Kaiza Luna – Láska ve víru fantazie aneb když v sobě nalezneme zdroj vlastní umělecké tvorby

04.03.2022 20:24

 

Kaiza Luna

Láska ve víru fantazie

Od 1. 3. do 31. 3. 2022

ROH Družstevní kavárna

 

 

„Maluji úplně vším, co jde i nejde.

Pokud bych ale měla svou tvorbu nějak zařadit, vyzdvihla bych, především kolorovanou perokresbu a kombinovanou techniku.

Obojí se zaměřením na drobné detaily, a to i v případě převedení do makra.

Velkou roli v mé tvorbě hraje fantazie.

Každému proto doporučuji výstavu si projít a obrazy si prohlédnout z více úhlů, aby ji mohl vnímat z širší perspektivy…“

Kaiza Luna

 

 

Když se umění poloviny 90. let dalo do hledání a objevování vnitřních a intimnějších témat, byl z toho docela dost velký rozruch. A když ještě k plnému vyjádření toho, co jejich srdce, duše i tělo opravdu cítí, vyvstala potřeba hledat a - naštěstí i objevovat – vlastní alternativní postupy a alternativní materiály, tak oficiální umění jen zíralo.

Ale čas i tohle nové umění plynulo dále. Vyhraňovalo se a vyvíjelo vzdor všemu a všem. A vyprofilovávalo.

Na svět – tedy, konečně už i ten náš svět, tady - přišla reflexe genderových vztahů. Věc do té doby svůdně a drze nevídaná a neslýchaná. Nakonec se už i dalo hovořit o ryze ženském umění. Pojmu, jenž byl - a dosud stále ještě je v odborných textech - vkládán do uvozovek. Jako že jo, ale taky ne…

Obrazy Kaizy Luna – ať se to komu líbí nebo ne – patří bytostně právě k tomuto ženskému umění. A bez uvozovek. Natvrdo.

 

 

Posun je sice módní slovo, ale posun je taky někdy opravdu projev zrání

 

Nepoštěstilo se nám na www.www-kulturaok-eu.cz sledovat zpovzdálí autorské zrání drtivé většiny etablovaných umělkyň a umělců, o kterých informujeme denně návštěvníky našeho webu. Jen se s nimi léta setkáváme a registrujeme jejich tvůrčí vývoj či setrvávání.

Něco jiného je ale sledovat autorské práce dosud nezavedených a nezaškatulkovaných tvůrčích osobností. Vnímat, jak moc jsou a zůstávají sami sebou, či jak kráčí vědomě či nevědomky ve stopách svých pedagogů, vzorů, svých guru.

Nejzvláštnější a mile svěží kategorií jsou pak umělkyně a umělci, kteří jsou tak zvanými autodidakty (dříve to byli prostě samouci). Ty a ti neprošli válcováním svých mistrům, nebyli nuceni jít v jejich šlépějích či naopak, jimi nabuzeni vykračovat stůj co stůj mimo jimi prošlapávanou cestu. Autodidakti se rodí s talentem, který jim ale nikdo netvaruje. Tvarují si ho sami. Takže se buďto sami od sebe posouvají nebo také ne. Nic víc, nic méně.

 

 

A zde je už místo pro ono slůvko - posun. Rádi nacházíme posuny takovýchto samozrajících mladých umělkyň a umělců. Výstavu od výstavy.

Měli jsme kdysi vzácné štěstí, spatřit obrazy autodidaktky Kaizy Luna vytvořené kdesi na počátku. A - skokově - se s nimi setkat opět až na její výstavě v galerijní žižkovské kavárně nazvané „ROH Družstevní kavárna“. A zírali jsme.

Na – posun. Skoro se nám až chtělo vykřiknout: Zrodila se hvězda! Její - posun - od naprosto živelných hledání sebe v sobě, na - námi kdysi spatřených pracích, kde se ještě nitro sice dralo ven, ale nevědělo ještě jak - jsme najednou stanuli u obrazů plných něhy, lásky, sebevyjádření, poezie a tiché živočišnosti. A také řemeslné zručnosti a trpělivosti. Obrazů vytvořených oněmi výše zmíněnými alternativními postupy a alternativními materiály. Přesně v duchu slov Kaizy Luna, která pronesla při zahájení výstavy: „Maluji úplně vším, co jde i nejde“ … zvláště kolorovanou perokresbou a kombinovanou technikou“.

Ano. Kaiza Luna, maluje tak, jak to cítí, protože v sobě nalezla svůj vlastní zdroj umělecké tvorby. Tou se svobodně vyjadřuje a neřeší, jestli to odpovídá nějakým formálním či technologickým cvičením.

Vynikající pedagog a ještě lepší autor, Kurt Gebauer, by z ní jistě měl radost, protože když ještě učil, tak právě takhle vedl své žáky. Najděte v sobě vlastní zdroj umělecké tvorby.  

 

 

Kaiza Luna (* 1984)

 

má pořádně našlápnuto. Její - posun - za posledních cca desítku let, je obrovský a tím jediným správným směrem. Lze proto věřit, a přát jí, aby po vzoru přeslavných rockových kapel, které než zazářili na hvězdném nebi, začínali hrát po garážích, tak i Kaiza Luna, začínající v kavárně, se stejně nekonvenčním jménem, dospěla až do kamenných galerií, kam už dnes naštěstí není vstup ženskému umění zapovězen a zazářit pro změnu na malířské hvězdné obloze jako její - alternativní – Luna.

 

Text: Richard Koníček

 

 

 

Kaiza Luna

Láska ve víru fantazie

Od 1. 3. do 31. 3. 2022

(Vystavené obrazy jsou - po úspěšné domluvě s autorkou - vesměs prodatelné…

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014072509026 )

ROH Družstevní kavárna       

U božích bojovníků 606

Žižkov

130 00 Praha 3

https://roh-druzstevni-kavarna.business.site/