Karol Ondreička : Ariadnina nit/Ariadne´s thread aneb jedinec jako snadno ve společnosti zranitelný zlomek

07.10.2014 16:30

Topičův klub – Praha

7. 10. – 7. 11. 2014

 

Na vernisáži výstavy obrazů a grafik, tentokrát mezinárodně uznávaného slovenského grafika, malíře a  ilustrátora Karola Ondreičky, jsme se zájmem zhlédli práce fantazijního realismu.  Přítomny byly autorova dcera, jež výstavu připravovala a paní manželka již v roce 2003 zesnulého malíře Karola Ondreičky. Samozřejmě nechyběla ani zástupkyně Slovenského institutu v Praze.

 

Jak pravil Richard Drury

Musíme konstatovat, že na této výstavě zhlédneme pouze zlomek životního díla Karola Ondreičky. Rozsáhlá byla především  i jeho ilustrační tvorba. Ondreička rád vyjadřoval ve svých spletitých kresbách radost, něhu… smrt... Autor s vrozenou poetickou povahou vnímal lidskou postavu jako ohnisko obrazového sdělení.  

 

Osobitý výtvarný styl autorův je založen na poetickém spojení fantazie, snu a skutečnosti. Ve svém díle vytváří schéma fragmentovaných, ale přitom volně propojených detailů. Ve svém díle (mikro-  , makrokosmos) hledal  harmonii lidské bytosti a vesmíru.

 

Ve svých obrazech a grafikách Ondreička rozpouští zákonitosti fyzického místa a časové posloupnosti. Vytváří subjektivní prostor, kde se mísí přítomná chvíle s ozvěnami minulosti. Lidskou postavu či hlavu na obrazech objevujeme ve skupinách, nebo jako početný zástup, odkazující, k neúprosným mechanismům společnosti, že lidský jedinec je pouhým zranitelným zlomkem.

 

Charakteristickou vlastností jeho díla je lyricky imaginativní vnímání světa a úcta k umělecké technice. Ondreička vytváří děje svých obrazů drobnokresbou, často jemnou linkou, která se vine jako nit. Podobně se skládá i symbolická struktura autorových výjevů, jevící se jako spletitý labyrint tušených významů.

 

Autor plní úlohu Ariadny, podle níž klubko niti nás provádí bludištěm…

 

 Sousloví „Ariadnina nit“ přežívá do současnosti, je symbolem pro orientaci a řešení složitých zamotaných situací nebo problémů.

 

Jak jsme už řekli, Ondreička byl i vynikající grafik (však také vernisáž navštívil i Vladimír Suchánek, předseda SČUG Hollar) . Ondreičkovy grafické techniky hlubotisku z 70. a 80. let 20. stol. získaly věhlas na mezinárodní umělecké scéně.  

(zdroj: oficiální text kurátora)

 

Ze životapisu Karola Ondreičky

 • 23. 4. 1944 se narodil v Čachticích na Slovensku
 • 1958 – 1962 studuje na Střední zemědělské škole v Trnavě
 • 1962 – 1966 studuje na Pedagogické fakultě v Nitře
 • 1968 – 1974 studuje na VŠVU v Bratislavě na Oddělení ilustrace a knižní tvorby
 • od 1979 působí jako pedagog na VŠVU v Bratislavě
 • 1984 – studijní pobyt ve Velké Británii
 • 1989 – stává se docentem
 • 1989 -1990 stává se rektorem Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě
 • 1991 je jmenován profesorem
 • 1992 působí jako pedagog
 • 19994 stává se členem Slovenské společnosti exlibristů v Bratislavě
 • 1996 zakládá grafické sdružení G-Bod
 • 11. 11. 2003 umírá v Bratislavě v důsledku těžké nemoci

Pražská výstava představuje výběr z rozsáhlého malířského a grafického díla, které se uzavřelo v roce 2003. Projekt je věnovaný nedožitému jubileu autora,  který byl zahájen v Galérii města Bratislavy, dále pokračoval retrospektivní výstavou v Galérii Jána Koniarka v Trnavě a Oravské galérii v Dolnom Kubíne. Výstava se koná pod záštitou Slovenského institutu v Praze.

Kurátor: Richard Drury

 

Topičův klub

Praha 1

Národní 9

 

Máme otevřeno:

pondělí, čtvrtek, pátek: 10.00 – 17.00 hodin

úterý, středa 10.00 – 18.00 hodin

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková