Kamila Ženatá: Podivuhodná květina aneb vykvetla v mystické temnotě obklopena tajemnými zvuky duchů…

06.07.2018 17:43

Galerijní Laboratoř + (A)void Floating Gallery/Praha

5. - 19. 7. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernisáž nové výstavy Podivuhodná květina, jejíž autorkou je vizuální umělkyně a skupinová psychoanalytička Kamila Ženatá, zahájil kurátor výstavy Matouš Karel Zavadil slovy, že po delším působení Galerijní laboratoře v Holyni, se musel letní projekt z tamní restaurované kapličky, přetvořené v kulturní centrum, odstěhovat.

 

Při hledání dalšího prostoru pro alternativní malonákladové výstavy prací, které pořádá kurátor Matouš Karel Zavadil každé léto v rámci projektu Galerijní Laboratoři, Ivo Slavík mu nabídl unikátní industriální prostor, a to známou neformální pražskou plovoucí galerii (A)void Floating Gallery.

První výstavu letošního ročníku projektu Galerijní laboratoře, která se zde koná a jež tak zahájila cyklus 4 výstav pro léto 2018 připravených, ochotně nachystala přímo pro daný prostor, tedy formou site - specific, renomovaná umělkyně - Kamila Ženatá.

 

Kurátor výstavy Matouš Karel Zavadil především ocenil obětavost autorky, která byla ochotna jít do takovéhoto malonákladového, navíc alternativního projektu. Navíc dokonce byla oslovena nezvyklou výstavní prostorou, nalézající se v podpalubí svébytného plavidla, a svou výstavu tak obětavě připravila přímo pro daný prostor.

 

Mimo to nás kurátor a vedoucí projektu Galerijní Laboratoře bodově seznámil s dalšími chystanými výstavami, rozvrženými až do konce léta 2018, stejně jako s provozním řádem této galerie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matouš Karel Zavadil nás také informoval, že tak jako každý rok,

má celý cyklus výstav - ať už se konají kdekoli - jednotící téma.

Tím letošním je téma Archiv a paměť“.

 

Pak předal slovo Kamile Ženaté,

která nám především ozřejmila název její nejnovější pražské výstavy,

který má poetické jméno Podivuhodná květina.

 

Čím je tedy ta její „podivuhodná květina“ podivuhodná?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tím, že kvete v temnotě a halí ji tam navíc mnoho okvětních plátků.

 

V reálu podle slov autorky jde o instalaci množství bílého prádla. Prádla, které má spojitost s ženou. Nejen jako pradlenou, ale i nositelkou tohoto prádla, které ji - čisté a neposkvrněné halí - před vnějším světem. Ústřední objekt tak tvoří bílé blůzky a další navršené a propletené prádlo, do nějž byla nošením vetknuta sdělení. Sdělení, jež v sobě prádlo nese i po jejich vyprání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jde o sdělení, která se dědí, která přecházejí napříč generacemi vlastně od pradávna.  Tato sdělení jsou spojeními napříč časem. A protože sny nám dávají možnost taková spojení hledat, nacházet i zažívat, můžeme se tak prostřednictvím snů přece setkávat s lidmi, kteří už mezi námi nejsou. Sen je ta spojnice, která propojuje lidi, věci i sdělení o událostech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatně autentické výpovědi reálných lidí, popisující jejich sny a ona spojení v nich, lze číst po stěnách výstavního prostoru - v podpalubí lodi (ovšem, kvůli čtení - dodáváme my na www.www-kulturaok–eu.cz - musí mít návštěvník galerie a v temnotě nainstalované výstavy v mobilu baterku). Závěrečným artefaktem výstavy je výsek portrétu Umy Thurman, představitelky hlavní role v Tarantinově snímku Kill Bill 2 v záběru, kdy se Uma své soupeřky zeptá, zda je Připravena? a po jejím souhlasu ji usmrtí.

 

Posláním tohoto obrazu a vlastně celé instalace je právě to, abychom se připravili na odchod ze života, abychom odcházeli, až přijde náš čas, či nastane nějaký důvod, abychom odcházeli v pohodě, jako stejně přirozeně a v pohodě odkvétá každá květina a na konci výstavy odkvete i takhle námi navštívená výstavní Podivuhodná květina Kamily Ženaté. 

 

O galerii (A)VOID Floating Gallery = projekt občanského sdružení Dvojka sobě, které se zaměřuje na kulturní a sociální oživování veřejných prostranství v Praze 2. Galerie se nachází a je ukotvena u náplavky na palubě torza lodi, a to v jejím podpalubí. Umělecká galerie je zaměřena multižánrově, tedy na hudební produkce, autorská čtení, divadelní představení, projekce filmů a výstavní projekty.

 

Kurátor: Matouš Karel Zavadil

Technická podpora výstavy: Jaroslav Pecha, Karolína Voženílková, Kristýna Brdková

 

Praha 2 - Výtoň (náplavka u železničního mostu)

Rašínovo nábřeží

Máme otevřeno o víkendech a svátcích: 16.00 - 19.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: 100 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Program pro léto 2018

5. - 19. 7. 2018: Kamila Ženatá/Podivuhodná květina

11.  - 26. 8. 2018: Jan Mladovský/Beholdereye

31.8. -10. 9. 2018: Lexa Peroutka + Nongkran Panmongkol/Pass

15. - 16. 9. 2018: Eva del Risco - Arkádia + Galerijní Laboratoř 6 - performance

NEWkus - Sara Wollasch a Barbora Smékalová

 

 

 

www.galerijnilaborator.cz

www.kamilazenata.cz

 

 

 

 

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kamila-zenata-horizont-udalosti-event-horizon-aneb-proc-prozreni-nas-demonu-zbavit-nemusi/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/lezici-a-pisici-kamila-zenata-aneb-jak-na-%c2%b4zensky-dvur%c2%b4prisla-%28the-women%c2%b4s-yard%29%c2%b4/

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kamila-zenata-neviditelnost-invisibility-aneb-malirciny-vecne-hry-s-energii/