Katalog ´STUCK between Prague and London´ aneb jak jsme jej pokřtili

21.06.2013 17:21

1. patro Galerie a Aukční síně Vltavín
Masarykovo nábřeží 36, Praha 1
19. 6. 2013

 

Dostali jsme pozvání na sklenku vína, křest katalogu a (kvůli povodním) odloženou besedu s předními českými stuckisty Jaroslavem Valečkou a Jiřím Hauschkou, kteří se nedávno vrátili z mezinárodní výstavy stuckistů, jež probíhala v minulých dnech v Londýně. Přivezli  z Londýna několik obrazů, aby připravili z nich  komorní jednodenní výstavu děl českých i zahraničních stuckistů, besedovali s českými autory a promítali   video ´Edward Lucien-Smith zahajuje výstavu  v Nolias11 gallery´.
 

Když beseda, tak besedujeme

Slova se ujal Jaroslav Valečka, který ještě několika, ještě nepříliš chápajícím umělecký směr stuckistů, přítomným vysvětloval, jak vlastně to všechno začalo a proč? Vše vypuklo v rámci mírného odboje stuckistů proti konceptuálnímu umění, jež se mění v umění korporativní. To vše v rámci protestu proti oficiálnímu umění, v rámci touhy malířsky zachycovat příběhy a myšlenky.

Samozřejmé, že i mezi stuckisty můžeme shledávat rozdíly v malbě, jak to např. jeden z přítomných, zřejmě také ( jako všichni přítomní) vedrem rozpálený muž, kdy už jsem já začínala mít obavy, aby nám barvy na obrazech vedrem snad nestekly,  nechtěl  pochopit rozdíly  mezi jednotlivými stuckisty. Dozvěděli  jsme se obratem, že stejná situace se opakovala  např. i  francouzských  impresionistů, tam také shledáváme mezi  malíři rozdíl…

 

„malba je součástí světa malířů…“


Katalog  ´STUCK between Prague and  London´  jsme pokřtili kapkami šampanského
Londýnskou výstavu doplnil katalog o rozsahu cca 200 stran, kde si můžeme přečíst  předmluvu britského kunsthistorika Edwarda Lucien-Smitha, 86letého, stále duševně čilého a aktivního kritika umění,  autora knihy ´Art Today´. Grafickou podobu dala katalogu divize Smart Art komunikační agentury Smart Point, která se propagaci umění věnuje v rámci aktivit „pro bono“. Na jeho produkci se také podílelo nakladatelství Victoria Press.

 

Co najdeme v katalogu? (v angličtině, zakoupit lze v Galerii Vltavín,Praha 1)

Kromě předmluvy, kterou napsal Edward Lucien-Smith,kde se dozvíme, že  stuckismus můžeme považovat  již  za čtvrtou dimensi  v současném umění,  přehledně jsme zachytili  pět malířů – stuckistů včetně jejich životopisu a jejich díla, všem rovným dílem každému z nich na  38 barevných stránkách :

  • Paul Harvey – povšimněme si nap. obrazu ´Hotel Evropa, Praha´, kde autor využili prvků Pavla Brázdy             www.paulharveypaintings.com

 

 

 

  • „ stuckisté sami vytvářejí to, co je jejich tvůrčí duch nutí dělat,“ řekl Lucien-Smithe o stuckistickém hnutí “

 

Co je stuckismus?

Z manifestu stuckismu: „Umělec, který nemaluje, není umělec a umění, které musí být vystaveno v galerii, aby se stalo uměním, není umění.“ Základní principy stuckistů: jednoznačná preference malby jako výtvarného vyjadřovacího prostředku, odpor vůči konceptuálnímu umění, které umožňuje, aby byl za umělecké dílo pokládán obyčejný předmět jen proto, že jej za umělecké dílo prohlásí kritikou uznávaný výtvarník. Přidali se k malířům: postupem času se čistě malířské hnutí rozšířilo o fotografy a filmaře. Malba však mezi stuckisty zůstává většinovým uměleckým médiem. (zdroj: Zuzana Drtilová)

  • V roce 1999 založili londýnští malíři Billy Childish a Charles Thompson nové umělecké hnutí stuckismus, aby propagovali současnou figurální malbu v opozici ke konceptuálnímu umění.  Na veřejnosti se prezentovali také svým manifestem stuckismu, který definoval jeho zásady a cíle. Název pro umělecké hnutí odvodili od anglického slova stuck, kterým konceptualistka Tracey Emin, jedna z  představitelek brit artu, označila jejich malby. Stalo se tak během hádky, kdy Tracey Emin proslulá konfliktním vystupováním, chtěla tímto slovem naznačit, jak výtvarníci ve svém uměleckém vývoji přešlapují na místě a nejsou schopni přijít s novými myšlenkami.
  •  V roce 2004 vznikla i česká odnož stuckistického hnutí .Zakládajícími členy byl historik umění Robert Janás a malíři Jiří Hauschka, Jaroslav Valečka, Martin Salajka a další, postupně se přidali mimo jiné Markéta Urbanová a Jaromír 99
  • Po řadě osobních sporů, vylučování a odchodech některých členů, vznikla v roce 2012  další skupina pod názvem Central Europe Stuckists ve složení Markéta Korečková, Ján Macko a Jaroslav Valečka.
  • V roce 2013 proběhla v Nolias 11 gallery v Londýně výstava STUCK between Prague and London, za účasti Paula Harveyho, Jiřího Hauschky, Egewortha Johnstona, Jaroslav Valečky a zakladatele hnutí Charlese Thomsona, kterou doprovodil katalog o rozsahu 200 stran z londýnského nakladatelství Victoria press s předmluvou Edwarda Lucien-Smithe.

Pořádající agentura:  Smart Point

www.stuckism.com

www.jirihauschka.com

www.smart-art.cz

Ing. Olga Koníčková

Foto: www.valecka.eu