Kamil Lhoták: Retrospektiva aneb když precizně dokážeme dokumentovat své dílo…

22.02.2018 10:41

Výstavní sály Obecního domu - Praha

7. 2. - 22. 4. 2018

 

 

Retro Gallery připravila retrospektivní výstavu olejomaleb Kamila Lhotáka, oblíbeného českého autora 20. století,  od jeho nejranějších prací z období 1936 - 1965.  (Lhotákovo dílo však čítá na 2 tisíce děl.)

 

Při slavnostním zahájení výstavy jsme vyslechli několik přítomných, nejprve kurátora MgA. Jakuba Sluku, který především s úlevou a neskrývanou radostí kvitoval, že se záměr po ročním úsilí jeho a jeho týmu podařil. Největší retrospektivní výstava Kamila Lhotáka je, a to navíc v rozlehlém a odpovídajícím prostředí příhodně secesního Obecního domu.

 

Poděkoval také své ženě, která ho prakticky po celý ten rok převážně postrádala, protože byl stále někde, jen ne doma. Zmínil složitost výstavy, sestavené převážně ze zápůjček. Ať už institucí nebo jednotlivců (celkem 17 státních institucí a 33 soukromých sběratelů).

 

Obojí má svá úskalí. Instituce si kladou různé, často nesourodé podmínky i nároky všeho druhu. Jednotlivci jsou v tomto směru schůdnější, ale jsou zase časově, lokačně, pracovně, názorově značně rozdílní a mnohotvární. Mnozí navíc v zahraničí či v zámoří.

Závěrem ocenil mohutnou účast a nebývalý zájem už v den zahájení výstavy, která správně zapadá do 100. výročí republiky, stejně jako odpovídá významu Kamila Lhotáka.

 

Náměstkyni primátorky Evu Kislingerovou potěšilo, že právě ona může při zahájení výstavy Kamila Lhotáka promluvit nejen za Magistrát hl. m. Prahy, ale hlavně za sebe osobně. Protože ona, stejně jako všichni její vrstevníci a jejich potomci a potomci jejich potomků, se tak či onak setkali s obrazy, kresbami a ilustracemi Kamila Lhotáka, které nás provázejí po celý život. Potvrdila, že je ráda, že se takto důstojnou a takto reprezentativní výstavu podařilo uspořádat. Závěrem dodala ještě jeden, spíše ne-umělecký postřeh. Obdiv Kamilu Lhotákovi za jeho celoživotní preciznost vedení dokumentace svých obrazů, výstav a všeho, co s tím souvisí. Zdůraznila, že ona, jakožto ekonomka, která na magistrátu i před tím ve své praxi dbá na dokladovost, na vedení evidencí, na důslednost a přesnost, tuhle vlastnost u umělců spíše nečekanou a nezvyklou oceňuje a obdivuje. Bylo to velké štěstí a svébytný odkaz Mistra k jeho potomkům a také jedna z významných pomůcek při sestavování takovéto retrospektivní výstavy.

 

Kamil Lhoták mladší zavzpomínal na svého otce, s nímž žil v přátelském vztahu až do svých 30 let. Ocenil, že výstava v Obecním domě překonává omezené možnosti Musea Kampa, kde byla zatím poslední výstava jeho otce. Dodal, že Obecní dům byl navíc místem, kam ho jeho otec často vodil na koncerty FOK, na nichž ho systematicky a nenásilně zasvěcoval do vážné hudby a trochu i do zákulisí tohoto dodnes vynikajícího tělesa, protože se přátelil s některými hudebníky. Potvrdil, že je rád, že taková výstava je a ještě že je raději, že je sál plný lidí, kteří mají rádi práci jeho otce. Prozradil nám i jednu zajímavou sentenci z otcova neokázalého tvůrčího myšlení. Když se otce ptával u jednotlivých obrazů, co tím chtěl sdělit, otec mu odpovídal:  Nevím. To nechme na kunsthistoriky, jak si to jednou vyloží. Osobně, že si ale nemyslí, že otec nevěděl, co obrazem chce říci. Což mu – za celá ta léta – co se na to ptal - jednou u jednoho obrazu mimořádně vysvětlil. A byla v tom hluboká filozofie. Takže spíše se zdá, že Kamil Lhoták nemínil vnucovat či podsouvat divákům a odborníkům odrazy své vlastní logiky a zcela záměrně to nechával na nic a jejich svobodné vnímavosti.

 

Radní pro kulturu Jan Volf ocenil nejen to, že je výstava konečně uspořádána, ale také to, že může překonat již zmíněnou výstavu na Kampě, a tím umožnit divákům komplexnější pohled na dílo Kamila Lhotáka. Uznal náročnost přípravy takovéto výstavy a poděkoval jejím tvůrcům. Závěrem připomněl, že ho potěšila vzpomínka Kamila Lhotáka ml. na vztah jeho otce k FOK, protože  FOK, jak Jan Volf zdůraznil, je další z klenotů Prahy, s nímž se může pyšnit, stejně jako s Lhotákovým dílem.

 

Tajemník Spolku přátel Kamila Lhotáka Ing. Evžen Škňouřil poděkoval za vznik výstavy a ocenil jeho počin, nejvyšším symbolickým oceněním Klubu přátel, nazývaným Gloria in excelsis Lhoták (Sláva na výsostech Lhotákovi), sestávajícím z grafického listu a pamětní medaile.

 

 

 

Závěrem vyslovil potěšení, že se výstavy zúčastnili i dva čelní představitelé města, protože Spolek hodlá na Václavské náměstí, na vybranou volnou plochu, umístit velkoplošný obraz od Kamila Lhotáka. Ze strany Klubu je připraveno vše, co je třeba k instalaci. Zbývá jediné a nejsložitější – povolovací řízení Magistrátu hl. m. Prahy. A vyslovil naději, že při takovém zájmu radních, jaký mají o tuto výstavu, je snad šance, že projekt se do veřejného prostoru bude realizovat ještě v letošním roce.

 

Retro Gallery vystavila na 120 pláten, která se dnes nacházejí ve státních i soukromých sbírkách včetně několika jedinečných objevů, pláten, která od svého vzniku jsou veřejnosti představena vůbec poprvé. Byla objevena převážně v zahraničních sbírkách (Švýcarsko, USA, Francie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasicky pojatá expozice (včetně zajímavého video - filmu) je rozčleněna podle témat (9)/Létání, Portréty přátel, Ženy, Surrealismus, Zmizelé město, Sport, Jules Verne, Krajina oživená nejen stroji, Francie/ a představila tak Lhotákovy mnohočetné různé škály motivů a stylů.  Jeho osobitý a dobře rozpoznatelný malířský rukopis bývá charakterizován jako pohled ´okouzleného dítěte´, protože se rád a často inspiroval vzpomínkami na dětství, starými plakáty, obrázkovými časopisy a atlasy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamil Lhoták patřil do skupiny 42, jejíž členové se svými náměty zaměřovali na každodenní život ve městě, život na periferii města. Malíř Lhoták byl ve své tvorbě velmi produktivní, nebylo dne, kdy by nedokončil alespoň jednu kresbu či plátno. Všechny své olejomalby pečlivě sepisoval do svého soupisu maleb, který zůstal dodnes dochován a pomáhá znalcům s identifikací děl. I nadále se však v malířském soupise Kamila Lhotáka nachází několik desítek obrazů, které známe pouze podle názvů (k nimž neexistuje k nim žádná obrazová dokumentace).

 

 

Přesto jsou díla Kamila Lhotáka

(výstava zahrnuje jen olejomalby/20 % Lhotákovy produkce, nezahrnuje ilustrace, grafiky)

cílem mnoha padělatelů

– viz současná výstava

´Falza Kamila Lhotáka´

v pražském Muzeu Policie ČR,

zahájená  8. 2. 2018 a připravená Spolkem přátel Kamila Lhotáka

 

 

Kamil Lhoták (25. 7. 1912 Praha - 22. 10. 1990 Praha)

  • narodil se jako nemanželské dítě
  • výtvarný samouk -  malíř balonů, moderní techniky, periferií a sportu
  • vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, ale nikdy se právníkem nestal
  • ilustrátor více než 400 knih pro dětské i dospělé
  •  byl umělec samouk
  • člen skupiny 42 (Jiří Kolář, Jan Smetana, František Hudeček, Janem Kotík

 

Kurátor:  MgA. Jakub Sluka

 

www.retrogallery.cz

 

111 21 Praha 1 – Staré Město

Nám. Republiky 6

Máme otevřeno denně: 10. 00 - 19. 00 hodin

 

Vstupné:

plné 150 Kč

snížené 75 Kč (děti a studenti do 26 let, senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)

rodinné 310 Kč (2 dospělí a až 3 děti do 18 let)

zdarma: děti do 10 let, držitelé členských legitimací Asociace muzeí a galerií České republiky a doprovod ZTP/P

 

 

Hodnocení: 89 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, © Richard Koníček

 

 

 

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kamil-lhotak-a-ti-druzi-aneb-kdyz-pravek-motoru-oslavil-pouze-kamil-lhotak-/

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kamil-lhotak-a-kniha-aneb-jeho-ciste-chlapecky-pohled-na-svet-nikdy-sve-ctenare-nezklamal/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kamil-lhotak%3a-%c2%b4poesie-dalek%c2%b4-aneb-%c2%b4kdyz-jsem-ja-byl-tenkrat-kluk%21%c2%b4/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kamil-lhotak%3a-cas-zazraku-a-vynalezu-aneb-%c2%b4co-si-nyni-muzeme-vsechno-dat%e2%80%a6-%c2%b4/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kamil-lhotak-sic-itur-ad-astra-takto-se-leta-ke-hvezdam-obrazy-basne-pratele-aneb-kdyz-spojime-svuj-autoportret-s-chimerou/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/auto-warhol-pistek-lhotak-a-dalsi-the-others-aneb-auto-v-promenach-casu-the-automobile-through-the-ages/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/graficanka-1972-2017-hudebni-legenda-ceske-grafiky-aneb-pripomeneme-si-45-vyroci-zalozeni-hudebniho-sdruzeni-ceskych-grafiku/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4kamil-lhotak%3a-sadar-smichu%2c-roste-sam-%c2%b4%c2%b4%cb%87aneb/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/p-rada-parada-/

www.obecnidum.cz/kamil-lhotak-retrospektiva-1404048952.html