Josef Fiala (1882 – 1963) aneb když platíme dětským modelům stejně jako za úmornou práci rodičů na poli

21.11.2014 15:25

Dům umění ve Špejcharu – Chvaly – Praha

12. 11. 2014 – 12. 1. 2015

 

V rozlehlém, nedávno rekonstruovaném,  Výstavním sále současného umění  Domu umění  (otevřen v roce 2013) jsme se zúčastnili vernisáže nové výstavy, kterou uspořádal Dům umění ve Chvalech. Zhlédli jsme reprezentativní vzorek olejů na plátnech -  obrazy Josefa Fialy  ze sbírky Davida Fialy, především  rodinné portréty i  obrazy z milované Vysočany, které dosud ležely v depozitáři.   Přítomna byla osobně i usměvavá paní starostka Horních Počernic Hana Moravcová. 

 

Výstavu zahájil galerista David Fiala vysvětlením, že jeho práce galeristy je jeho koníčkem, že již 20 let sbírá obrazy, a že ak. malíř Josef Fiala byl vynikající malíř, který dokázal vykouzlit to nejlepší, co uměl, a že plakáty s jeho obrazy visely tehdy v každé domácnosti, a že to byl jeho praděda.  Dokonce jeden již ztracený obraz Fiala získal zpět darem…

 

 

PhDr. Michael  Zachař (na foto vlevo), věhlasný znalec umění,  ocenil galeristovu úctu k umění  svých předků, jenž se rozhodl ,  že si  tak postupně doplňuje  sbírku monumentálních a živých  obrazů, radostí zabydlených pláten Josefa Fialy (zemřel již před více než  50 lety). Podotkl, že Josef Fiala patřil ve své době ke generaci Antonína Slavíčka. Ocenil zejména jeho obraz ´Před bouří´-  tzv. ´ milóskou školu´, která pěstovala dramatické situace.  Autorovy figury navazují na velkou tradici barokních gest,  a krajiny posilují jeho vztah k vlasti a k zemi.

 

Ze životapisu  - ak. malíř, portrétista, figuralista a krajinář Josef Fiala

  • Narodil se 31. 7. 1882 v pražských Košířích
  • Po obou rodičích, kteří pocházeli z venkova, zdědil lásku k přírodě a k životu na venkově
  •  Od mala nadšený kreslíř, nenašel u svých rodičů příliš pochopení pro malířskou zálibu, a jeho cesta k malířství nebyla jednoduchá a přímočará.
  • Na pražské Akademii v Praze studoval u profesora Hynaise a „ prokázal při návštěvě velmi pilné a pilnosti vytrvalé prospěch výborný“

Základy Hynaisovy školy, nepopiratelný talent a vztah k venkovu odrážejí se v jeho rozsáhlé celoživotní tvorbě. Studijní cesty po Evropě, které mu umožnilo Hlávkovo stipendium, vzbudily v Josefu Fialovi touhu po českém venkovu, a ta ho zavedla na Chodsko, do jižních Čech

Většina jeho stěžejních děl však vznikla na chudé milované Vysočině, kam ho přilákaly obrazy Antonína Slavíčka. Malebnost a krása Vysočiny, jejích obyvatel a okolní dramatické přírody si Josefa Fialu zcela podmanily a inspirovaly celé jeho dílo, v němž splývá krajina s malbou figurální (Útěk pasačky v bouři, Děti na mezi, Dělnická madona).

 

Dělnickou madonu inspirovala Madona Václava Hynaise, vytvořenou v roce 1875

U Josefa Fialy je motivem mladá manželská dvojice ušlechtilých tváří, kde žena zasněně hledí na dítě ve svém náručí. Obraz byl vytvořen ve 3 variantách a zakoupila ho norská královská galerie, protože umělecké pojetí a technické zpracování obrazu je opravdu mistrovské.

 

  • Na plátnech Josefa Fialy se téměř vždy objevují lidé v každodenní práci na poli a zejména děti, dychtivé a vzrušené hrou
  • Dětí je na obrazech nejvíc, při sběru borůvek, při hře na louce, nebo u ohníčku. Maloval je takové, jaké skutečně byly, vzrušené, a s dychtivostí ve tváři, ale i se smutkem v očích. Měl vyvinuté sociální cítění, a tak platil dětským modelům za hodinu stejnou mzdu, jakou dostávali jeho jich rodiče za úmornou práci na poli
  •  
  • Vysočině zůstal věrný i po nástupu komunistů k moci, jež nebyla jeho názoru a tvorbě příznivá, na ´Fialovnu´ -  kopcovitou louku u Svratky se stále vracel
  • Malíř Josef Fiala zemřel v roce 1963 a jeho ostatky jsou uloženy v kolumbáriu Mikulášského chrámu na Staroměstském náměstí, kde v mládí restauroval nástěnné fresky. Jeho život pozemský i posmrtný se tak setkaly v jednom chrámovém místě.

Z historie  Domu umění - Ateliér Fiala

  • Již od roku 1991 se specializujeme na starožitnosti. Naši restaurátoři kompletně zrenovují starožitný nábytek a vrátí mu jeho původní krásu a lesk. Začínali jsme se specializací na uměleckořemeslné památky a starožitnosti ze dřeva. Firmě se podařilo vybudovat stabilní kolektiv na vynikající odborné úrovni a díky velkému podílu na státních i soukromých zakázkách jsme mohli rozšiřovat svoje zaměření i o další odborné činnosti. Dnes již zastřešujeme mnoho uměleckých oborů, které jsou nyní sjednoceny v barokní budově s názvem ´Dům umění´ v krásném prostředí Chvalské tvrze v Horních Počernicích.

Praha 9 - Horní Počernice

Na Chvalské tvrzi 858/8

 

Vstupné:

základní:  50 Kč

zlevněné:  40 Kč

děti: 30 Kč

rodinné: 100 Kč

školy: zdarma

 

www.atelier- fiala.cz

www.nadace-dumumeni.cz

 

Hodnocení: 99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva- David Fiala)

Foto: © Ing. Olga Koníčková