Katarína Hládeková, Ondřej Homola: Československý postkonceptualismus aneb nemáš-li zuby, jsi na okraji společnosti…

28.02.2018 14:40

Galerie Kvalitář  - Praha

22. 2. – 18. 4. 2018

 

 

Galerie Kvalitář  zahájila program v roce 2018 výstavou Československý postkonceptualismus, jejímiž  autory jsou  Katarína Hládeková a Ondřej Homola.  Jedná se o jejich 3. společnou výstavu. Fotografie Kataríny Hládekové jsou prodejní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba autoři  obvykle totiž tvoří a vystavují samostatně,

navíc jejich ideové a estetické přístupy jsou odlišné.

 

 

 

Převážně objektová tvorba Kataríny Hládekové je konceptuálně vyhraněnější a mnohačetně sebereferenční. Ondřej Homola obvykle pracuje s médiem kresby, je obsahově přímočařejší a sdělnější. Jejich spolupráce má povahu jakéhosi ´sebekurátorství´: autoři si stanoví tematické zadání, které v rámci výstavy společně ztvární.  Obsahem tohoto zadání je v obecné rovině kritika pozice umělce v současném uměleckém provozu a humorná až sarkastická reflexe výkladů současného umění a jeho lokálních specifik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústředním motivem této výstavy jsou zuby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ano, zuby. Jejich vzhled a kvalita jsou příznakem úspěchu a společenského postavení, zdraví, mládí atp.

Jsou také silnou komunikační spojnicí, zápletkou napínavých historek, pověr a legend.

Jedná se o část lidského těla používanou jako ozdoba i symbolické platidlo:

zvířecí i dětské zuby se sází do šperků,

matky mají za první zuby dítěte ´dostat na šaty´,

zuby světců jsou součástí relikviářů.

Mají tedy povahu komoditního artefaktu, v jehož zavržení či přijetí můžeme demonstrovat ledasco,

včetně klíčových uměleckých přístupů, jako jsou konceptualismus a postkonceptualismus.

 

Samozřejmě jsme v rovině metafory, jejíž role je pro československou verzi obou zmíněných proudů klíčová,

ať už v poetickém modu, který je vztahován k české verzi,

nebo v politickém a metafyzickém modu připisovanému slovenskému umění.

 

Výstava je také reakcí na vztahy českého a slovenského kulturního kontextu,

zprávou o jejich (často nevědomém) přetrvávajícím prolínání.

Další indicií je zde ironie, nevážný přístup jak k narativu, tak ke kulturním a ideovým symbolům,

kterou autoři využívají ke zpochybnění pilířů jakéhokoliv konceptuálního uvažování.

K tomu tvůrci využijí mix svých typických postupů a žánrů:

objektu, modelu a jeho fotografického záznamu či kreslené satiry."

 

Autorka textu a kurátorka:  Marika Kupková

  

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00  Praha 1

Senovážné náměstí 17

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.kvalitar.cz