Karel Richtr: Women: Scenes in the library/Zakázaná výstava aneb když už umíme vědecky rozhodnout, je-li na foto - aktech moc nahoty...?!

20.11.2015 09:38

Galerie Lazarská – Praha

17. – 28. 11. 2015

 

Výstava Women: Scenes in the Library se původně konala v knihovně jako součást festivalu Týden vědy a techniky. Genderová expertní komora ČR (jsou v ní zastoupeni muži i ženy) a Kongres žen ve společném prohlášení ji ale označily za sexistickou,  že zobrazení ´spoře oděných žen´ v prostorách vědecké knihovny nemá žádnou spojitost s vědou či výzkumem a zpochybňuje odborný přínos vědkyň. Knihovna pak výstavu předčasně ukončila.

 

V pondělí 16. 11. 2015 jsme se tedy zúčastnili opětovné vernisáže výstavy Karla Richtra, tentokrát novým názvem: ´Women: Scenes in the LibraryZakázaná výstava ´(v knihovně AV ČR po 4 dnech  zahájení prý kontroverzní  výstava aktů a ženských portrétů, jejichž autorem je světoznámý Karl Richtr, byla totiž z zůvodu, že je tam moc nahoty, zakázána).

Jak podotkl  Vladimír Železný, který se vernisáže osobně zúčastnil a ujal se i úvodního slova,  tak vůbec netušil, že se zase vrátily  doby, jako  kdysi kdy ´domovní  komise´,  před rokem 1989 rozhodovaly, zda můžeme nosit dlouhé vlasy či džíny… A jak dodal, tak vůbec, jako bývalý poslanec EU, netušil, že byla nově zřízena Genderová expertní komora ČR, či spíše komise v rámci Evropské unie, která může rozhodovat o tom, zda se smí Richtrovy fotografické, překrásné, půvabné, ba přímo božské akty žen vystavovat ve studovně knihovny AV ČR. 

 

 

 

A že také nechápe, rozhořčeně pokračoval Vladimír Železný, čím mohly fotografie aktů žen pobouřit ženskou  vědeckou veřejnost (zejména v současné době, kdy existuje stále boom pornografie). Kuriozní na tom je, že autor všechny fotografie vytvořil právě na objednávku Knihovny AV ČR.  A že je možné, že jsme po první vernisáži slyšeli výroky dosud neslýchané jako: „Vždyť je skoro úplně nahá!“

...nebo že  by nastalo pobouření  nad Richtrovými akty žen snad tím, že Karel Richtr, který dříve u Železného v televizi NOVA pracoval, některé vybrané ženy neoslovil, aby mu stály modelem? … dokončil s úsměvem vynikající řečník, Vladimír  Železný.

Začalo to zcela nevinně

Portréty krásných žen v knihovně na fotografiích zhotovených technikou mokrého kolodiového procesu jsme vystavili v původním trezoru Spořitelny české, který je dnes součástí studovny Knihovny Akademie věd. Autor vystavil vždy obojí technikou zpracované dvě stejné fotografie nad sebou. V dolní části originální fotografie s využitím autentických postupů a chemikálií tak, jak byly používány v druhé polovině 19. století (mokrý kolodiový proces)  a v horní  části pak v digitalizované současné formě reprodukce (pojaté s větším světelným efektem). 

 

 

Vyjádření Knihovny AV ČR, v. v. i.

Cílem výstavy doprovázené přednáškou bylo představení jedné z nejstarších fotografických technik – mokrého kolodiového procesu. Jednou z jeho variant je zhotovování přímých pozitivních obrazů na plechové či skleněné desky. Autor Karel Richtr společně s kurátorkou výstavy zvolili pro výstavu téma ´ženy v knihovně´. Z vědecko-popularizačního hlediska byla zajímavá přednáška o způsobu, kterým jsou fotografie zhotovovány.

 

 

    „Účelem výstavy nebylo vyvolání diskuse, mělo jít především o umělecky pojatou prezentaci založenou na staré technice bez jakýchkoli dalších úmyslů. Bohužel došlo k určitému nedorozumění,“ komentovala knihovna kritiku výstavy. „Vzhledem ke směru, který nabraly některé reakce na tuto výstavu, rozhodl ředitel knihovny o jejím předčasném ukončení v současných prostorách a dohodl se s jejím autorem a kurátorkou o přesunu na jiné místo,“ sdělila knihovna na webu…

 

a skončilo to nečekaným skandálemna všechny strany

 

…a pokračuje to přesunutím výstavy fotografií do Galerie Lazarská. A je to!

Jak řekl sám autor, usměvavý Karel Richtr, během tohoto skandálu se nevyhnul kontaktu s médii a tak  během těchto 14 dní, které otřásly knihovnou, zhubnul 5 kilogramů. Ale, jak jsme na www.www-kulturaok-eu.cz  viděli, neuškodilo mu to vůbec… dokonce mu to přineslo několikanásobný věhlas…(protože v dnešní době totiž platí, že i negativní reklama je reklama… a že o mokrém kolodiovém procesu se tak dozvědělo mnohem více lidí než na jeho přednáškách...

 

Karl Richtr (* 1973)

  • je fotograf, věnující se ve své volné tvorbě historickým fotografickým procesům
  •  člen dokumentaristické skupiny LP5
  • v posledních 10 letech uspořádal řadu autorských výstav
  •  je zastoupen ve stálé expozici Galerie Špejchar
  •  

Mokrý kolodiový proces

  • kolodiový proces (archerotypie nebo mokrý proces) je historický fotografický proces Angličana Fredericka Scotta Archera, představený roku 1851
  • jedná se o přímý pozitivní proces na plechových deskách, který je pořízen velkoformátovou kamerou, schopnou fotografovat na desky 25 × 25 cm

https://karlvonhwozdnitz.webnode.cz/

 

110 00 Praha 1

Lazarská  7

Vstup: volný

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková