Karel Valter (1909 - 2006): V zahradě aneb radost je vskutku labilní věc…

21.05.2018 09:24

Galerie Moderna – Praha

17. 5. - 17. 6. 2018

 

Vernisáž nové prodejní výstavy v Galerii Moderna, výstavy děl Karla Valtera, nám představila 77 obrazů, kreseb, grafických listů a papírotisků z nejšťastnějšího tvůrčího období 1980-1990 malíře, kreslíře, grafika, kolážisty, fotografa, hudebního skladatele a pedagoga - Karla Valtera. Že bylo období 1980 - 1990 Valterovým obdobím jásavé tvořivosti, dokazují i jásavé barvy na většině vystavených obrazů.

 

 

Výstava představila autora Karla Valtera /1909 – 2006/, který během svého malířského života přijal nejeden podnět světového i českého umění 20. století /fauvismus, expresionismus, poetismus, surrealismus i abstraktní tendence/, ale všechny představil v originálním a osobitém stylu. Jeho dílo dnes představuje důležité shrnutí krajinářské tradice v českém výtvarném umění 2. poloviny 20. století.

 

 

 

Při zahájení nám nejdříve zazpíval a zahrál Ivan Hlas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté o životě a díle Karla Valtra s nadšením, jako vždy, promlouval galerista a kurátor výstavy Mgr. Martin Zeman.

 

 

 

 

Karel Valtr je znám především jako krajinář,

méně známé jsou jeho práce z doby mezi světovými válkami,

řešící malbou i fotografií konstruktivní a

později surrealistické vlivy ve výtvarném umění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeho směřování ke konstruktivní skladbě bylo v té době v českém umění zcela ojedinělé.

Z 50. a 60. let 20. století pocházejí pozoruhodné expresivní figurální malby na skle.

Od konce 60. let 20. století se věnoval krajinomalbě, kterou však nepojímal popisně,

ale jako svůj vlastní prožitek.

 

 

 

 

 

 

 

 

V knize Ostnaté vzpomínky

Karel Valter již otevřeně vzpomíná na nejhorší část svého života,

nacistickou okupaci a své věznění v Táboře, Terezíně a Buchenwaldu.

 

Bůh.

Tak často na něho myslím.

Nejvíce v zoufalství a bolesti.

Není však podplatitelný všemožnými sliby.

A skutečnost je tak bolestivá. V příjemnosti dovedeme se bez Boha obejít.

V bolesti těžko.

Zákon kausality snadno přijímáme ve věcech nám vzbuzujících radost,

ale v bolesti přejeme si zázraku náhody – něčeho,

co není vázáno tou tvrdou vymyšleností lidskou.

Není Boha, nemůžeš říct, pokud jej znáš v době, kdy trpíš.“

(Karel Valter, listy a dopisy z Buchenwaldu, nedatováno)

 

Karel Valter

(* 17. 2. 1909 v Českých Budějovicích, † 17. 11. 2006 v Táboře)

 • narodil se v rodině hostinského
 • měl hudební nadání
 • 1924 - 1928: studoval Učitelský ústav v Českých Budějovicích a Vysokou školu pedagogickou v Praze (4 semestry)
 • od 1928 učil na škole v Českých Velenicích, odkud se musel po mnichovském diktátu odstěhovat
 • od 1938 učil na školách v Malé Vožici a od 1940 v Táboře
 • 1931 - 1938 člen českobudějovické umělecké skupiny Linie
 • 12. 2. 1943 byl v důsledku odbojové činnosti (skupina Březen) zatčen a pak vězněn v Táboře, Kladně, Terezíně (od 7. 5. 1943) a Buchenwaldu (28. srpna 1943) = celkem strávil 2 roky, 2 měsíce a 23 dní
 • 1939 - 1950: člen Sdružení jihočeských výtvarníků
 • v květnu 1945: po návratu domů z Buchenwaldu vyučoval na různých táborských školách (1945–1959) a 12 let působil jako pedagog v táborské Lidové školy umění (1959–1971)

 

Po únoru 1948 i v pozdějších dobách názorové střety jak s politickými funkcionáři, tak s funkcionáři SČVU měly za následek nejen nepřijetí jeho prací na výstavy, ale způsobily i vážné zdravotní problémy (např. poté, co v letech 1966 -1968 zastával funkci předsedy krajské organizace SČVU, byl v prvních letech ´normalizace´ šikanován), které dokonce načas omezily jeho tvorbu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • od 1962 člen českobudějovické tvůrčí skupiny Kolektiv
 • od 1966 člen tvůrčí skupiny Index
 •  od 1990 člen výtvarného odboru Umělecké besedy v Praze
 • pilně tvořil až do svého vysokého věku

Výstavy a ocenění

 • již od 1931 vystavuje
 • celkem měl 65 samostatných a 140 společných výstav
 •  autor ilustrací 12 knih
 • 2004: poslední výstavy v Praze a v roce 2006 v Plzni
 • jmenován Čestným občanem Tábora
 • držitel mnoha cen a uznání
 • jeho díla jsou zastoupena v Národní galerii v Praze, v Brně, Pardubicích a Hluboké nad Vltavou a v zahraničí   

 

110 00 Praha 1

Masarykovo nábřeží 24

Máme otevřeno: denně 10.00 -  12.00/13.00 – 18.00 hodin

Vstupné: dobrovolné

 

 

 

 

 

www.galeriemoderna.cz

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva, prachatický deník - Václav Koblenc, www.galerieplatyz.cz)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, Galerie Moderna)