JUBILANTI HOLLARU 2|2022 malý exkurz grafikou napříč generacemi a velký hold jubilujícím

06.02.2022 16:21

 

JUBILANTI HOLLARU 2|2022

2. 2. – 27. 2. 2022

Galerie Hollar

 

 

Výstavní projekt Jubilanti Hollaru, byl pro letošní rok netradičně rozdělen na dvě části. Tu první už máme za sebou. Ta druhá právě probíhá. Důvod je čistě praktický – jubilantů slavících - letos - své životní kulatiny či půlkulatiny, a to bez omezení věku, je mnoho a dostávají tímto řešením větší prostor (doslova) k prezentaci své práce.

 

 

Divácky zajímavým specifikem obou výstav, obou částí letošní akce Jubilanti Hollaru, je kouzlo a možnost propojení několika současných generací umělců-grafiků, vyznávajících jak různé umělecké názory, tak pracujících v rozdílné obsahové i technické rovině. Takovýmto průletem naší grafické scény, napříč věky i styly, se takříkajíc „pod jednou střechou“ setkáváme s pestrou škálou děl, která upozorňují, připomínají ale i skýtají možnost srovnávání a výstava je tak i důvodem k inspirujícímu zamyšlení.

 

 

Nelehký úkol kurátorky

 

Sestavit a zkombinovat relativně nesourodý soubor grafických prací, jejich jediným pojítkem je grafika mnoha podob, tak, aby tvořili dělný celek, není rozhodně snadné.  Sestavený soubor má působit jako celek a podat návštěvníkovi přehled o tom, co grafika je, kolik a jakých podb může mít, ale současně vytvořit jednak celkový vjem, vyplývající z kompozice vystavených prací a dát vzniknout uměleckému zážitku z výstavy jako celku. Kurátorce obou výstav – té lednové, stejně jako té únorové – se to ale rozhodně podařilo. I když návštěvník u vstupu dostává do ruky soupis prací, s uvedením jmen autorů - v případě únorové výstavy 53 děl (!) – s datací a uvedení techniky, není asi mnoho (vyjma zasvěcené odborníky, či autory samotné) těch, kteří by si „odšktávali“ jednotlivé výtvory. Běžný divák si spíše pohodově vychutnává celkový dojem a práce, které rezonují s jeho oblibou. A to je – myslíme si – hlavní deviza této a takto koncipované výstavy.

 

 

A nyní dejme slovo kurátorce výstavy

 

Kurátorkou obou jubilejních výstav, je Jana Šindelová, která ve své průvodní zprávě k této výstavě říká:

„… ráda bych připomněla událost stojící na počátku mého života s uměním - pedagogické působení Ondřeje Michálka – bytostného grafika, kterého si velmi vážím.

Dokázal studentům otevřít oči a zprostředkovat jedinečné zkušenosti v rámci výuky například účastí na projektu asociace Evropských společenství TEMPUS během let 1991–1994. Motem projektu bylo: Když se nesnažíme vyslovit nevyslovitelné, nic se neztrácí. Jeho podtitulem bylo Wittgensteinovo prohlášení ´Nevyslovitelné je totiž – nevyslovitelně – obsaženo ve vysloveném. Nejlepší z uměleckého díla je to, co se v něm sice zjevuje, ale zůstává nicméně nevyřčeno´.

Záměrně těmito slovy bych ráda uvedla druhou část výstavy Jubilanti Hollaru 2022, jež představuje velkoformátová díla umělců zabývajících se nejen grafikou, z větší části vytvořenou vlastními technologickými postupy, ale i pedagogickým procesem. Vnímáme vizuální příběhy a jejich formy s hodnotou spočívající v provedení analýzy, kritiky či reflexe uměleckého díla a jeho smyslu. Jejich obrazy mají své sémy, syntagmata i metafory a schopnost transcendovat, snít a vymýšlet považuji za bezpochyby jednu z nejušlechtilejších a nepostradatelných vlastností člověka. Jejich působení se otevírá směrem k neznámým obzorům, právě těm, které jsou nejlákavější a pro umělecký výraz nejnezbytnější. Děkuji za vzácné setkání s vynikajícími umělci a umělkyněmi i za možnost porozumět jejich myšlení a vyjadřování.“

 

 

A nakonec to hlavní – autoři vystavující ve 2. části výstavy  

 

Josef Hlaváček

Zbyněk Janáček

Iva Krupicová

Ján Lastomírsky

Alena Laufrová

Ondřej Michálek

Miloslav Polcar

Lubomír Přibyl

Jaroslava Severová

Klára Stodolová

Lenka Vilhelmová

 

 

Text a foto: Richard Koníček

 

 

JUBILANTI HOLLARU 2|2022

2. 2. – 27. 2. 2022

Galerie Hollar

Kurátorka výstavy: Jana Šindelová

Facebook: https://www.facebook.com/events/1113007609270260

Sdružení českých umělců grafiků Hollar

Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1

Otevřeno:

ÚT – NE: 10 – 12 h, 13 – 18 h / ve státní svátky zavřeno.

Přístup není bezbariérový

www.hollar.cz