Julius Reichel/David Krňanský/Beata Alexová/Ladislav Vondrák/Jimena Mendoza: AABBABBAACBC aneb jak lze také staré svetry využít?!

08.01.2016 14:55

Nová galerie  - Praha  Vinohrady

7. – 1. – 4. 2. 2016

 

Na vernisáži nové výstavy  AABBABBAACBC pětice mladých umělců (Julius Reichel - David Krňanský - Beata Alexová - Ladislav Vondrák - Jimena Mendoza), kteří  se vzdělávali v různých ateliérech na VŠUP v Praze, jsme zhlédli  neobvyklou konceptuální instalaci, kdy jsme si na www.www-kulturaok-eu.cz fotografovali a  vybírali z mnoha děl ta, která nás aspoň trošku zaujala.

 

Ve tvorbě těchto 5 umělců, kteří se pohybují na pomezí více médií, se odrážejí fenomény současného intermediálního a post-konceptuálního umění, v němž je namísto intuitivní práce kladen důraz na konceptuální uvažování, skrze nějž má být dílo interpretováno a kontextualizováno.

 

Julius Reichel vystudoval Školu intermediální tvorby Milana Knížáka na AVU a následně Ateliér intermediální konfrontace Jiřího Davida na VŠUP. Věnuje se přednostně malbě, se kterou pracuje jako s otevřeným médiem, jehož tradiční pojetí se prostřednictvím experimentálních přístupů snaží nabourávat a zpochybňovat. Plošné formáty malířského plátna mu tak například slouží k prostorovým instalacím, kdy vrství desítky pláten na sebe, vytvářeje tak jakýsi ´vzorník´, který nás vybízí jednak k listování, a tak v nás probouzí otázky po umělecké nadprodukci a konzumu.

 

David Krňanský vystudoval v Ateliéru malby Jiřího Černického a Marka Meduny na VŠUP. Jako umělec několika médií – kresby, malby, instalace i intervence do veřejného prostoru  – se ve své tvorbě snaží pomocí zkratky, odkazu i nadsázky propojovat rozmanitá umělecká vyjádření v komplexní celek. S Juliem Reichelem vytvořili během studií na VŠUP uměleckou dvojici, se kterou přichází s dalšími projekty.

 

 

Beata Alexová prošla společně s Jimenou Mendozou Ateliérem intermediální konfrontace Jiřího Davida a Milana Saláka na VŠUP. Zatímco Beata podrobuje ve své práci zkoumání vztah mezi fotografií a malbou, Jimena Mendoza, pocházející z Mexika a pohybující se mezi fotografií, sochařstvím, kresbou a alternativními médii, tematizuje ve své tvorbě různé kulturní podobnosti.

 

Ladislav Vondrák se už jako student Ateliéru fotografie na VŠUP jednoznačně přikláněl k vytváření zejména komorních, amatérsky i profesionálně pojatých videoperformancí, ve kterých rozkrývá vedle osobních témat i problémy současné politiky. Svým konzistentním zaměřením patří mezi nemnoho mladých českých umělců, kteří se věnují médiu pohyblivého obrazu a video-performance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2  - Vinohrady

Balbínova 26

Máme otevřeno: úterý -  čtvrtek 14.00 – 19.00 hodin, sobota 11.00 – 15.00 hodin

 

 

www.novagalerie.cz

Hodnocení:  49 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková