Karel Cudlín: Fotografie/Photographs aneb 40 let dobrodružství s fotoaparátem

08.07.2016 18:15

Galerie Václava Špály – Praha

1. 7. – 26. 8. 2016

 

Na vernisáži fotografické výstavy prací fotografa – solitéra Karla Cudlína bylo plno. Výstava je průřezová, tj. od roku 1976 do roku 2016.  Představila Cudlínův vývoj v oblasti fotografování, kdy začínal fotografovat pohřby, taneční v Lucerně a žižkovské Romy až po období, kdy dokumentoval např. západní Ukrajinu a Svatou zemi, Izrael, v poslední době i Tunisko.  Cudlín bývá řazen do skupiny tzv. humanistických fotografů (v suterénu můžeme sledovat video/ Velvet Revolution).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dáme slovo Josefovi Mouchovi

Kdysi dávno vystavil Karel Cudlín snímky, s nimiž se hlásil na katedru fotografie FAMU. Záběry

z  počátku 80. let pořídil nejspíš v době, kdy pracoval v družstvu Fotografia, kde mezi jeho zakázky patřily svatby a pohřby. Utkvěla mi romská tryzna v kombinaci s jinou reportáží, totiž s těžkou automobilovou nehodou. Naznačený příběh vznikl teprve spojením zvětšenin do jedné série a byl tedy fiktivní... A právě tak mi nový tvůrce vstoupil do paměti.

Karel nosí po desítky let kameru téměř pořád s sebou, ale co do způsobu podání nenastalo již nikdy nic fikčního. Základem zůstává pravda spatřeného. Stylizačním rámcem je nanejvýš snaha o pevný, kompozičně i světelně sevřený útvar.

 

Koncem éry reálného socialismu sledoval fotograf ze Žižkova především Prahu, často v těch méně výstavných čtvrtích. Pro jejich sociální skutečnost měl podobný cit, jaký prokazoval do svého vyhnanství Vlasta Třešňák, soused z Karlína, holdující fotografování spolu psaním a koncertováním. Oba jako by navazovali na Egona Erwina Kische, který se svého času protloukal týmž městem. Spolu s Jaroslavem Haškem a Franzem Kafkou se vyznal ve stejných ulicích a také on upozorňoval současníky na přehlížené stránky doby, kterou žijí. Podívaná na rub věcí, na lidskou chudobu, na zašlá zákoutí anebo noční scenérie zšeřelé Prahy nepůsobí samoúčelně, nýbrž jako projev kritického ducha. Podněcuje spíše k realistickému zamyšlení než k povrchním záchvěvům sentimentu nad takřečeným koloritem všednosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stejně jako se vzdálil žánrovému lidopisu 19. století reportér Kisch, nabízí pronikavou věcnost též fotografický dokument. Alespoň ten nesmlouvavé ražby a vzdoru, díky nimž jej bude i napříště možné považovat za výstižný doklad života, podrobeného společenským poměrům.

Cudlínovo krédo je však patrně hlubší. Neboť, jak se zdá, prochází všemi jeho výstavami a knihami. Od příležitostných témat totiž fotograf pokaždé směřoval k něčemu méně zjevnému, než je první plán reportáží, za něž bývá honorován. Díky tomu se také jeho vnitřní téma nikdy nerozpustilo v záplavě společenských zakázek.

Zřejmě je znát nejen z Cudlínových snímků, ale rovnou z jeho přístupu k fotografování, že pro něj vidění nepřestává být slavností. Vždyť se podívejme, jak mu lidé hledí do objektivu. Nejsou paralyzováni, jako kdyby stanuli tváří v tvář lovci cizích osudů; jejich portréty zračí klid, s nímž se obrací svůj k svému.“ (text: Josef Moucha)

 

Mgr. Karel Cudlín

 • narodil  se 28. 6. 1960 v Praze
 • 1983 - 1987 vystudoval pražskou FAMU, Katedru fotografie
 • 1988 - 1990 byl fotoreportérem časopisu Mladý svět
 • od  1990 spolupracuje s nakladatelstvími Torst, Argo nebo Academia, časopisy (Respekt, Revolver Revue), novinami (Lidové noviny, Prostor), agenturami (ČTI, SIPA, EPA, Mimofilm) nebo Českou televizí
 • 1997 - 2003 byl jedním z oficiálních fotografů prezidenta Václava Havla
 • od 2015 je vedoucím Ateliéru dokumentární tvorby Katedry fotografie na FAMU
 •  

V posledních 15 letech samostatně vystavoval např. ve Francii, Německu, Rakousku, Bulharsku, Moldávii, Rumunsku, Chorvatsku, Azerbajdžánu, Izraeli, Holandsku, Slovinsku, Španělsku, Itálii, Kypru, USA, Senegalu, Gruzii...

 

 • účastnil se více než 50  společných výstav instalovaných v 60 městech Evropy a USA
 • v průběhu všech ročníků Czech Press Photo dostal celkem 18 ocenění
 • 2008 obdržel cenu Revolver Revue
 •  

Kurátorka: Misha Sidenberg

 

110 00 Praha 1

Národní 30

Máme otevřeno denně: 11.00 – 19.00 hodin

Základní vstupné:| 40 Kč

Studenti: 20 Kč

Senioři nad 60 let a ZTP, děti do 15 let, studenti uměleckých škol: zdarma

 

 

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/a1336-km-tunisko-ocima-studentu-katedry-fotografie-famu-aneb-od-hor-pres-poust-az-k-mestum/