Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře aneb Podobizna Nadine Germainové či Dáma v lóži…

24.04.2019 13:44

 

NG/Valdštejnská jízdárna - Praha

19. 4. - 28. 7. 2019

 

 

 

 

Na tiskové konferenci při příležitosti zahájení výstavy Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře jsme zhlédli expozici, jež představuje dílo Josefa Šímy od jeho brněnských počátků do setkání s básníky pozoruhodné, a dnes již v jistém smyslu legendární francouzské skupiny Vysoká hra (Le Grand Jeu).

 

Výstava Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře představuje ranou i vrcholnou tvorbu jedné z nejvýznamnějších osobností moderního umění. Zahájení výstavy z řad odborníků se zúčastnili:

 

Otto M. Urban, Ph.D., ředitel Sbírky umění 19. století a klasické moderny

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Cesta k Vysoké hře bude nesporně událostí roku 2019. Není to jen výstava o českém umělci, ale přesahuje běžný kontext. A to svou mezinárodností, specifickým ztvárněním a není to, jak by se dalo čekat, ani retrospektiva tohoto malíře. Je to jeden jeho ucelený příběh.

 

 

PhDr. Anna Pravdová, Ph.D., kurátorka

Pražské výstavě předcházela malá výstava v Brně v Moravské galerii. Pražská výstava mapuje jednu Šímovu životní etapu, dobu od jeho začátků až po jeho začlenění do pařížského sdružení umělců nazývaného Vysoká hra. Tedy do jeho intenzivní spolupráce s členy tohoto sdružení, převážně básníky.  Na výstavě se tak budeme proplétat jeho životní poutí v tomto příběhu. Paneláž výstavě vytvořil Z. Baladrán, a to v inspiraci právě příběhem, který výstava představuje a názvem umělecké skupiny Vysoká hra.

 

Petr Ingerle, kurátor

Ocenil především tvrdošíjnost a fundovanost kurátorky pražské výstavy, Anny Pravdové. Dokázala brněnskou výstavu násobně rozšířit a obohatit. A tak vzhledem k tomu, že už ta původní omezenější výstava v Brně měl fenomenální úspěch, lze skoro s jistotou očekávat nemenší úspěch zde v Praze. V Brně zapůsobilo na Brňany nesporně i to, že Josef Šíma byl tak trochu i Brňák. Po nějaký čas pracoval v Brně, v technickém ústavu. Když uvažovali o koncepci výstavy - variantu retrospektivy - zamítli proto, že by to bylo málo zajímavé. Proto zvolili příběh, který podporuje existující hypotézu o tom, jak sdružení umělců Vysoká hra změnilo celý Šímův život a umělecký vývoj.

 

 

Po seznámení se ještě s doprovodným programem

jsme mohli absolvovat  novinářskou

komentovanou prohlídku s hlavní kurátorkou celé výstavy Annou Pravdovou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava je rozčleněna do více než desítky oddílů

Rodinné podobizny


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Brno - Praha: Krajina města a svět techniky (lekce futurismu)

 

Hendaye: Duch Konstrukce (lekce purismu)

Počátky v Paříži

 

Devětsil: Abstraktní intermezzo

 

Album Paříž

 

Šímův Ztracený ráj

 

Setkání s Vysokou hrou

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysoká hra

 

Záhady tváře

 

Hrozba obzoru: Krajiny

 

 

Expozice je doplněna dvěma tříminutovými filmy Opus III. a  Etudy z Paříže).

 

V galerii v horním patře je Interaktivní studio

a

ke zhlédnutí je

Knihovna dění na plátně

 

Objekt s audio nahrávkou k Vysoké hře

od Michala Pěchoučka a Jana Horáka

(oba umělci jsou z Divadla hrdinů)

 

Dozvíme se, co znamená Garonská vize… a další…

Richard Koníček

 

 

„Člověk se osvobozuje tím, že přestává hledat svobodu.“

 

 

Přebíráme z tiskové zprávy:

 

„Výstava ukazuje, nakolik byla jeho účast

na tomto dobrodružství jedním z klíčových impulzů pro jeho tvorbu.

V krátkém období 1929 - 1931 se Šíma stal

hlavním výtvarníkem skupiny

a

ostatní členové- básníci

se zabývali interpretací jeho tvorby,“

uvedla kurátorka výstavy Anna Pravdová.

 

V této souvislosti budou u nás vůbec poprvé prezentována i umělecká díla dalších výtvarníků skupiny a dokumenty pocházející zejména z francouzských muzeí, galerií a soukromých sbírek. Mezi ně patří například Šímovy unikátní portréty hlavních básníků skupiny Reného Daumala a Rogera Gilbert-Lecomta.

 

Josef Šíma, v zahraničí známý jako Joseph Sima, se ve svých 30 letech přestěhoval do Paříže. Po celý život si ale uchoval silné vazby na Československo, rodnou Jaroměř, Prahu i Brno - rodná zem inspirovala jeho tvorbu a byl významným prostředníkem mezi českou a francouzskou avantgardou.

 

Vysoká hra

Setkání s mladými francouzskými básníky v čele s René Daumalem a Rogerem Gilbertem -Lecomtem Šímu trvale poznamenalo a mnohokrát zdůraznil, že jeho tvorbě nejlépe rozuměli právě oni. Společně s nimi a dalšími umělci založil skupinu Vysoká hra, kterou charakterizovala kritika evropské racionální civilizace, inspirace indickou filozofií, práce s nevědomím a experimentální metafyzika. Její členové se pokoušeli překročit hranice reálného světa, k čemuž využívali rozmanitých prostředků od poezie po meditační techniky.

 

Výstava ve Valdštejnské jízdárně seznámí návštěvníky s Šímovými portréty, městskými scenériemi, krajinami, torzy v krajině či mytologickými výjevy, společně s obrazy, kresbami a fotografie jeho druhů, především Maurice Henryho a Artüra Harfauxe. Představí také Šímovu spolupráci s dalšími významnými básníky, jako byl například Pierre Jean Jouve či George Ribemont-Dessaignes a ilustrace k jejich knihám.

 

„Ve srovnání s brněnskou výstavou se pražští návštěvníci mohou těšit na některé další zápůjčky ze soukromých sbírek a Šímovy práce na papíře, které lze z důvodu citlivosti materiálu vystavovat pouze po omezenou dobu,“ dodal Petr Ingerle.

 

Kurátoři: Anna Pravdová (NGP), Petr Ingerle (MG)

 

 

Výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně,

kde výstava probíhala v Místodržitelském paláci

od října 2018 do února 2019.

 

Doprovodný a vzdělávací program

Komentované prohlídky

ne 5. 5. 2019/ 16.00 hodin s Markétou Čejkovou

st 19. 6. 2019/ 18.00 hodin z literárně historického a kunsthistorického hlediska s Annou Smékalovou a Lenkou Kerdovou

st 26. 6. 2019/ 18.00 hodin s Jitkou Šosovou

st 17. 7. 2019/ 18.00 hodin s Jitkou Šosovou

250 Kč / 150 Kč / 60 min / rezervace na GoOut.cz

 

Komentované prohlídky pro seniory nad 65 let

út 30. 4. 2019/ 13.00 hodin s Markétou Ježkovou

čt 16. 5. 2019/ 13.00 hodin s Alicí Němcovou

pá 31. 5. 2019/ 11.30 hodin s Alicí Němcovou

st 12. 6. 2019/ 11.30 hodin s Markétou Čejkovou

zdarma k platné vstupence / 60 min / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003

 

 

Komentovaná prohlídka v cizích jazycích

út 21. 5. 2019/ 17.30 hodin ve francouzštině s Bertrandem Schmittem

ne 9. 6. 2019/  15.00 hodin v angličtině s Markétou Ježkovou

270 Kč, studenti a senioři 200 Kč /60 min. / setkání v přízemí před vstupem do výstavy / rezervace na GoOut

 

Komentované prohlídky na objednávku

Objednejte si komentované prohlídky výstavy v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.

Rezervace: dva týdny předem na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003

 

Přednášky historiků umění

st 24. 4. 2019/18.00 hodin

Josef Šíma. Mezi avantgardou a tradicí, přednáška kurátora výstavy a historika umění Petra Ingerleho

 

st 15. 5. 2019/18.00 hodin

Josef Šíma. Hendaye - Paříž, přednáška kurátorky výstavy a historičky umění Anny Pravdové

 

st 29. 5. 2019/18.00 hodin

Šímův návrat k pramenům, přednáška historičky umění Adriany Šmejkalové

 

st 5. 6. 2019/18.00 hodin

O Josefu Šímovi, zejména Šímovi českém, přednáška historika umění Jaromíra Zeminy

 

st 12. 6. 2019/18.00 hodin

Josef Šíma a knižní ilustrace, přednáška historičky umění Petry Kolářové

vstup zdarma (součástí přednášky není vstup do výstavy) / 60–90 min / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003

 

Speciální program pro veřejnost

st 22. 5. 2019/ 17.00 hodin

Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Annou Pravdovou a Petrem Ingerlem

 

st 22. 5. 2019/ 18.00 hodin

performance v dramaturgickém a režijním provedení Michala Pěchoučka a Jana Horáka, herecké obsazení Agáta Kryštůfková a Sára Jan Märcová

270 Kč, studenti a senioři 200 Kč /60 min. / setkání v přízemí před vstupem do výstavy / rezervace na GoOut

 

Program ve Francouzském institutu v Praze

út 14. 5. 2019/18.00 hodin/

Umělci a básníci skupiny Vysoká hra, přednáška básníka, esejisty a režiséra Bertranda Schmitta

 

út 11. 6. 2019/ 18.30 hodin/ Literární večer, čtení vybraných textů básníků a umělců ze skupiny Vysoká hra
zdarma / 60 min / místo setkání Francouzský institut v Praze - Café 35 nebo Kino 35 / bez rezervace / přednáška bude simultánně tlumočena z francouzského do českého jazyka, čtení bude probíhat ve francouzském a českém jazyce

 

Interaktivní studio

Prostor pro další studium tvorby Josefa Šímy i pro poslech vybraných úryvků z textů členů skupiny Vysoká hra

 

Program pro rodiče s dětmi

ne 28. 4. /12. 5. /19. 5. /26. 5. 2019/10.30 -12 h a 14-15.30 hodin

Víkend: Za spirálou

Vydejme se po stopách výtvarného hledání Josefa Šímy. Poznejme studnici symbolů a znaků. Odhalme setkání od prvních slov zasažené bleskem přátelství. Víkend pro rodiče s dětmi 4 -10 let.

90 Kč / osoba starší 4 let / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

 

Externí program ve Veletržním paláci

st 15. 5. a čt 16. 5. 2019 10.30 -11.30 a 15.30 -16.30 hodin

Herna: Věčné okamžiky s Michaelou Trpišovskou

60 Kč / osoba starší 1,5 let / Korzo Veletržního paláce / bez rezervace

 

Programy pro školy

Program pro ZŠ a SŠ: Zažít obraz jinak…

Zastavme se u obrazu a překročme jeho rám… Je zde něco slyšet? Po čem to tu voní? Čeho se můžeme dotknout? Co vše nám obraz může zprostředkovat? Porovnáme naše představy a možnosti imaginace. Budeme pracovat s hudbou, vůněmi i haptikou.

1 500 Kč za skupinu 16–25 osob, 1 200 Kč za skupinu 1–15 osob za celou skupinu / 90 min / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

 

 

Prohlídka výstavy s lektorem pro SŠ: Procházka výstavou v dialogu se studenty

1 200 Kč za skupinu 16–25 osob, 800 Kč za skupinu 1–15 osob za celou skupinu / 60 min / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

 

Pro pedagogy

st 24. 4. 2019/17.00 hodin komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy s Alicí Němcovou; součástí prohlídky bude i představení programů pro školy

zdarma pro pedagogy / 60 min / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

 

Studijní materiály pro pedagogy

Studijní materiály představí témata výstavy, nalezneme zde i náměty na činnosti, které lze uskutečnit při návštěvě výstavy nebo následně ve škole.

Zdarma ke stažení na www.ngprague.cz

 

 

Hodnocení: 100 %

Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, © Richard Koníček

 

 

 

 

www.ngprague.cz