Kamila Ženatá: Horizont událostí/Event Horizon aneb proč nás prozření zbavit démonů nemusí?!

21.05.2015 15:47

Futura Karlín Studios - Praha

21. 5. – 19. 7. 2015

 

„Ženy se dostávají do situací, které je nutí k radikální vnitřní proměně.

Hledají začátek.

Zkoumají své dosavadní identity a všechno,

co vytváří jejich životní postoje.

Buď jsou vehnány do situací, které je přinutí se vzdát z vlastního rozhodnutí,

nebo jsou vlivem událostí o vše připraveny….“

 

Ojedinělý  výtvarný  projekt  v prostoru a čase, který s osmi ženami (klientkami) Kamila Ženatá připravila ve sklepním prostoru  Futura Karlín Studios, má na první dojem vzhled  vetešnictví. Setkali jsme se především s neobvyklým množstvím hraček, které jsme použili  v instalaci kromě dalších  předmětů, textů, snů, imaginace, videí.. a to z důvodu, že tuto část výstavy, l. část výstavy (budou 3 části) jsme totiž  věnovali počátkům dětství a osobním vzpomínkám, které se však často prolínají s kolektivní pamětí.  A to bychom ještě přitom měli nezapomenout číst na zdech napsaný nekonečný text... vzpomínky, nářky i pocity žen...

 

Výstava je koncipována tak, že se nenudíme, vskutku ne! 

1. Horizont události

2. Kořeny

3. Korzety

4. Gaučáci -plyšáci

5. Černá - ženy mého rodu, Červená - muži mého rodu, Zelená - muži a ženy, Modrá - Narcis, Okrová - Máma, táta a já, Oranžová - já a moje zvířátka, Tyrkysová - ten, který se sám pred sebou schoval

6. Texty (vzpomínky - imaginace- sny)

7. Památník pamětí (několikametrová instalace)

 

 

 

 

 

 

8. Šaty na věneček 

9. Šaty

10. Vánoce 

11.  Klece

 

12.  Skupina - identita

13. Čarodějnice

Zaznamenala naše paměť skutečné události, nebo jde spíš o snění? To je detail, na kterém nezáleží, protože podstatná je symbolická rovina vzpomínek. Možná už si nepamatujeme, jak se události odehrály, ale víme přesně, jak nás zasáhly, jak nás proměnily. Čím víc se paměti dovoláváme, tím víc se mísí s naší fantazií. Ale právě tato imaginární konstrukce, která se nabaluje na každou vzpomínku, jí nakonec dává smysl, který ji vytrhne z jejího času a zasadí do našeho prožívání přítomnosti. Tato propojení vzpomínek a emocí předurčují naši zkušenost a potvrzují identitu jedince.

 

 

V roce 2013 realizovala Kamila Ženatá projekt Ženský dvůr v Malé pevnosti Terezín a v Centru pro současné umění DOX v Praze. Tématem této dvojvýstavy byla paměť, rod, ženy, jejich osud, emoce, sny, ale také mezigenerační přenos traumatu, zatuhlé prádlo...ve specifickém historickém kontextu…

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/lezici-a-pisici-kamila-zenata-aneb-jak-na-%c2%b4zensky-dvur%c2%b4prisla-%28the-women%c2%b4s-yard%29%c2%b4/

 

Autorka  ´terapeutka´ totiž oslovila a vyzvala své ´klientky´ k nadstandardní spolupráci nad rámec terapie. Pokud je terapeutka i zároveň vizuální umělkyně, nabízí se v tomto spojení pobídka k procesu, který odkrývá intimní, skrytá, nevědomá, a tím významná území lidské psychiky. Výsledkem této spolupráce je záznam proměny, autentické svědectví, které vyšlo z uzavřeného ´chráněného´ území do veřejného prostoru. Kamila Ženatá paralelně vedle své umělecké tvorby pracuje 20 let se skupinami, kterým poskytuje prostor svého ateliéru.

 

V projektu Horizont pracujeme s pamětí, nepohybujeme se však v uzavřeném prostoru historické události, ale jeho tématem je přesah do současnosti …. Kamila Ženatá sestavila experimentální skupinu 8 žen, které před několika měsíci začaly pracovat v jejím ateliéru v Karlin Studios. Ženy byly kreativní, pracovaly s velkou schopností nahlížet do svých životních příběhů.

 

Skupina žen: Lenka Čechová, Nelly Dvořáčková, Helena Gaudeková, Lenka Lagronová, Andrea Lexová, Jana Lokajová, Zuzana Šlachtová, Eva Tomanová

  • Ve vzniklém skupinovém procesu dokumentují, popisují, hledají, provazují sny a imaginace s realitou života, pokouší se definovat ´bod zlomu´, okamžik, kdy se jejich životy proměnily.
  • Zabývají se hledáním identity, otevřením ženského světa, pochopení smyslu jejich života. Ženy jsou různého věku, sociálního postavení, žijí v různých částech České republiky, ale i v zahraničí.
  • Pracují se svými zážitky, vzpomínkami, emocemi, s postřehy, reflexí, sny, asociacemi, kontexty s vlastním životním příběhem atp. Tyto zkušenosti, ale i další aspekty, včetně imaginací a rozhovorů, byly podkladem pro vytvoření této výstavy.
  • Přečtěme si např.  co se od klientek dozvíme na téma Uvíznutí:

 

Serenity: Uvízla jsem v představě, že za nic nestojím, že hodnotu  mi musí dát někdo jiný než já sama.

Terezka:  Uvízla jsem v přesvědčení, že vše skončí špatně…

 

Ale musíme bohužel říci, že prozření samo sice ještě

neumožňuje definitivní únik před démony ukrytým v nevědomí,

může ale zabránit

mechanickému opakování jejich vytváření a umožnit jejich přehodnocení…

 

 

Projekt Horizont událostí  uskutečníme  ve 3 částech po dobu 3 let:

(Praha – Karlin Studios/galerijní prostor je definitivně již zrušen/, 2015, Brno – Dům umění, 2016, Praha – 2017)

 

Rovněž i divadelní hra – Lenky Lagronové – bude mít tři dějství, divadelní zpracování bude paralelně doprovázet výtvarnou část. Tak, jako se terapeutická skupina odehrává v reálném čase po dobu 3 let, tak i celý projekt obsadí stejný časový prostor

 

K 2. výtvarné části Horizontu událostí přibude Ii. dějství divadelní hry

 

Horizont událostí bude dovršen ve III. dějství a 3. výstavou v Praze 

www.divadlo-leti.cz

Kamila Ženatá se ve své tvorbě soustavně zabývá 2 hlavními směry:

  • Jedním z nich je paměť, vzpomínky, sny, sítě vztahů a vlivů, oblast nevědomí — principy, které působí mimo prostor a čas.
  • Druhým směrem je sledování a zaznamenávání ´přírodních´ jevů a stavů.
  • Společné pole obou zájmů tvoří chápání světa jako cyklu proměn, energií, které se plynule transformují jedna v druhou, v příbězích, souvislostech a nevysloveném (nevyslovitelném) koloběhu v řádu.

 

„Věřím tomu, že paralelní procesy fungují, vědomá energie a síla imaginace je tvořivá potence se schopností působit, mít vliv, proměnit... Jestliže svět, v kterém žijeme, potřebuje procitnout, mohl by i toto být jeden krok tímto směrem.“

Kamila Ženatá

Kurátorka projektu:  Caroline Krzyszton

www.kamilazenata.cz

https://www.facebook.com/pages/Horizont-Událostí

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková