95 %  

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka