Josef Führich (1800–1876): Z Chrastavy do Vídně aneb proč malujeme obraz v obraze?!

20.10.2014 14:25

Salmovský palác, přízemí, Hradčanské nám. 2, Praha 1

17. 10. 2014 – 25. 1. 2015

 

Na tiskové konferenci jsme byli seznámeni s novou krátkodobou výstavou Josef Führich (1800–1876): Z Chrastavy do Vídně, která se věnuje osobě   Josefa Führicha, který patří  k velký malířům obrazů s historickou a náboženskou tematikou 19. století. Přestože se narodil v roce 1800, sice v německé rodině,  v severních Čechách, v Chrastavě, můžeme říci, že jsme ho dosud spíše  opomíjeli jako  postavu z dějin malířství 19. století v Čechách.

 

Führichovo mládí na pražské Akademii

Jeho mládí bylo spjaté se severočeskou německy mluvící komunitou, kreslířské a malířské počátky souvisely s aktivitami jeho otce Wenzela, který byl činný v Chrastavě jako malíř-řemeslník. Podpora hraběte Clam-Gallase posléze umožnila nadanému Josefovi studium na pražské Akademii. V tomto prostředí začala Führichova kariéra výtvarníka, považovaného ve 20. letech 19. století v Praze za nejnadanějšího z domácích umělců, ale současně také za poněkud skandálního představitele romantických tendencí a zastánce moderního hnutí v malbě.

 

Eduard Engerth, 1875 - Portrét Josefa Führicha

 

Führichův pobyt v Římě, odchod do Vídně

Malířovi se na konci roku 1826 podařilo získat ve Vídni finanční prostředky na cestu do Itálie – pobyt v Římě byl tehdy považován za vrchol umělecké průpravy. Po návratu do Prahy na sklonku roku 1829 se však Führichovy ambice obrátily do ciziny a roku 1834 odešel natrvalo do Vídně. Zde strávil druhou polovinu svého života a Rakousko se stalo jeho druhým domovem, požíval slávy a dostalo se mu řady poct. Stal se profesorem Vídeňské akademie výtvarných umění a byl dokonce povýšen do šlechtického stavu. Ozvuky Führichova díla tak v závěru jeho života zasahovaly do Čech především v podobě četných – a velmi populárních – grafických reprodukcí.

 

Aby se umělec uživil, přijímal zakázky s náboženskou tématikou a působil jako malíř náboženských obrazů.

.

 

"Svaté nebo-li náboženské umění je nejvyššší metou všeho umění." J. F.

Führichova tvorba procházela dlouhým obdobím vývoje umění 19. století. Její proměny odrážely průřez dobou, kdy se radikálně proměňovaly představy o uměleckých konceptech i o lokální a národní příslušnosti umělců.

        

Proč Führicha vystavujeme?

Na této současné výstavě chceme malíře představit především z hlediska uměleckého vývoje v Čechách, do něhož podstatným způsobem zasáhl zejména v mládí. Měli bychom si všimnout, že malířovi šlo především o zachycení výrazu ve tváři malovaného.

 

K výstavě uspořádané ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec vydala Národní galerie v Praze monografickou publikaci o Josefu Führichovi v českém a německém jazyce. Seznamujeme se zde s životem a dílem malíře, osvětlují se nám jednotlivá vývojová období jeho tvorby na pozadí dobového historického kontextu (nazarenismus, monumentální malba, radikální romantické období) a jeho význam pro malířství 19. století.

 

 

 

 

 

Celý projekt vznikal s odbornou podporou Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. a za finančního přispění Rakouského kulturního fóra v Praze.

 

 

Autorka výstavy:   Pavla Machalíková (ÚDU AV ČR, v.v.i.)

Kurátorka za NG:    Kateřina Kuthanová

Kurátorka za OGL: Markéta Kroupová

Grafické řešení:      Štěpán Malovec

 

 

Salmovský palác

118 00 Praha 1 

Hradčanské nám. 2

Máme otevřeno: denně mimo pondělí: 10.00 – 18.00 hodin
 

 

www.ngprague.cz

www.ogl.cz

www.udu.cas.cz

Vstupné

Základní: 100 Kč
Snížené:   50 Kč
Rodinné:  150 Kč
Školní skupina:  20 Kč/žák

 

 

Kombinované vstupné (výstava + stálá expozice Salmovského, Šternberského a Schwarzenberského paláce)

Základní: 220 Kč
Snížené:  110 Kč
Rodinné: 330 Kč
Školní skupina: 20 Kč/žák

 

Hodnocení:  99 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tiskové zpravodajství ze dne 16. 10. 2014)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

Pro fajnšmekry:  výstavu jsme rozdělili podle témat

 

  1.  Mládí v otcově dílně

Josefův otec Wenzel působil jako malíř a dekoratér, pocházel z rodiny s hlubokým vztahem k hudbě a ke katolické víře. Wenzel byl samouk, ale zvládal širokou škálu zakázek, které prozrazují umělecký cit, smysl pro barvu i vnímavost k tehdy aktuálním problémům velkého uměleckého světa. V kraji se silnou betlémářskou tradicí měl za úkol každý rok navrhovat papírové betlémy. Wenzel F. se rovněž  zabýval grafikou, která po roce 1800 zažívá období rozmachu. Josef se pod otcovým vedením začal věnovat kresbě a od 15 let začíná s otcem spolupracovat na realizacích malířských zakázek. Vrcholem zakázek bylo dodávání oltářních obrazů pro kostely v okolí.

 

  1. Pražská akademie, školení, cesty,vzory

V roce 1819 začal studovat na Pražské akademii s podporou Clam-Gallase, jemuž Chrastava patřila do panství. Poč. 20. let 19. století Josef Führich založil sdružení Serapionovo bratrstvo, v němž se po vzoru německých nazarénů diskutovalo o o aktuálních kompozicích umělců, i o dalších otázkách umění.

 

  1. Cesty k ultraromantice

V roce 1824 Josef Führich vystavil na výroční akademické výstavě  kolekci prací, jimž dominoval obraz Pokušení sv. Antonína. Diváci byli šokokováni řadou fantaskních námětů, radikálním zacházením s barvou a formální stylizací inspirovanou příkladem středověkého umění.

 

  1. Náboženská malba pro (severní) Čechy

Objednávky na oltářní obrazy pro kostely na panství svého chlebodárce malíři pomáhaly zajistit obživu po dobu studia na Akademii. Ve svých malbách se autor soustředil buď na jedinou postavu, nebo dále zkoumal prostředky k věrohodnému zachycení nadsmyslové vize prostřednictvím obrazu v obraze.

 

  1. Inspirace literaturou a ilustrace
  2. Itálie
  3. Přestupní stanice Praha (1829 – 1834) …a další