Josef Istler aneb žer nehty stranou (scénický návrh k inscenaci)

10.10.2016 11:04

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

8. 10. 2016 – 15. 1. 2017

 

Na tiskové konferenci a vernisáže nové výstavy, tentokrát retrospektivní výstavy Josefa Istlera, kterou připravilo Museum Kampa,  jsme byli seznámeni s Josefem Istlerem, osobností, nepříliš známou jednou  z vůdčích osobností českého Informelu. Akce se zúčastnil Jiří Pospíšil, kurátorka Iva Mladičová, Milan Mikeš z Galerie Maldoror a další.  Vernisáž zahájila jako vždy zvoněním paní Meda Mládková, jedna z nejnadšenějších mecenášek umění, která se i na Kampě doslova zabydlela.

 

Výstava představuje autorovu invenci širokého rozsahu – od prací informelního charakteru s kořeny v surrealistickém výrazu, až po abstraktní liniové kompozice a figurativní práce.  Za základní charakteristiky jeho uměleckého výrazu lze označit zájem o koexistenci spontánnosti a exaktnosti, o rozhraní reálna a ireálna, o vztah mezi malířským a grafickým výrazem. Autor hledal možnosti materiálu (textil na obraze, spojení oleje, pryskyřice, textilu a plátna), možnosti prostoru (roztrhané pavučiny)…častým názvem jeho obrazů je Obraz v obraze.

 

Malíř a grafik Josef Istler (13. 11. 1919 – 19. 6. 2000, Praha)  patří k protagonistům evropského informelu

 

Istlerova raná tvorba, v níž transformoval válečnou realitu do ponurých výjevů s ruinami staveb a lidských přízraků v duchu surrealistické imaginace, je spojena s formováním literárně-výtvarné Skupiny Ra. Istler patřil k nejvýraznějším postavám jejího pražského okruhu.

 

  • z pol. 40. let pocházejí obrazy a monotypy, předznamenávající strukturálně abstraktní tvorbu závěru 50. let.

 

Současně vytvářel i geometrizované kompozice tematizující hranici figurativního a abstraktního. V posledním válečném roce byla při náletu na Prahu bohužel zničena řada Istlerových děl

  • 1946 se uskutečnily jeho první samostatné výstavy, několik obrazů bylo zařazeno na přehlídku československého umění v Paříži
  • Istlerovy tehdejší práce zaujaly umělce budoucího mezinárodního seskupení CoBrA.
  • poč. 50. let se Istler v rámci intelektuálního okruhu kolem Karla Teiga podílel na přípravě samizdatových sborníků Znamení zvěrokruhu, Objekt I a II. Ve svých pracích zobrazoval aktuální atmosféru absurdity a metafyzické úzkosti
  •  
  • koncem 50. let se zabýval možnostmi abstraktní gestické malby, k tomuto výrazu se vracel i v 80. a 90. letech
  • 1962 byla komunistickou stranou zakázána jeho retrospektivní výstava
  • v 1. pol. 60. let Josef Istler v malbách i grafikách vytvářel prostorové labyrinty subjektivních psychologických ponorů, se světelnými ohnisky kosmické dimenze.

 

Italský kritik Enrico Crispolti zařadil roku 1971 jeho práce do reprezentativní antologie informelu.

  • Zájmu o informelní výraz materiálových struktur se Istler věnoval i během 70.let, v duchu tématu pojetí obrazu jako hmotného objektu.
  • 1989 proběhla zatím poslední Istlerova retrospektivní výstava

 

Nynější příležitost prezentovat rozsáhlý celek z autorova výtvarného odkazu v Museu Kampa poskytuje možnost spatřit fantaskní, abstraktně-geometrizovanou a informelní linii jako vnitřně provázaný organismus. Koncept výstavy vychází vstříc specifičnosti místa, práce člení do 3 vzájemně prostupných oddílů, s možnostmi nacházet významové vzájemnosti mezi obrazy doposud prezentovanými převážně v samostatných tematických souborech.

 

Výstava Josef Istler se v Museu Kampa se nachází v přízemí, l. patře Musea Kampa a Konírně, kde se prezentuje výběr obrazů a grafik ze soukromých sbírek (25) a sbírek veřejných institucí z České republiky.

 

110 00 Praha 1

U Sovových mlýnů 2

Máme otevřeno denně:  10.00 -  18.00 hodin

 

 

Generální partner Musea Kampa: Vítkovice – Machinery Group

Hlavní partner Musea Kampa: Renomia, UniCreditBank

Partneři Musea Kampa: Hlavní město Praha, Městská část Praha 1, Ministerstvo kultury ČR

Mediální partneři:  BigBoard, Rádio Impuls, Blesk, www.blesk.cz

Zvláštní poděkování: Retro Gallery

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková