Jürgen Schadeberg| Pocta mistrům fotografie aneb Mandela ve své cele či Song and Dance Man

24.06.2019 13:23

Leica Gallery Prague

21. 6. - 8. 9. 2019

 

Výstavní projekt Jürgen Schadeberg| Pocta mistrům fotografie  byl sestaven při příležitosti uvedení fotografa Jürgena Schadeberga do síně slávy firmy Leica. České publikum nyní má jedinečnou příležitost seznámit se s průřezem tvorby autora, jehož fotografie obletěly svět.

 

 

Jürgen Schadeberg (*1931) je německý fotograf, který několik desetiletí žil a pracoval v Jihoafrické republice. Pořídil zde nespočet snímků, které jsou dnes považovány za legendární a ikonické, například fotografii Nelsona Mandely, hledícího přes mříže věznice na ostrově Robben Island. Jako fotožurnalista a představitel živé fotografie je Schadeberg opravdovým humanistou  -  je to člověk bez předsudků, se zájmem o životní podmínky lidí, o jejich každodennost. Jeho přístup k portrétovaným je plný pochopení a respektu, bez ohledu na národnost nebo barvu pleti.

Jürgen Schadeberg se narodil a vyrostl v Berlíně

  •  ve svých  19 letech však Německo opustil
  • 1950: odstěhoval se do Jihoafrické republiky s jedním kufrem, v němž byl také fotoaparát Leica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderní reportážní přístroj mu umožnil rychle se etablovat

v Jihoafrické republice jako fotožurnalista.

 Z poválečné Evropy si přivezl zkušenosti s rasismem,

nicméně Jihoafrická republika byla v té době hluboce rozdělena politikou apartheidu

  -

černá většina tu byla násilně utlačována bílou menšinou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Schadebergova nestrannost,

trpělivost a zvědavost

mu stále znovu dávaly příležitost fotografovat místa a situace,

které byly pro většinu jeho bílých současníků nepředstavitelné.

Především práce pro časopis Drum umožňovala Schadebergovi

být kronikářem dobových událostí.

 

 

  • 1964: musel opustit Jihoafrickou republiku
  •  v dalších desetiletích pracoval jako fotograf na volné noze v Evropě a USA

 

 I zde si uchoval svůj pravdivý a empatický přístup k práci.

 

  • po roce 1985 se mohl vrátit do Johannesburgu, kde završil 2. kapitolu své jihoafrické fotografické cesty, jež trvala do roku 2007
     
  • 2014: Mezinárodní centrum fotografie New York Jürgenu Schadebergovi udělilo cenu za celoživotní přínos Cornell Capa Lifetime achievement award
  • 2018:  firma Leica Camera ho uvedla do své síně slávy
  • předáním Leica Hall of Fame Award bylo oceněno 70 let jeho práce, jeho neúnavnost, odvaha a výjimečný přínos pro fotografii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátorka: Karin Rehn-Kaufmann (* 1957)

 

110 00 Praha 1
Školská 28

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

<https://www.lgp.cz/>