Karel Čapek 130 aneb putovní expozice, kterou jsme objevili na Zahradním Městě

10.11.2020 14:48

 

Karel Čapek 130

Panelová výstava před pobočkou Městské knihovny v Praze 10 - Zahradní Město u OC Cíl)


  


Nutné umrtvení kultury postihlo mimo jiné i
Městskou knihovnu a téměř půl stovky jejích poboček rozmístěných
v jednotlivých městských částech. Všechny pobočky i hlavní instituce jsou
momentálně zavřeny a působí pouze online. Neznamená to však, že by se iniciativně
a v mezích zákona i možného nesnažily nejrůznějšími způsoby udržovat zájem
a kontakty se čtenáři. V té souvislosti nás zaujala venkovní panelová
výstava Karel Čapek 130, uspořádaná ke 130. výročí narození tohoto literárního
génia. Jde totiž o srozumitelnou, přehlednou a precizně připravenou expozici,
oslovující každého, kdo ji objeví. Není ale divu, že jde o tak didakticky
dokonalou expozici, když autorkou je "čapkoložka" a bývalá ředitelka Památníku
Karla Čapka, Kristina Váňová. Při její erudici stačí jen řada oboustranných
panelů, aby zcela plasticky na nejzajímavějších dokumentech ilustrovala život i
nezměrné dílo Karla Čapka, kterého nenásilně, představuje nejen jako literáta,
ale i myslitele a mnohostranného člověka.


 


 

Situace, jakou veřejné knihovnictví v Praze nezažilo

 

Uvědomíme-li si, že první veřejná knihovna v Praze zahájila činnost v roce 1891 a už navázala na spolkové knihovny, působící od 2. pol. 19. stol. a nic tak, jako tato epidemie, ji za 129 let neumrtvilo, je to událost mimořádnou. A to, platí i pro síť 40 poboček, které v roce 1922 vytvořila, když došlo zákonem ke vzniku Velké Prahy, a knihovna se stala "Knihovnou hlavního města". V roce 1928 se dočkala nové, dosud užívané, budovy na Mariánském náměstí, první účelové knihovnické stavby v ČSR, od architekta Františka Roitha.

Ani okupace, při níž došlo sice ke stagnaci, ochuzení fondu a řada pracovníků byla okupanty pronásledována či likvidována, činnost nezastavila.

Přestála, bez přerušení, i další ideologický šok v roce 1948, stejně jako peripetie roku 1968 i následnou normalizaci. 

Obdobné osudy jaké prožívala centrální knihovna, ale měly i její pobočky. Vznikaly a měnily se, ale zájem o ně trval. Potkávaly je pochopitelně i lokální osudy, jako třeba pobočky v Karlíně a Holešovicích, jež vzala v roce 2002 velká voda. Ta se - mimochodem - dostala  i do hlavní budovy na Mariánském náměstí, ale nutné přerušení provozu bylo jen několik dnů. A tak až rok 2020 a epidemie Covid 19, přinesla uzávěru všech knihoven. Na týdny, měsíce...   


 

Pobočka Praha 10 - Zahradní Město

 

Ale zpět k pobočce na Zahradním Městě. Dříve než se budeme věnovat vlastní výstavě, pár slov o této, dnes úplně nejmodernější pražské knihovně. Kromě více jak 8 tisíc knih, nabízí prostředí. Prodělala totiž zásadní rekonstrukci. Vzhledem k momentálnímu víru virů jsme ale dovnitř nemohli.


Dopídili jsme se tedy alespoň toho, že hlavním materiálem použitým při rekonstrukci interiéru bylo dřevo. Autorem rekonstrukce je arch. Tomáš Hořava, jenž objekt proměnil v multifunkční a příjemné místo pro všechny co mají kulturní cítění a potřeby. Jsou tu proto zákoutí k posezení, koutky pro děti i dva klubovní sály. Působivé jsou kupříkladu deštníky pod proskleným stropem, chránící oči přítomným za slunce, nebo vícestupňové pódium. Rekonstrukce, jak jsme zjistili, trvala 25 měsíců, a - jak zdůrazňuje i autor těchto řádek, coby pamětník původní verze, tedy omšelé a tuctové knihovny ze 70. let, se krom toho všeho ještě i prostorově zvětšila a to na trojnásobek. Ostatně, stačí citovat autora rekonstrukce, arch. Hořavu, slovy z webu Blesk.cz
při znovuotevření této knihovny:

"Vycházel jsem z představ, že knihovny už nejsou pouhým skladem knih, ale dnes jsou také
významným komunitním centrem. Když jsem se se zdejší knihovnou seznamoval, byla to jen jedna podlouhlá chodba, ke které byly navázané místnosti jako kanceláře. Nebylo úplně snadné je propojit, ale bylo to zapotřebí, aby se ten komunitní život zde mohl realizovat."

 


Karel Čapek 130

 

A teď již k výstavě. Zde budeme citovat pro změnu kurátorku výstavy, Kristinu Váňovou.  

"Před 130 lety, 9. ledna 1870, se narodil spisovatel Karel Čapek. Nejednalo se "pouze" o velikána
české a světové literatury, ale také obyvatele dnešního území městské části Praha 10. Proto si významné jubileum připomínáme celoročním projektem "Karel Čapek 130".

  

Čapkovské jubileum je pro nás o to významnější, že v Praze 10 žil slavný spisovatel a dramatik až
do svých posledních dnů. Může to v nás jistě vzbuzovat takový skromný pocit, že Karel Čapek je tak trošku náš, desítkový. Samozřejmě že jeho význam dalece přesahuje hranice naší městské části, Prahy i země, ale to nám přece nevadí. ... Ale jak, jak nejlépe oslavit 130. narozeniny velkého intelektuála, zahradníka, souseda...?

  

Literatura pro nás není polička plná zaprášených knih, ale živý umělecký žánr, který dokáže
zprostředkovat příběh, přinést informaci, vzdělat či podnítit diskusi. ... Život a dílo slavného literáta a myslitele připomíná i výstava Karel Čapek 130." 

  

Výstava Karel Čapek 130 je tedy součást celoročního projektu MČ Praha 10 "Karel Čapek 130" a putovní expozici lze aktuálně vidět před OC Cíl. K výstavě je připravena i její online verze a k jednotlivým panelům je v české verzi doplněno i mluvené slovo paní Váňové (po kliknutí na dlaždici se otevře soubor v PDF o velikosti 13 MB).


A výstava jako taková?

 

Opět dáme slovo osobě nejpovolanější, Kristině Váňové:

"Při zachování chronologické linky jsou jednotlivé panely koncipovány tematicky. Seznamují nás
s krajem dětství, bydlištěm rodiny a dobovými okolnostmi, do nichž postupně přicházejí na svět tři sourozenci Čapkovi. Ukazují, jak důležité bylo pro Karla Čapka studium a sbírání zkušeností v evropských zemích a také navazování kontaktů s mladou uměleckou generací v Praze. Naděje a rozlet avantgardy však na několik let přerušila Velká válka, v jejímž průběhu řada nadaných umělců odchází na frontu a zbylí jen stěží nacházejí obživu a zaměstnání.

  

Poválečné budování samostatného státu přináší nové možnosti, Karel Čapek se pouští na dráhu novináře a první velké úspěchy mu přináší i dramatická tvorba. Zlepšující se finanční podmínky
mu umožní vybudování nového domova na tehdejším pražském předměstí. 

Výstava předkládá dobové fotografie interiéru i zahrady domu pořízené samotným Čapkem.

 


 


 

Ty svědčí nejen o konkrétním zařízení domova, ale i o řadě zájmů a koníčků autora a v neposlední
řadě také o jeho vztahu k místu bydliště. V domě Karla Čapka se v průběhu let odehrává řada setkání s přáteli, návštěvníky proslulých pátků, s umělci a s významnými osobnostmi z domova i zahraničí. Interiér domu se nejvíce proměňuje po sňatku spisovatele s dlouholetou partnerkou, herečkou Olgou Scheinpflugovou, a jejím nastěhování. Nakonec zde Karel Čapek po krátkém období manželského štěstí a usilovném boji za zachování demokratického státu v temné době druhé republiky umírá na zápal plic.

  

Výstava prezentuje i názory Karla Čapka jako občana na tehdejší veřejný a politický život, které jsou aktuální i dnes. Je předložen i výčet realizovaných činností, jež by měly vést k zpřístupnění
oživeného Čapkova domu jako muzea-památníku pro veřejnost.

  

Výstava obsahuje i řadu současných pohledů na místa spojená s životem spisovatele, která mohou inspirovat k návštěvě - třeba jednou i k cestě Slovenskem ve stopách slavných bratří."

 

Text a foto: Richard Koníček  

 

Karel Čapek 130

Panelová výstava
před pobočkou MK Praha 10 - Zahradní Město (u OC Cíl)

Produkce a grafika: Městská část Praha 10 © 2020

Libreto: Kristina Váňová

Korektury: Hana Pelešková

Překlad do angličtiny: Stuart John Hoskins

https://www.praha10.cz/vystava-karel-capek

 

Více:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/karel-capek-valka-s-mloky-aneb-nepripomina-nam-to-neco-byla-cela-valka-zavinena-mloky-ci-lidmi/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/zahada-capkova-koberce-aneb-vime-jak-vypada-koberec-s-bilou-pudou/