Josef Žáček: Surrogate aneb přibíjející dojmy z jedné „průběžné“ vernisáže výstavy v Bold gallery

24.05.2021 17:41

 

Josef Žáček: Surrogate

18. 5. – 4. 7. 2021

Bold gallery

 

 

„Během studijního pobytu v Los Angeles, začátkem devadesátých let jsem po setkání s americkým abstraktním expresionismem pochopil, že v barvách bylo vše již řečeno.“

Josef Žáček

 

 

„Poprvé v Bold Gallery představujeme velmi aktuální práce Josefa Žáčka, zralého autora, jenž ve svém celistvém díle neustále hledá a komentuje nová témata, na která se jeho zdánlivě odtažitý způsob tvůrčího nazírání dokáže intenzivně zaměřit.

Jestliže v minulosti dokázal svým střídmým, ale znepokojivým způsobem reagovat na společenskou a politickou realitu dnešního světa, podrobuje nyní svému temnému analytickému mikroskopu lidské tělo. A doba, jakoby jeho obrazům, které

vznikly z velké části ještě před začátkem pandemie, přitakávala.”

zakladatel Bold Gallery a majitel aukčního domu Arcimboldo

Oldřich Hejtmánek

 

 

Surrogate, čili náhrada, náhradník nebo také zástupce…

 

Prostor vzdušné, světlé, prostorné a stále ještě v podvědomí industriální Bold gallery zaplnily černé přízraky. „Těla vnímaná jako organický nástroj oproštěný od soucitu a sentimentu“ jak to lapidárně charakterizoval kurátor výstavy i této galerie Radek Wohlmuth. Ano, jak dále píše ve své kurátorské zprávě její autor „hlavním tématem nové výstavy malíře temných forem Josefa Žáčka (1951) je tělo vnímané jako organický nástroj oproštěný. Záměrně při tom volí technicistní vidění, takže obrazy někdy připomínají negativy, rentgenové snímky nebo screening ultrazvuku. Posiluje tím jejich analytickou stránku a jeho práce je možné vnímat jako diagnostiku reality. Žáček je hlavně pozorovatel, který se snaží vyhýbat emocím, ale ani tak u něj tělo není zbavené tělesnosti. Má symbolický potenciál a je spojené i s neprvoplánovou, trochu chladnou, erotikou. Přestože se obrazy z posledních pěti let bezprostředně netýkají pandemické zkušenosti, jsou spontánně aktualizovány dobou, která jim dává další rozměr.“

 

 

Výstava, o které se těžko vypráví

 

Jsme rádi, že nás vedení Bold Gallerie delegovalo na zahájení výstavy Pavla Žáčka. S jeho obrazy jsme se poprvé setkali už dávno, předávno, Bylo to v roce 2013 na jeho výstavě konané tehdy v legendárním prostoru Topičova salonu. Tehdy ještě svobodně, bez respirátorů a omezení, která jsou tak rozdílná od těch časem a okolnostmi jistě zidealizovanou dobou. Dnešek je jiný.  "Průchozí vernisáž", jak to trefně, a vlastně plně v duchu skutečnosti, označil už na pozvánce domácí pán, galerista Oldřich Hejtnámek, se konala v úterý 18. 5. rozvolněně od 17 a 20 hodiny. Inu, jiná doba, jiné okolnosti. Jediné co zůstalo pandemie nepandemie jsou vystavené obrazy Josefa Žáčka. I když i ony se od těch - pro nás prvně spatřených - liší. Je to jenom výběrem pro tuto výstavu, nebo je to posunem autora o osm let dále, nebo je to vlivem té současné (snad už dohasínající) skoro až apokalipticky se jevící situace?  Asi vším dohromady. I člověk, i autor, ač se snaží sebevíc traumatům doby neunikne. A žel, to nejsou jen ty kolem nás a v nás vířící viry. Doba se jaksi vymkla či stále ještě vymyká z kloubů, parafrázuje-li klasika.  Třeba i to je tak trochu příčinou, že nám Josef Žáček na své výstavě nabídl v podstatě rentgenové snímky našich niter. A ačkoli autor těchto řádek nikdy nic z rentgenového snímku, jenž je mu v jeho pokročilém věku stále častěji odborníkem varovně předkládán, na rozdíl od lékaře, nevyčte, z „rentgenových“ obrazů Josefa Žáčka ano. V dobrém i zlém. Ty obrazy jsou takovými sondami do našich (černých?) duší. A to je dobře.

 

 

Jak pravil Radek Wohlmuth

 

Na všech výstavách, kde je kurátorem Radek Wohlmuth je radost vyslechnout jeho vždy i laikovi srozumitelnou a svěží řeč. A potěšením www.www-kulturaok-eu.cz je ji pak citovat a zprostředkovat návštěvníkům tohoto webu. Výstava Josefa Žáčka není a nebude výjimkou.

 

 

„Holešovická Bold Gallery otevřela výstavu malíře temných forem, ale pronikavého vidění Josefa Žáčka. Tento výjimečný autor přichází s novým cyklem obrazů poprvé po pěti letech od své velké výstavy v Galerii hl. m. Prahy.

Pod názvem Surrogate nabízí výběr ze své nejaktuálnější tvorby, kterou vymezuje zkoumavý pohled na lidské tělo, vnímané bez nánosu soucitu a sentimentu. Žáček ho popisuje jako organický nástroj, často v interakci s neosobními technologiemi či obsesivními trendy.

Obrazy mohou připomínat negativy, rentgenové snímky nebo screening ultrazvuku.

Josef Žáček, dokazuje, že intenzivní sdělení a silný zážitek lze předat i prostřednictvím černého monochromu. Současná výstava v Bold Gallery představuje v autorově tvorbě tematický milník. Jestliže v předchozí tvorbě ostře reagoval na stereotyp i brutalitu okolního světa, zvůli autoritativních režimů či adoraci peněz, nyní se plně soustředí na lidské tělo a nevyhýbá se přitom ani chladné erotice.

Projekt Surrogate (výraz v angličtině znamenající náhradu či zástupce) koncipovaný přímo pro pražskou Bold Gallery shrnuje Žáčkovu tvorbu za posledních pět let. Expozici na jedné straně dominuje velkoformátové plátno Mimesis z roku 2017 s námětem můry, které poukazuje k nápodobě, děsivým vizím, sklonům k sebedestrukci a pomíjivosti.

Druhý pól vytváří obraz Venuše z letošního roku. Také jeho pojmenování pochází z antiky. Tentokrát pro změnu připomíná římskou bohyni smyslnosti, krásy a lásky, která se stala synonymem pro ideál ženské dokonalosti. Žáčkův obraz ale zachycuje spíš androgynní genderově nerozlišitelnou bytost z horní poloviny dívčí, ze spodní mužskou. Z nasazení obou částí trupu je zřejmé, že postava je konstruovaná uměle. Autor tak spíše upozorňuje na obsesi zdokonalování těla a snahu o přetváření svého já na základě vlastní volby.“

Kurátor výstavy: Radek Wohlmuth

 

 

A nakonec ještě něco málo o Josefu Žáčkovi

 

Josef Žáček (1951) vystudoval malbu na pražské Akademii výtvarných umění na přelomu 70. a 80. let. Své obrazy prezentoval v mnoha galeriích u nás i v zahraničí, například v Los Angeles, Lisabonu, Berlíně, v Bonnu, Washingtonu nebo Rotterdamu. V roce 1992 byly jeho práce součástí výstavy „Světlo a duch“ v Pavilonu umění na EXPO ve španělské Seville. V současné době přichází se svými projekty po delších časových úsecích a jedná se o velmi pečlivě připravené tematické celky. Naposledy se představil před pěti lety velkou výstavou pro Galerii hl. m. Prahy, kterou doplnil katalog s texty Magdaleny Juříkové, Ludvíka Hlaváčka nebo Ivana M. Jirouse. Je držitelem ceny Revolver revue za rok 2014.

 

 

Text a foto: Richard Koníček

           

Josef Žáček: Surrogate

18. 5. – 4. 7. 2021

Bold gallery

U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7 - Holešovice Art District

Máme otevřeno od úterý do pátku 14:00 - 18:00 a v sobotu 11:00 - 18:00.

Případně po telefonické domluvě - kdykoliv.

Dodržujte, prosím, aktuální omezení.

 

Více k autorovi: 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/josef-zacek-osamelost-aneb-co-se-stane-kdyz-se-do-sebe-uzavreme-/