Karel Pucherna: Mezi světy aneb sáhneme-li do hloubky, musíme se dotknout pravdy

06.03.2015 17:16

Galerie Millennium -  Praha

10. 2. – 8. 3. 2015

 

Na vernisáži prodejní výstavy obrazů Karla Pucherny  jsme zhlédli jeho první  posmrtnou výstavu  - výběr z jeho malířského díla/abstrakce, analýza vztahu hmoty a energie. Výstavu uvedl  PhDr. František Malina, na závěr vernisáže nám zahrál Jiří Dědeček. 

 

 

Obrazy  z posledního období na první pohled dojímají svým kouzlem jednoduchostí, nevšedně kombinovanou barevností  až sugestivní tajuplnou prostotou…  Autor oživuje obrazy směle vedenými diagonálami, nečekanými kompozičními řešeními a tlumeně vyznívající harmonií barevných valérů…. Avšak není to jen malířský rukopis, co nás zaujme hned, je to i obsahová, duchovní rovina, všudypřítomný podtón zázračnosti a věčnosti – výsledek malířovy  esoterické citlivosti a dlouholetého intenzivního soustředění se na vnitřní svět.   

 

Karel Pucherna (* 19. 7. 1945 – +l 14. 2. 2014) , na české výtvarné scéně výrazná a neopominutelná osobnost, je autor, který na své malířské cestě skutečně neustrnul. Vždy sice zůstal věrný svému životnímu tématu - otázkám vztahů hmoty a energie, rození a zanikání, vědomí a nevědomí - avšak během času je podává z podstatně odlišných a stále přesněji zaměřených úhlů pohledu.

Ten první představují obrazy, v jejichž kosmologické ploše pulzuje napětí latentního velkého třesku.

Další úhel je zastoupen svého druhu obrazovými mandalami, v nichž se kosmický chaos, barva a tvar harmonizují a sjednocují.

 A konečně třetí, současný úhel pohledu, jako by vycházel z myšlenky zformulované Paulem Cézannem: kosmos, příroda, řád „jsou víc v hloubce než v ploše. Plochu lze upravit, pozměnit, ale sáhneme-li do hloubky, musíme se dotknout pravdy.“

 

 

110 00 Praha 1

 Tržiště 5/370

 tel.: 257 534 584-7, 602 265 427

Máme otevřeno denně kromě pondělí: 12.00 - 18.00 hodin

www.gallerymillennium.cz

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková