Jubilanti Hollaru 2015 aneb když uměním čas zastavíme

08.01.2015 13:07

Galerie Hollar – Praha

 

8. 1. – 1. 2. 2015

 

 

Byli jsme pozváni  na novoroční vernisáž výstavy Jubilanti Hollaru 2015. Výstavu zahájil Vladimír Suchánek, předseda SČUG Hollar,  který omluvil některé nepřítomné jubilanty ze zdravotních důvodů především prof. Františka Dvořáka a Jiřího Šalamouna.  Úvodní slovo pronesla kurátorka výstavy Alena Laufrová. Na violoncello nám zahrála  vskutku půvabná Terezie Kovalová, která grafiku rovněž obdivuje.

 

 

 

 


 

 

 

 

Krásné narozeniny s námi oslavilo na 20 členů Hollaru, mezi kterými  nechyběl  pan Adolf Born, Jiří Šalamoun, Mikoláš Axmann, Boris Jirků, František Hodonský, Šárka Trčková, Alena Antonová, Helena Horálková, prof. František Dvořák a další, viz dále.

 

95 let-  historik umění prof. František Dvořák

90 let – Pavel Sukdolák

85 let – Alena Antonová, Adolf Born, Karel Hruška

80 let – Eva Janíčková, James Janíček, Jaroslava Mrázová, ak. arch., Jaroslava Pešicová, Jiří Šalamoun

75 let – František Hodonský

70 let – Jan Otava

65 let – Mikoláš Axmann, Helena Horálková

 60 let – Boris Jirků, Jiří Lípa, Jiří Samek

 55 let – Pavel Piekar

 50 let - Šárka Trčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co  nám řekla kurátorka?

Umělecké dílo je zastavený čas,“ napsal si kdysi francouzský malíř Pierre Bonnard do deníku. Umělecká tvorba však nezakotvuje pouze vnímání a prožívání autorů, ale zřejmě zastavuje, lépe řečeno zpomaluje běh času těm, kteří se jí věnují. Na novoroční výstavě Jubilanti Hollaru 2015 to potvrzuje vel ké zastoupení osmdesátníků i později narozených. Vystavující umělci se vyjadřují v celé škále klasických grafických technik, v hlubotisku, tisku z výšky i plochy. Jejich výtvarná řeč je expresívní, poetická, groteskní či nostalgická, někdy zaznamenává realitu všednosti, jindy vychází ze světa představ. Díla jsou barevnosti šťavnatě pestré, s pastelovým nádechem, mnohdy se střídmým zabarvením i stroze černobílá. S vědomím, že si toho zasluhují i další skvělé osobnosti této jubilejní výstavy, dovolím si zmínit alespoň tři autory. Jiří Šalamoun, jedinečný grafik a ilustrátor s nebývalým pochopením a zaujetím pro literární předlohu. Není divu, je také básníkem a originálním glosátorem života. Pro svou ironickou grafickou i obsahovou nadsázku, kresebnou virtuozitu, hravost a vynalézavost v motivech i kompozičních řešeních patří mezi nejoriginálnější české umělce. Pavel Sukdolák neúnavně tvoří křehké esence tvarů, barev a struktur v nových variantách. Jeho  ´grafické básně´ plné výtvarné, emotivní a duchovní invence po desetiletí náleží k trvalým hodnotám. František Dvořák, bývalý dlouholetý předseda sdružení Hollar, je autorem mnoha výtvarných monografií a publikací. Jako neúnavný a rozsáhle erudovaný průvodce dějinami umění je zapsán v paměti několika generací. Jeho život a práce jsou jedinečně propojeny s osudy mnoha zásadních osobností české kultury. Tradiční výstava Jubilanti Hollaru je vedle důstojné prezentace uměleckých děl i projevem úcty k smysluplnému životu věnovanému grafické tvorbě, autentické výpovědi o vlastním vidění a vnímání světa vnějšího i vnitřního. “

 

Doprovodný program

14. 1. 2015 od 17.00 hodin:  komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Alenou Laufrovou

28. 1. 2015 od 16.30 hodin:  workshop – ukázka tisku s Jiřím Altmannem

 

110 00 Praha 1

Smetanovo nábř. 6

Máme otevřeno denně 10.00  – 12.00 / 13.00 – 18.00 hodin  mimo pondělí

Vstup: volný

 

 

Hodnocení:  90 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková