Karolina Rossi: ´Bdělost´ aneb když nás pavoučí sítě nutí hedvábně malovat

27.04.2014 14:44

Galerie Prokopka - Praha

10. 4. – 5. 5. 2014

 

Byli jsme pozváni na vernisáž výstavy obrazů Karoliny Rossi do příjemného prostředí Galerie Prokopka. Karolína Rossi osobně představila svůj výstavní projekt ´Bdělost´. Tento stav vnímá jako pohotovost a připravenost organismu k reagování na podněty. Obrazy, z nich  některé na nás mohou působit, jako by je utkal sám jistě bdělý pavouček, a mnohdy některé z obrazů  připomínají jakoby průsvitné mořské medúzy, jsou dílem mladé a sympatické autorky,  Karoliny Rossi, jež žije a pracuje v Praze.

 

Ze životapisu Karoliny Rossi

  • 1983 – narodila se
  • 2005-2012: studia na AVU v Praze (atelier grafiky 2 prof. Vladimíra Kokolii)
  • před pár lety pobývala na stáži ve Francii/ Aix en Provence na ecole superiore des beaux arts. Zde rozpracovávala téma krajiny do velkoformátových maleb a poté směřovala k sítotiskovému projevu
  • navštěvuje blízké i vzdálené kraje, nemá však konkrétní cíl, smyslem je samo putování pro putování

„Chůze, při níž se pravidelným pohybem dostávám do rytmu, pozměňuje stav mysli. Vypouštím přítomnost konkrétní myšlenky a stávám se pouhým přijímačem. Vědomí proměňuje způsob nazírání na okolí. Nevnucuje mi předem očekávatelné nebo naučené. Tvary se ztrácí, na povrch se dostává to, co je uvnitř. Vzniká něco nového, ač vzdáleně povědomého.“  Karolina Rossi

Autorka obecně vychází z prožitků přírody, nevyhýbá se ani krajině poznamenané lidskými zásahy. Nalezené tvary komponuje do prostoru obrazu. Zkouší a kombinuje více technických postupů dohromady, u tvorby se soustředí na procesuální stránku. Snaží se o maximální redukci náhody, ovlivňuje tok barvy a procesy schnutí. Vpouštěním barvy se něco dostává na povrch…

Nalézáme zde řadu odkazů na krajinářskou tradici, prokleté básníky i na její oblíbenou knihu ´JÍT´ od norského autora Tomase Espedala. Jak už sám název říká, je o chůzi, putování člověka různými místy, ale i vlastním životem. (z tiskové zprávy Markéty Vlčkové)

 

Kurátorka: Markéta Vlčková

Hodnocení:  85 %

www.karolinarossi.blogspot.com

 

Galerie Prokopka sídlí v přízemí  hotelu Prokopka a řadí se mezi galerie, které vznikají v negalerijních prostorech – najdeme ji  v hotelové jídelně. První výstava byla v říjnu 2011. Jde o klasickou symbiózu: umění oživuje prostor, který na oplátku umělecké tvorbě pomáhá na cestě k divákovi, umožňuje jí žít.

Projekt, rozvíjející se díky vstřícnosti vedení hotelu, je dílem Markéty Vlčkové (absolventka Ostravské univerzity, ateliér D. Balabána), jež se zaměřuje na kurátorskou činnost. Organizaci projektů zajišťuje Jana Votavová, která mj. působí také jako koordinátorka Národního parlamentu dětí a mládeže.

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka