Karel IV. aneb koncepčnost, promyšlenost a rychlost stavění upřít Karlu IV. nemůžeme

18.08.2016 14:38

Galerie Hollar  - Praha

18. 8. – 11. 9. 2016

 

Vernisáž nové (prodejní) výstavy grafik ´Karel IV. ´  zahájil kurátor výstavy Jan Kavan, který zdůraznil  význam Karla IV. v našich dějinách.  Karel IV., jak řekl Kavan, chápal totiž umění, spolu se vzděláním, jako výraznou složku své státnické kariéry. Byvše obklopen humanistickými vzdělanci inicioval tvorbu, která nás i po sedmi stoletích  udivuje svou uměleckou kvalitou a bohatstvím námětů i forem. Jak Karlova doba inspiruje současné umělce grafiky, můžeme posoudit na této výstavě, určené k uctění 700. výročí narození Karla IV.

 

 

 

 

 

Poté ve velmi dusném horkém podvečeru velmi nadšeně promluvil Petr Hora Hořejš (na foto dole uprostřed v modré košili), který se upřímně rozhorlil nad jedním (nejmenovaným) spisovatelem, jenž ve svých statích snižuje významný podíl Karla IV. na budování naší země, která byla jedno staveniště. Jak Petr Hora Hořejš zdůraznil, Karel IV. byl prý první panovník, který uměl číst a psát. Poté nám přečetl seznam dalších staveb, o které Karel IV. zasloužil… a o kterých  my Češi ani moc nevíme… byl by to prý telefonní seznam.

 

Královská koruna  prý v té době daně od obyvatelstva nevybírala, přesto si Karel IV. dovedl poradit. Půjčoval si, vybíral poplatky z měst, ale hlavně motivoval k rychlému stavění. Na závěr své plamenné řeči (v plamenech slunečního záření i přes rolety pronikajícího) prohlásil za nejlepší Čechy následující muže:

J. A. Komenský

Karel IV.

Jiří z  Poděbrad

T. G. Masaryk

O hudební program se postarali Jaroslav a Gabriela Krčkovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavující autoři: (volný výběr)

Marie M. Šechtlová

Eduard Milka

Jan Kavan

Kateřina Vítečková

Hana Čápová

Eva Hašková

Ladislav Čepelák

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

www.hollar.cz

 

Středa 31. 8. 2016: beseda s Evou Haškovou, Karlem Zemanem a Janem Kavanem

Srdečně zveme

Vstup volný!