Kánon a dialog: Byzantské tradice napříč staletími aneb ikony podle starých vzorů i podle západní uvolněnější výtvarné tradice

31.03.2015 10:02

Strahovská obrazárna - Strahovský klášter – Praha

19. 3. – 13. 5. 2015

 

Na vernisáži výstavy  byzantského umění a ikon jsme zhlédli rozsáhlý soubor nejstarších ukázek užitého byzantského umění, řecké a postbyzantské malby z doby 15.  –  18. století, tedy z doby, kdy se striktní starý byzantský kánon  začal otevírat jiným uměleckým směrům a vlivům. Nejdříve jsme se sešli v Refektáři (bez záruky), kde jsme vyslechli písně byzantské...

 

Svým námětem dovolí propojit dva kulturní okruhy, jež vzešly z antického dědictví, v němž nejen Evropa vidí své kulturní, ale hlavně umělecké kořeny,“ řekl mediální zástupce výstavy Jan Stolár.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umístěním ve Strahovské obrazárně (kde trůní překrásný artefakt Ukřižovaného Krista, jenž ve svém utrpení přesto na nás shlíží) výstava navazuje na její kolekci evropského umění daného období. Autoři ji načasovali do období katolických i pravoslavných Velikonoc, kdy můžeme poznávat další  kulturní tradice a zdrojů.  Památky  ze soukromých sbírek  východokřesťanského umění v Rusku z  Muzea ruské ikony  (založené 2006 Michalem Abramovem) jsme doplnili zápůjčkami z Národní galerie a Ústavu dějin umění  AV ČR v.v.i. Některé památky jsou vystavené zde poprvé. 

 

Praha byla vybrána z důvodu, že v posledních svých letech zde pracoval významný ruský učenec Nikodim Pavlovič Kondakov (1844– 1925), zakladatel vědecké disciplíny jako je historie byzantského umění a křesťanská ikonografie. Byl jedním z prvních sběratelů a vědců, kteří obrátili svou pozornost nejen na staré byzantské umění, ale posléze i na zvláštnosti umění řeckého a  krétsko-italského okruhu ikonopisných dílen, které prosperovaly i po pádu Konstantinopole.   

  • Mezi nejcennější vystavené objekty patří procesní kříže pocházející z 9. až 12. století ostatkové kříže, prvky chrámového osvětlení - svícny, lampy či historická, ale dodnes užívaná svítidla jako choros či  polykandelon, závěsné kovové svítidlo, na nějž se umísťuje množství svíček nebo olejových lampiček.

 

 

Důležité milníky vývoje křesťanství ve středověku reprezentuje na 30 postbyzantských a řeckých ikon. Prohlédneme si  díla, která byla  vytvořena v 15. a 16. století v předních krétských dílnách, kde sídlila silná řecká komunita, z níž vzešel i světoznámý El Greco. Výběr zahrnuje díla reprezentující hlavní linie vývoje ikonopisu i oblastí, v nichž byla činná úzce specializovaná umělecká centra zabývající se ikonomalbou.

 

Známí krétští mistři  15. století, jejichž práce se staly vzorem pro umělce dalších generací, často skrze ikonografii zachycovali aktuální myšlenky své doby. Krétské ikony ze  17. stol. ´Jan Předchůdce – Anděl pouště´a ´Sv.mučedník Fanourios a sv. Antonín Paduánský´ opakují kompozice, vytvořené významným ikonopiscem Angelosem Akotantosem  v pol. 15. stol.

Sv. Fanourios byl na Krétě velmi uctíván jako osvoboditel křesťanů z tureckého zajetí. Kompozice, kde je zobrazen spolu se svatým uctívaným v západním ritu, je unikátní a velmi dobře ilustruje mnohonárodnostní a nábožensky diverzifikované prostředí, z něhož pocházel objednavatel.

Výstava ukazuje příklady přísného výtvarného jazyka ikon respektujících staré vzory a těch, kde byla přílišná umělcova invence nežádoucí, i příklady děl vytvořených v duchu uvolněnější západní výtvarné tradice, v některých případech přejímající i novou ikonografii či kompoziční vzory.

 

 

 

 

 

 

 

Koncepce výstavního projektu: J. B. Solodovnikovová

Autroský kolektiv: I. A. Šalinová, A. P.  Kiričenková, L. Stolárová, A. M. Manukjanová

Máme otevřeno:  denně 9.30 – 11.30 hodin/ 12.00  – 17.00 hodin

5. 4.2015 - Boží hod velikonoční – máme zavřeno!

 

 Patronát nad výstavou převzal J. Exc. PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí České republiky

Hodnocení: 90 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva, www.christnet.cz)

Foto: © Ing. Olga Koníčková