Josef Duchan: Můj svět/My World aneb když abstraktní formy osvobodí od emocionální a epické zátěže

15.07.2016 11:52

 

Galerie Entrance/Oranžérie Břevnovského kláštera - Praha

7. 7. – 28. 8. 2016

 

 

 

Na vernisáži nové výstavy nazvané  ´Můj svět´ uspořádané v  Oranžérii, která se nachází v krásném prostředí Břevnovského kláštera, jejímž autorem je neakademický malíř Mgr. Josef Duchan, jenž byl akci osobně přítomen, jsme měli možnost zhlédnout v předpremiéře Duchanovy obrazy plné abstrakce i barev vzájemně prolnutých, které budou příští rok prezentovat Českou republiku v New Yorku – v České národní budově, v prostorách Bohemian Benevolent & Literary Association. Josef Duchan má nezaměnitelný výtvarný projev, proto zájem o jeho práce přesahuje hranice České republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Duchan: radikální fragmentace

Obrazy Josefa Duchana nám dávají nahlédnout do jeho koncepce jednoty vizuálního světa, kterou můžeme sledovat od jeho radikální fragmentace na nejdrobnější elementy až k jejich začlenění do superkomplexního celku.

Jde o - svého druhu - modelaci obrazu fraktální geometrií. Její elementy mají bohatě členěnou barevnost a formální strukturu ale pod záplavou detailu můžeme cítit i globálnější, osvobozující velkou formu.

Máme pocit, jako bychom formálně strukturovaný celek světa mohli nahlédnout jak v detailu, tak v jeho vyčerpávající plnosti.

Autor si je vědom, že nemusí vyprávět obvyklé story vidění světa, protože zástupná role abstraktních forem dovoluje osvobodit se od emocionální a epické zátěže. Přestože neustupuje a trvá na svém přístupu, zachovávají si jeho obrazy jedinečnost a mají na české výtvarné scéně své nezastupitelné postavení. „

(text: doc. PhDr. Jana Ševčíková, AVU Praha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Duchan

  • 1991 – 1998: studium  na AVU, ateliér  Grafika 2 profesora Vladimíra Kokolii
  • 2006-2009: studium na AVU, ateliér Restaurování malířských děl profesora Karla Strettiho
  •  

Používané techniky

  • grafika, linoryt, suchá jehla, sítotisk, kombinovaná technika, kresba tuší, pastelkou, akryl, malby
  • restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi – malířských uměleckých děl na plátně a dřevěných deskách, nástěnných maleb, figurálního sgrafita a polychromie na sochařských uměleckých dílech ze dřeva

 

Kurátorka: Jana Ševčíková

Máme otevřeno: čtvrtek – neděle: 12.00  – 18.00 hodin

169 01 Praha 6 – Břevnov

Markétská 28/1

 

https://entrancegallery.com

Máme otevřeno: čtvrtek – neděle: 12.00  – 18.00 hodin

Vstup: volný

www.duchan.cz

 

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková