Josef Šíma: ´Země–Světlo´ aneb pochopíme Šímovo poselství v jeho snových krajinách?!

24.03.2014 14:01

Museum Kampa – Praha

20.  3.  – 27. 7. 2014

 

Na tiskové konferenci k výstavě prací významného českého a evropského malíře Josefa Šímy: ´Země–Světlo´, kterou připravilo Museum Kampa ve spolupráci s Galerií Maldoror, nás nejdříve přivítal neustále sympatický JUDr. Jiří Pospíšil spolu s usměvavou Medou Mládkovou. Pan Pospíšil si však pospíšil, a stručně nás informoval o kauze  Werichův dům, kdy už se neví, co a jak dál (nabídka nejvyššího nájemného,  dodržení statutu  kulturního centra),  přestože stále chtějí nadále s Medou Mládkovou rozvíjet odkaz Josefa Dobrovského, zakladatele slavistiky.

 

 

Poté nám Pospíšil  nastínil  téma  další výstavy vhodné zejména pro školní výpravy:´ 60 let večerníčků  ČT,  přičemž rázně odmítl řeči typu, že se prý nejedná o vysoké umění.  Poté nás v dubnu 2014 čeká výstava českého skláře Vladimíra Kopeckého, na podzim 2014 se můžeme těšit  na 200 vystavených prací Jiřího Koláře. Pan Pospíšil také vyjádřil potěšení nad faktem,  že návštěvnost Musea Kampa v roce 2013 stoupla o 10 %, a poté předal slovo kurátorovi výstavy  Milanovi Mikušovi z Galerie Maldoror  z Prahy 2.

 

Co nám, oba tak nadšeně,  Karel Srp a Milan Mikuš objasnili

Jak nám sdělil pan MIkuš, pan Pospíšil po návštěvě galerie Maldoror si usmyslel uspořádat výstavu Josefa Šímy v Museu Kampa. V rámci současné komorní výstavy tak můžeme zhlédnout poprvé 22 unikátních obrazů (většinou zamlžených) jednoho z největších malířů českého imaginativního umění Josefa Šímy, které pocházejí ze soukromých sbírek a  které ještě nebyly dosud u nás vystaveny.  Obrazy zahrnují 40 let tvůrčího období Josefa Šímy (od roku 1929 – 1970).  Po retrospektivních výstavách v pařížském Museu moderního umění, v Museu umění v Bochumi, Národní galerii v Praze, a "Návratu Théseově" v GHMP, se jedná o další prezentaci zásadních děl nezpochybnitelného umělce.

 

„Nejdůležitější je nechat mluvit obrazy za sebe.“ (Milan Mikuš)

 

Šímova cesta za světlem

Tématem výstavy zaměřené zejména na 2. polovinu umělcova tvůrčího období je zobrazení snové krajiny tak, jak ji svým specifickým způsobem dokázal ztvárnit jen Josef Šíma. Vystavená díla, z velké většiny prezentovaná v České republice vůbec poprvé, nám umožňují sledovat především  Šímovu cestu za světlem, sledujeme, jak jednotlivé motivy prorůstají, jak na sebe navazují.  Nahlédneme do snového světa, do světa přeludových krajin, prostorů bez hranic, zpěvů Orfeových a svébytných duchovních proměn, jejichž prostřednictvím Šíma dává svou vizi světa, na jejímž vrcholku stojí svobodná básnická myšlenka.

 

  • Meziválečné období prezentuje skupina krajin z let 1929-1934, jež jsou vrcholnou ukázkou Šímovy malby. Tato díla předznamenávají jeho malířskou pouť krajinou, která v následujících letech zaznamená mnoho proměn. Krajiny skutečné se transformují do krajin krystalických, odpoutaných od předmětného světa a pozvolna se stávají krajinami kosmickými i mentálními.
  • Dominantní postavení mezi vystavenými díly však zaujímá Šímovo poválečné období, kdy byl v intelektuálních kruzích již uznáván za umělce světového formátu.
  • Po dlouhé odmlce začíná Šíma v roce 1950 opět malovat. Tehdy čerpá z dřívějších témat (portrét Bereniky Abbottové, pařížská předměstí), zážitků (vesničky v Pontoise) a ze vzpomínek a znovu se obrací ke krajině. Maluje impresionisticky laděný obraz krajiny v Yéres a ve vzpomínkách stále častěji evokuje Brie.
  • Od 2. pol.  50. let vzniká cyklus obrazů inspirovaných antickým mýtem o Orfeovi. Šíma rovněž maluje tři verze pádu Ikarova. V malbách s tématy krystalů, hyperbol, labyrintů, ženských těl a kosmických vizí, plně rozvíjí svébytné své vidění světa.
  •  

Významné postavení náleží obrazu “Země-světlo” z roku 1967. Jedná se o dílo z malířovy 2. dekády, jež bylo do nedávna ve vlastnictví francouzského psychonalytika Jean-Bernarda Pontalise. Šíma na tomto obrazu propojil v sugestivně chvějivém prostoru, který je zároveň zemí i světlem, několik již dříve malířsky uchopených motivů. Je lodí unášenou nekonečným vesmírem, prozařujícím ´to neznámé´ jasem svého poselství. Poselství, jež nám malíř zanechal, snad abychom v jeho odlesku spatřili naději v našich temných chvílích.

(text a kurátor výstavy Milan Mikuš)

 

 

118 00 Praha 1

U Sovových mlýnů 2

Máme otevřeno: denně od 10.00 do 18.00 hodin

 

 

Přítomni na tiskové konferenci:Meda Mládková

JUDr. Jiří Pospíšil

PhDr. Karel Srp  - spoluautor publikace k výstavě Josef Šíma: ´Země – Světlo´

Milan Mikuš (Galerie Maldoror) – kurátor výstavy Josef Šíma: ´Země- Světlo´

Mgr. Jan Smetana, ředitel Muzea Kampa

 

Na vernisáži v krásnou jarní podvečerní středu 19. 3. 2014 v 18.00 hodin  na nádvoří Musea Kampa zazněla stejná slova výše uvedených se stejnou naléhavostí o výstavě Josefa Šímy. Na závěr vernisáže promluvil barmský disident, který poděkoval za podporu a pozvání...a zvonečkem  milá paní Meda Mládková odzvonila  zahájení výstavy...

 

Hodnocení: 85 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka