Kamil Lhoták – a ti druzí… aneb když pravěk motorů oslavil pouze Kamil Lhoták!

19.01.2015 12:33

 

Galerie Portheimka – Praha

6. – 30. 1. 2015

 

 

Na vernisáži nové výstavy s tématem knižní grafiky (ve které jsme byli dříve velmocí), kterou připravila MČ Prahy 5  a Spolek přátel Kamila Lhotáka, jsme  kromě osobního setkání s Kamilem Lhotákem ml.   a básníkem Karlem Sýsem, zhlédli  kromě knižních grafik a ilustrací  Kamila Lhotáka i v menším měřítku práce dalších grafiků jako  jsou Oldřich Hlavsa (1909 – 1995),  Jiří Rathouský (1924 – 2003), Libor Fára (1925 – 1988), Vladimír  Nárožník (1939 – 2002), Joska Skalník (* 1948), Miloslav Fulín (* 1924), Aleš Krejča (* 1941),  jež  svou prací také  povýšili  knihu nejen na literární, ale i výtvarný artefakt.

 

Kamil Lhoták se vyznačoval  osobitým výtvarným rukopisem.  Jeho svébytně vizuálně pojímané balony, vzducholodě, auta, velocipedy, ale i pohledy do horizontu krajin či naopak převážně průmyslových městských částí podmanivě doplňují děje i těch nejfantasknějších povídek či románů, samozřejmě také tvorby básnické. Výtvarník Lhoták sice svou tvorbu stavěl na reálném zpodobení světa, dokázal však ve svých ilustracích navodit leckdy až neočekávané dějové souvztažnosti. Slovní linku dokonale umocňoval svébytnými tvůrčími rysy. (zdroj: tisková zpráva)

 

Kamil Lhoták - malíř, grafik a ilustrátor

  • narodil se 25. července 1912 v Praze
  • 1923 – studuje Jiráskovo gymnázium v pražské Resslově ulici
  •  zemřel  22. října 1990 v Praze

 

U  příležitosti vernisáže přednesl básník Karel Sýs lhotákovské laudatio:

Jako od Lhotáka

17. srpna 1499 povýšil král Vladislav Jagellonský Matouše ze Lhoty do stavu vladyckého a udělil mu erb.

Od té doby se psal Lhoták ze Lhoty a na Vysoké Lhotě, kterážto se nachází u Nespek poblíž Benešova.

Největší kariéru udělal MUDr. Kamil Lhoták, zakladatel české farmakologie a profesor Univerzity Karlovy, svobodný zednář, první dozorce lóže Národ, otec malíře Kamila Lhotáka a pradědeček zatím nejmladšího Kamila juniora

Malíř zprvu neprodejných olejových obrazů do obrazu rodu nezapadal, ale nakonec ho navždy proslavil

Jeho syn Kamil zdědil zájem o techniku a stal se leteckým konstruktérem

Jeho vnuk Kamil maluje a fotografuje a zdá se tedy, že jablka se od rodného stromu příliš daleko neodkutálela

Naše výstava může představit jen zlomek Lhotákova zářivého ilustračního umění

Kamil Lhoták naštěstí alespoň částečně ušel klepetům monopolizace

Říkám naštěstí, neboť zde stojí a bude stát svobodný a neúplatný malíř, který nesnil za nás – to by bylo k ničemu – ale dokázal a stále dokáže v nás sny probudit

(použito vybrané části z přednesu 10. 1. 2015 na vernisáži výstavy Kamil Lhoták a ti druzí aneb Velmoc knižní grafiky v Galerii Portheimka v Praze, více Parlamentní listy)

 

 

Praha 5

Štefánikova 12

Máme otevřeno: kromě pondělí:  13.00 – 18. 00 hodin

Hodnocení: 80 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

Novoročenka ´Ústnice´- humor ani ten  erotický Kamilovi Lhotákovi zřejmě nechyběl!

 

 

 

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kamil-lhotak%3a-%c2%b4poesie-dalek%c2%b4-aneb-%c2%b4kdyz-jsem-ja-byl-tenkrat-kluk%21%c2%b4/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kamil-lhotak-a-kniha-aneb-jeho-ciste-chlapecky-pohled-na-svet-nikdy-sve-ctenare-nezklamal/

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4kamil-lhotak%3a-sadar-smichu%2c-roste-sam-%c2%b4%c2%b4%cb%87aneb/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/auto-warhol-pistek-lhotak-a-dalsi-the-others-aneb-auto-v-promenach-casu-the-automobile-through-the-ages/