JUDr. Dana Římanová: Česká krajina 2014 (oleje) aneb proč jsou nám ty malířčiny české krajiny tak povědomé?!!

27.11.2014 10:17

Výstavní  sál  Emauzského opatství - Praha

4. 11. – 30. 11. 2014

 

Na vernisáži   3. 11. 2014,  jsme se  zúčastnili  slavnostního zahájení výstavy olejů - obrazů JUDr. Dany Římanové ´Česká krajina 2014´ (oleje). Výstava se koná pod záštitou arciopata Edmunda Wagenhofera OSB, opata - praeses Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha. Autorka JUDr. Dana Římanová se rovněž vernisáže osobně zúčastnila (na foto vpravo).

 

 

Úvodní slovo přednesli Superior kláštera Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha P. Marian Klener, OSB a předseda správní rady FINANČNÍ GRAMOTNOST,o.p.s. Ing. et Bc.Ivan Noveský.

 

 

 

 

 

Skvěle nám zahráli  sólisté hudby Hradní stráže.

 

 

 

 

 

 

Česká krajina 2014

Hlavním těžištěm tvorby Dany Římanové je především malba českých krajin. Obrazy působí na první pohled jako výpovědi o jednotlivých momentech,  které člověk zažívá při svých toulkách přírodou. Vnímání těchto momentů je umocněno rozpoložením autorky, v převážné míře  radostným a plným klidu, způsobeným alespoň dočasným odklonem od všedních starostí a ruchu velkoměsta. Právě klid a radost  jsou dvěma hlavními charakteristikami, jimiž se dá nejvíce shrnout dojem z autorčiných obrazů, autorka se však nevyhýbá ani  ztvárnění vážnějších a poněkud temnějších pocitů, které tvoří neodmyslitelný a hlavně nezbytný rub lidského života, bez nějž by  celkový dojem z díla pozbyl na autentičnosti.

Ze životapisu

  • Dana Římanová pochází z umělecké rodiny. I když toto prostředí na ni působilo již od dětství, osud tomu chtěl, že její profesní dráha  se nakonec orientovala do sféry práva. I v této oblasti musíte kromě potřebných znalostí oplývat představivostí a fantazií, a to  zejména v oboru legislativy, která je autorčinou hlavní profesí.
  • Umělecký talent a touha k tvořivosti byly u autorky patrny v jejím zájmu o výtvarné umění. Bylo jen otázkou času, kdy se projeví ve své aktivní podobě. Stalo se tak relativně nedávno, přesto za autorkou v současné době stojí tři úspěšné výstavy a nespočet zdařilých obrazů.
  • Emoce jde rovněž projevit způsobem, který osloví každého, kdo dokáže vnímat krásu i vážnost života. Obraz se tak mnohdy paradoxně stává plátnem, na  který návštěvník výstavy společně s autorkou maluje svůj pohled na krajinu, kterou mohl jít někdy i on sám a znovu prožívá pocity,  na které již dávno zapomněl a nyní je jimi znovu zasažen a obohacen. Můžeme se pak sami sebe ptát, zda tato situace není sama o sobě tím kýženým působením uměleckého díla, tedy oním niterným pocitem, který v nás přetrvává ještě dlouho po jeho zhlédnutí.
  •  

Výstavní  sál  Emauzského opatství

128 00 Praha 2 - Nové Město

 Vyšehradská 49/320

 

Hodnocení: 80 %

 

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva, www.danarimanova-obrazy.cz)

Foto: © Ing. Olga Koníčková