Karel Přáda/ Relaxa aneb když k relaxaci svěží imaginace, hravá skladebnost a živá barevnost patří…

01.07.2019 13:48

 

Galerie Výklady AXA - Praha

15. 6. - 8. 9. 2019

 

Na vernisáži nové výstavy Karla Přády, jež byla nazvána Relaxa a jež byla zahájena ve Výkladech AXA, byl Karel Přáda, autor vystavených děl, přítomen. Akci zahájila Iva Mladičová, kurátorka výstavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Soubor prací Karla Přády pro Výklady AXA

 charakterizuje svěží imaginace, hravá skladebnost, živá barevnost.

Nejstarší inspirace pro některé z vystavených děl pocházejí

z autorova pobytu ve Francii roku 2006,

ještě z doby jeho studia na pražské Akademii výtvarných umění.

Jde o reliéfní kresby spontánního charakteru na bělostném křídovém podkladu.

Pro Karla Přádu je častou uměleckou inspirací svět přírody.

Již v závěrečném sochařském souboru na pražské AVU se snažil zprostředkovat svět harmonie,

přírodu jako zdroj pozitivních tvůrčích sil.

Součástí souboru pro Výklady AXA je objekt vycházející

ze zrcadlového odrazu přírodního motivu na vodní hladině.

I přes přímou srozumitelnost námětu je výsledný tvar poměrně komplikovaný

a

zamezuje možnost jednoduchého čtení.

V několika vystavených reliéfech Karel Přáda odkazuje k haptické rovině divákova vjemu

a

tematizuje princip hry.

K podstatě fenoménu hry náleží mj.

svobodné jednání, smysl v sobě samé, řád, rytmus, harmonie.

 

Ve výstavě je zastoupena i autorova nejnovější reliéfní práce

založená na pestré skladebné variabilitě jednoduchého geometrického tvaru.

 

Z Přádových prací obecně vnímáme

zájem o sochařské objekty Cy Twomblyho,

o biomorfní charakter prací Hanse Arpa

nebo Isamu Noguchiho,

o hravou lehkost akvarelů Paula Kleea

nebo

také o živou barevnost mozaikovitých povrchů architektur Antonia Gaudího.“

Iva Mladičová

 

 

 

 

Karel  Přáda (* 1980 v Dačicích)

 • 1994 -1998: studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Nisou
 • 1998 -2001: studoval Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích
 • 2001 -2007: ve studiu sochařství pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér J. Zeithammla)
 • 2005: obdržel Cenu Bogdana Najdenova
 • 2006: absolvoval stáž na Académie de Strasbourg - ateliér V. Škody
 • zúčastnil se řady sochařských sympozií
 • - 2005: Flur v německém Markneukirchenu (dřevo)
 • - 2006: ve španělské Almeríi (mramor)
 • - 2010: v Hradci nad Moravicí (pískovec)
 • 2007: samostatná výstava v Psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích
 • 2016: se zúčastnil soutěže na sochu sv. Jana Nepomuckého pro Nepomuk, jeho návrh byl doporučen k realizaci

Kurátorka: Iva Mladičová

 

110 00 Praha 1

Palác AXA - Na Poříčí 40

Otevřeno: non-stop

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva, https://artalk.cz/2019/06/10/tz-karel-prada/)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

https://vyklady.axa-hotel.cz/