Karel Těšínský: (1926–2005)/ Krajinou mé duše aneb modrá je (stále) dobrá…

06.03.2017 14:33

Výstavní síň Mánes -  Praha

2. 3. – 17. 4. 2017

 

Pro Karla Těšínského neexistuje silnější zájem, než  je malba a každý dojem a vzrušení, které jím prochází, směřuje k budoucí malířské realizaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zahájení nové prodejní výstavy Karel Těšínský: (1926–2005)/ Krajinou mé duše, která proběhla za velkého zájmu nejen umělecké veřejnosti (včetně jeho žáků a žaček)  ve středu 1. 3. 2017 v 18 hodin, měl úvodní slovo kurátor výstavy PhDr. Jiří Machalický, poté také Mgr. Milan Dospěl, spoluautor dosud první publikace o Karlu Těšínském.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodejní výstava stovky obrazů, monotypů a kreseb progresivního malíře Karla Těšínského nás zavedla do světa křehkých zátiší a čisté symboliky přírody, která je typická pro umělcův ojedinělý projev. Dosud neobjevený a neprávem opomíjený autor s nezaměnitelným rukopisem patřil k nejpozoruhodnějším talentům své doby. Vychází z odkazu progresivních tendencí české krajinomalby první poloviny 20. století a navazuje na silný středoevropský symbolismus, jehož vlivem stylizuje komponenty krajiny a zátiší do co nejstručněji vystižených tvarů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstupňované barevné tóny a linie vymezující plochu a prostor tvoří nedílnou součást vyvážené kompozice malířova díla. Soustředěným pozorováním přírody a vlastního prostředí, odvozoval Těšínský zákonitosti platné pro malířskou i grafickou tvorbu. Zanechal po sobě velmi osobité malířské dílo, vyvíjející se bez náhlých zvratů, a zůstal jedinečným ve svém charakteristickém uměleckém projevu.

 

Těšínský Karel (*  9. 8. 1926 Mladá Boleslav/ + 29. 11. 2005 Praha)

 • byl akademický malíř a pedagog uměleckoprůmyslové školy
 • narodil se v Mladé Boleslavi, odkud pocházela matka Běla Těšínská, rozená Kašpárková
 • dětství strávil v Užhorodě na Zakarpatské Ukrajině, kde jeho otec Karel Těšínský starší pracoval jako telegrafní dělník na stavbách spojových tratí v Karpatech
 • 10. 11. 1938 byla rodina v důsledku arbitrážního jednání ve Vídni o maďarsko-československé hranici z Užhorodu evakuována přes jižní Polsko do Plzně k rodičům otce, kde Karel dochodil obecnou školu
 • v Praze, kam se rodina přestěhovala r. 1939, díky pracovnímu přeložení otce, absolvoval školu měšťanskou
 • rodina bydlela v Biskupově ulici č. p. 81
 • ve 14 letech se stal učněm v lakýrnických a písmomalířských závodech firmy Emil Šebesta v Praze
 • 1940 – 1944 vyučil stavebním zámečníkem v závodech Koutník a Kobr v Praze
 • při květnovém povstání r. 1945 pomáhal v Lysolajích a Suchdole při zřizování bojových překážek
 • krátce byl zaměstnán při Telegrafním stavebním úřadu v Praze
 • 1946 započal studium kreslení a grafických technik u prof. Richarda Landera na Státní grafické škole v Praze, které byl nucen roku 1947 ve druhém ročníku přerušit z finančních důvodů a náhlého onemocnění otce
 • 1948 nastoupil na pražskou Vysokou školu umělecko-průmyslovou, kde část 1. ročníku strávil v ateliéru Knihy a písma prof. Františka Muziky a nedlouho poté přestoupil do ateliéru monumentálního malířství prof. Jana Baucha a prof. Emila Filly
 • 1950 – 1952 působil jako instruktor výtvarného kroužku Ministerstva spojů v Praze
 • 1951 získal užívací právo k ateliéru v Čajkovského ulici č. p. 1287/2 na pražském Žižkově, v němž aktivně tvořil do konce 90. let 20. stol.
 • na doporučení Emila Filly a svého spolužáka, malíře Richarda Fremunda, přestoupil r. 1951 do ateliéru krajinomalby prof. Otakara Nejedlého na Akademii výtvarných umění v Praze, kterou dokončil r. 1954
 • 1954: Karel Těšínský zahrál roli horolezce ve středometrážním uměleckém dokumentu režiséra Jiřího Lehovce Barevný svět Otakara Nejedlého, který byl natočen u příležitosti Mistrových 70. narozenin
 • na AVU v Praze absolvoval čestný rok 1955
 • po absolutoriu nastoupil základní vojenskou službu, kterou skončil r. 1956
 • 1957 se stal členem Svazu československých výtvarných umělců
 • 1958–1959 se Karel Těšínský účastnil výstavy Umění mladých výtvarníků Československa v Domě umění v Brně
 • 12. 9. 1959 se oženil s Věrou Čejkovou
 • 1960 se společně s Alešem Grimem, Milošem Maratem a Milenou Kadlecovou zúčastnil výstavy v Galerii mladých v Praze
 • poč. 60. let získal Karel Těšínský profesorské místo na Střední uměleckoprůmyslové škole na pražském Žižkově
 • 1965 se uskutečnila 1. samostatná výstava Těšínského děl v Galerii na Karlově náměstí v Praze, kterou zahajoval výtvarný kritik Arsen Pohribný
 • Výborem Svazu československých výtvarných umělců byla Těšínskému udělena cena za nejlepší výstavu roku 1965
 • samostatná výstava obrazů a monotypů Karla Těšínského se uskutečnila v měsících únoru a březnu r. 1969 v Galerii bratří Čapků v Praze; vernisáž výstavy uvedl a text do výstavního katalogu napsal František Dvořák
 • v průběhu 70. let koupili manželé Těšínští chalupu v jihočeských Chvalešovicích č. p. 33, kde trávili letní měsíce a Karel Těšínský zde zřídil prostorný ateliér, kde velmi rád tvořil
 • 3. souborná výstava malířova díla se uskutečnila v Městském muzeu a galerii ve Vodňanech v srpnu roku 1981
 • 1986 ukončil Těšínský pedagogické působení na žižkovské Střední uměleckoprůmyslové škole
 • 1992: 4. souborná výstava malířova díla  v Galerii Kulturního střediska v Mladé Boleslavi
 • zemřel v Praze 29. 11. 2005 ve věku nedožitých 80 let
 • je pochován se svou ženou v hrobce rodiny Čejků v Dráchově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Masarykovo nábřeží 250/1

Máme otevřeno: denně  11.00 -  20.00 hodin

Vstupné:  100 Kč; studenti 50 Kč; děti do 15 let, senioři a ZTP/P zdarma

www.ncvu.cz

www.galeriekroupa.cz

www.galeriemanes.com

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková