Justyna Kabala: Coll-Age aneb proč stříháme, sestavujeme/kompilujeme?!

03.08.2014 16:26

Galerie Artatak – Praha

  1.  – 31. 8. 2014

Zahájení výstavy různorodých koláží, jejichž autorkou je  mladá polská výtvarnice Justyna Kabala, se  sympatická autorka osobně také zúčastnila.  Sice se věnuje především malbě, ale i v oblasti koláže, můžeme říci, vytváří vskutku exklusivní práce. 

 

Její oleje a akryly na plátně, nebo instalace z novin na černém papíře, přichycené ke zdi, nutily k zastavení a zamyšlení. Autorčiny práce vznikly na základě  inspirace fotografiemi z novin, z katalogů a reklamních pamfletů, kde autorka hledá vzájemné souvislosti  a skládá je až do abstraktní kompozice.  Výstřižky jsou přilepeny na černý papír. Objevujeme fragmenty textilu,  rysy  záhadných objektů, vnímáme pozadí …dekonstrukcí tak autorka vytváří prostor pro konstrukci nových metafor a  příběhů…na základě koláží Kabala vytváří malby, objekty a videa…

 

Další pole její ho zájmu jsou objekty, kreslené na plátně, které přilepením na MDF desku se stanou mobilními a … slouží k instalaci…podle místa vystavení se jejich konfigurace může měnit… ztrácejí tak omezení pozadím a kontext závěsného statického obrazu. Spíše se podobají subjektům nebo lidem a mohou takto třeba vypovídat i o kočovném způsobu života současných výtvarníků…

 

 Zřejmě z důvodu jiných prázdninových aktivit byla účast na vernisáži bohužel  vskutku minimální…takže jsem si s Kabalou udělali malou audienci...(na foto Justyna Kabala zcela vpravo)

 

Ze životapisu:  

  • žije a pracuje ve Varšavě
  • 2001 – 2006: studium na AVU ve Varšavě (prof. Krzysztof Wachowiak)  
  • pro rok 2004/2005 získává stipendium ministra kultury, laureátka ocenění v grafických soutěžích  ve Varšavě
  • 2006 -  získala hlavní  cenu umělecké agentury 3A za svou diplomovou práci
  • 2013 – zahájení doktorského studia na Institutu výtvarného umění, obor Vzdělávání a umění na Univerzitě Jana Kochanowksiho v Kielce
  • vystavovala samostatně i skupinově v Polsku, Německu, Španělsku, Litvě a Belgii

 

Nás na www.kulturaok-eu.cz zaujal nejvíce tento obraz, olej a akryl na plátně se smutným názvem ´Unspoked words/Nevyslovená slova´ - 2014). Nevyslovená slova, kdy krásná ústa jsou nanic, i hlava je nanic...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Koláž vidím spíše jako metodu jak rozšiřovat pole malby než jako techniku. Proces stříhání  a

následného sestavování/kompilace se odehrává nepřetržitě a je  integrální součástí myšlenkových

procesů a lidských činností. Tvorba koláží je způsob, jak překračovat hranice a být v jakémsi  neustálém procesu.“

Justyna Kabala

 

www.justynakabala.com

www.artmap.cz

www.artatak.cz

 

Galerie ARTATAK

Prah – Horní Počernice

Bystrá 761, Hala 12

 

Hodnocení: 99 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková