Karel Teige: Plochy snů aneb když v zájmu poetismu prohodíme či zvětšíme detaily

10.12.2014 14:02

Galerie Smečky  - Praha

10. 12. 2014 – 31. 1. 2015

 

V novém světě je nová funkce umění.“ (Karel Teige)

 

Na vernisáž nové výstavy koláží Karla Teiga  ´Plochy snů´ nás pozvala Pražská plynárenská, a. s. a Nadační fond Galerie Smečky.   Rozsáhlý soubor koláží je vybranou částí ze sbírky Památníku národního písemnictví.  Výstavu  po hudební vložce s klavírní skladbou Jaroslava Ježka osobně zahájil mimo jiné jako kurátor Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku národního písemnictví  v Praze (na foto vpravo dole). Vyjádřil potěšení, že prostor Galerie Smečky je úžasný k vystavování koláží Karla Teiga a krátce nastínil, jako výstava vůbec vznikala a jaké sbírky z díla Karla Teigeho  Památník národního písemnictví má v opatrování. Jedná se o konvolut přes 900 položek včetně maleb, kreseb a 338 koláží.  Koláže vznikly v časovém rozpětí 1922 – 1951, a do sbírky PNP se dostávaly  ve třech obdobích – nejdříve zakoupením od dědiců díla K. Teiga.

 

 

 

 

V posledních letech se zvýšenou měrou zajímáme o český surrealismus, a tak zaslouženě jsme mimořádný zájem nyní přesunuli i na koláže  Karla Teigeho, jenž  ve svých dílech z poloviny 20. let 20. stol. vytvářel nejprve obrazové básně spíše typografického charakteru, v některých případech doplněných koláží nebo fotografií, a věnoval se také knižní grafice, která vycházela z ruských konstruktivistických prvků. Jeho pozdější práce se vyznačují formou surrealistických koláží s využitím fotografií.

 

Ze sbírky Památníku národního písemnictví

Rozsáhlý soubor koláží je vybranou částí ze sbírky Památníku národního písemnictví.  Na výstavě zhlédneme, jistě s velkým zájmem,  unikátní kolekci, kterou v tomto rozsahu jsme ještě  nikdy nemohli spatřit.  Jedná se celkem o 106 koláží z let 1935 – 1951 vznikajících různými metodami  tvorby a techniky zpracování.

 

Tvůrčí princip koláží a jejich předlohy

 U Teigeho je  víceméně stejný:  Teige  využíval časopisy, noviny a knihy, z nichž vytrhával , co uznal za vhodné  a dával je do nového kontextu, a to tak, že do jasně čitelného pozadí zabírajícího celou plochu koláže lepením  zakomponoval figurální motiv, ženský akt, doplněný o tělesný či předmětný detail.   A výsledek? No, můžeme sami posoudit – ale uznáme, že výsledek Teigeho tvůrčího snažení je vždycky, vždycinky  překvapivý.  (No, zkusme si to sami doma, co na to řekněme? No, nemáme asi čas, snad jen ve snu.)

 

Co je nové na Teigeho kolážích? Co je jedinečné? No, shledáváme to v ojedinělém propojení funkcionalistické architektury se surrealistickou inspirací. Uplatňování moderní meziválečné fotografie tímto způsobem je u autorů koláží totiž i v evropském měřítku zřídkavé.

 

 • Jako předlohy ke kolážím, prozrazujícím autorovu hlubokou obeznámenost se soudobým uměním i inspiraci tvorbou Maxe Ernsta nebo obrazovými motivy Reného Magritta, využíval Karel Teige hlubotiskové reprodukce fotografií a maleb řady významných avantgardních umělců, mimo jiné od Sudka, Funkeho, Ludwiga, Kertésze, Moholye-Nagye, Man Raye, Blossfeldta, Rengera-Patzsche, Haussmanna, Háka, Ehma, Rodčenka, Rösslera, Štyrského. Často využil i malíře a sochaře předchozích uměleckých epoch. Nejednou se v jeho kolážích objevují i citace z filmů nebo parafráze děl Dalího a de Chirica.

Zásadní je analýza motivů, tzn. interpretace jednotlivých koláží pomocí psychoanalýzy, k čemuž koláže přímo vybízejí. Teige v nich tematizoval výhradně ženské tělo, které mnohdy redukuje na neestetické torzo, s oblibou odděluje tělo a hlavu. Často užívanými motivy jsou zvětšené detaily - protéza, skleněné oko, ňadro. Není to však surrealisticky náhodné setkání absurdních předmětů, ale systematická práce se symboly podepřená Teigovým klasickým uměnovědným školením.

kurátor: Mgr.  Zdeněk Freisleben

 

Teigeho úvahy …(z knih Jarmark umění a O fotomontáži)

Výstava koláží  je doplněna zajímavými citacemi z Teigeho úvah o fotomontáži, jako např.

 

Člověk nemůže básnicky tvořit bez vnitřního tlaku, bez vnitřní nutnosti“

 

„Dobrá fotomontáž předpokládá, že její autor rozumí kvalitě a struktuře fotografie, má smysl pro černobílé valéry a pro barvu a dovede výrazně artikulovati plochu.“

 

„Již samo slovo fotomontáž – vyjadřuje konstruktivní, montáž charakter, na rozdíl od rukodílného a rukopisného charakteru olejomalby a grafiky. Jestliže staré obrazy a stará knižní grafika chtěly býti jakoby z jednoho kusu, homogenní, je montáž novou metodou stavby celku z heterogenních prvků.“

 

„Zvláštním případem knižního (fotomontážního nebo fotografického) obrazu jsou obrazové básně, k nimž dospěl poetismus.“

Ze životapisu Karla Teiga – kritika a teoretika umění (výběr)

 • narodil se 13. 12. 1900 v Praze 
 • 1911 – 1919 – studium na Státním reálném gymnáziu v Praze
 • 1919 – 1923 –studium dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1916 – 1917 – vznik prvních literárních i výtvarných prací  (jako první grafiky)
 • 1920 – spoluzaložil skupinu  Devětsil
 • 1926 – výstava Devětsilu  v Domě  umělců v Praze -  obrazové básně?
 •           -  vychází Abeceda Vítězslava Nezvala  v typografické úpravě Karla Teiga
 • 1927 – Karel Teige řídí a upravuje časopis ReD
 • 1928 – III. mezinárodní knižní veletrh ve Florencii
 • 1930 – přednáší typografii, reklamní grafiku, estetiku a sociologi architektruy na Bauhasu v Desavě
 • 1935 – vznikají  první koláže,  nepřestane s nimi až do konce svého života
 • 1936 – vychází  vlastní kniha Jarmark  umění
 • 1939 – pracuje na knize Fenomenologie moderního umění 
 • 1941  - spolupráce s nakladatelstvím Melantrich (- 1948)
 • 1948 – kolem Teiga vzniká skupina surrealistů z autorů mladé generace  (Karel Hynek, Václav Tikal, Emila Medková.
 • 1. 10. 1951 Karel Teige umírá na srdeční infarkt nedoživše 51 let

 

110 00 Praha-Nové Město

Ve Smečkách 2091/24

 

Máme otevřeno:  úterý – sobota: 11.00 – 18.30 hodin

 

Ve státní svátky je Galerie Smečky uzavřena

www.galeriesmecky.cz

www.ppas.cz

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Galerie Smečky, spravovaná Nadačním fondem, zahájila svou činnost v prosinci 2005 výstavou koláží Jiřího Koláře a Ladislava Nováka; současná výstava je již 44. v pořadí.

 

Hodnocení: 99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: zdroj tisková zpráva kurátora)

Foto: © Ing. Olga Koníčková