Josef Chuchma: Výseky (z normalizace) aneb „Proč to fotíte?“, ptali se lidé a ptají se na ulici dál…

17.09.2019 12:58

Leica Gallery Prague - Praha

13. 9. - 3. 11. 2019

 

Na předvernisáži nové fotografické výstavy Josef Chuchma: Výseky (z normalizace), pro kterou její autor Josef Chuchma vybíral fotografie ze stovek svých filmů exponovaných od roku 1975 do 1. pol. 80. let 20. století, o kterých řekl, že nikdy do daného fotografického záběru neintervenoval, přičemž si postěžoval, že v současné době není dokument v  tisku příliš v kurzu. Josef Chuchma byl osobně přítomen i s kurátorem výstavy Josefem Mouchou.

 

 

Chuchmova prezentace fotografií ve dvou liniích


 

„Žánrovým určením vystavených fotografií je takřečený humanistický dokument spjatý s klasickou fotografickou technikou a s černobílou škálou. Autor se zde prezentuje ve dvou liniích.

 

 

Jednou jsou ucelenější výběry z cyklů exponovaných na vojenských přísahách v Praze a na náboženských poutích v polské Čenstochové.

 

 

Druhá, početnější linie stojí na víceméně solitérních exponátech,

byť vybrané snímky nejednou -

třeba u záběrů z letních tanečních parketů -

pocházejí z poměrně rozsáhlého tematického souboru.

Instalační důraz na solitéry a na několikasnímkové sondy

otevírá přítomné fotografie širším společenským vazbám a tématům.

 

Připomeňme si, že výstava je ohlédnutím

do období okupace Československa sovětskou armádou

do let politické nehybnosti.

 

Exponáty prozrazují zanedbanost životního prostředí, konfekčnost převládajícího oblečení i tvarů zachycených věcí. Bezvýchodné nálady, rozšířené napříč společností, se zde vracejí jako ozvěny - ať už v podobě poněkud zoufalého rozptýlení, anebo přistižené ve výrazu jednotlivých tváří. Režim totiž ovlivnil existenciální situaci občanů celého státu v míře, o níž oni sami často ani neměli tušení.

Asi vůbec nejstarší záběr pochází z návštěvy u Josefa Sudka a patří k sérii portrétů iniciačních osobností. Mimochodem dokládá, že v necelých 16 letech měl začínající tvůrce ponětí o vrcholových možnostech projevu v médiu zvaném fotografie. Časné vyhraněnosti napomohl fotografující otec, jehož sbírku sudkovských knih ostatně junior nesl Mistrovi k podpisu.

 

Dlužno podotknout, že valná většina snímků je zveřejněna poprvé. Předchozí autorovy výstavy byly portrétní a zaměřené výhradně na snímky spisovatelů. Píšící Josef Chuchma se od studií Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy, dokončených roku 1984, profiloval jako publicista, kritik a redaktor kulturních rubrik několika periodik. Jeho rané momentky si zachovaly příznačnou svěžest hledajícího, zkoumavého, nezatíženého pohledu. Realisticky vystižené motivy nabízejí příležitost ke zpětné reflexi doby, odlišné od té dnešní nejen politicky či sociálně, nýbrž také vizuálně a fotograficky. “ (Josef Moucha, kurátor)

 

 

 

Josef Chuchma (*1959 Praha)

 • maturoval na střední průmyslové škole elektrotechnické
 • 1984: vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy
 • nastoupil do kulturní rubriky týdeníku Mladý svět
 • 1993: přešel do kulturní rubriky týdeníku Respekt
 • od dubna 1994 do konce roku 2002 byl šéfem kulturní rubrice deníku Mladá fronta DNES, tamtéž pak pracoval v esejistických přílohách až do léta 2013
 • 2013: přešel do Lidových novin a do léta 2017 v nich vedl sobotní přílohu Orientace
 • poté nastoupil do České televize jako projektový manažer a editor webu Artzona.cz, který přináleží ke stanici ČT Art
 • 2014 - 2017 moderoval v České televizi kritický diskusní pořad Jasná řeč Josefa Chuchmy
 • řadu let vedl na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy kritický seminář o recenzování fotografie

 

Josef Chuchma začal intenzivně fotografovat zhruba ve svých 13 letech. Záhy začal získávat ceny v soutěžích mladých fotografů. Od počátku 80. let se věnoval fotografii i jako publicista a kritik - zprvu psal především do časopisu Československá fotografie. Fotografii se rovněž věnoval v rámci vysokoškolských studií včetně diplomové práce. Podílel se na fotografickém ilustrování několika knih, kupříkladu výboru z veršů Johna Updikea Domácí biograf (1998) nebo vzpomínkového svazku Luďka Svobody Antikvariát a já (1999). Editorsky se podílel na monografii fotografa Václava Chocholy (2003), je autorem textů v monografiích Hany Jakrlové (2006), Tomkiho Němce (2007), Jaroslava Brabce (2013), Jaroslava Beneše (2016) a Josefa Koudelky (2018).

 

Napsal rovněž statě například do knih Deset let - Události 1989 -1999 ve fotografii MF DNES (1999) či Anna Fárová & fotografie / Photography (2006).

 

Je spoluautorem svazku Torst: Dvacet let nakladatelství (2011).

Dvakrát (1991 a 1996) samostatně vystavoval v Praze fotografické portréty spisovatelů. 

 

Josef Moucha (*1956)

 • vystudoval žurnalistiku na Karlově univerzitě
 • od 70. let se zabývá volnou fotografickou tvorbou a vystavuje
 • kurátor fotografických výstav
 • od 80. let o fotografii soustavně píše do odborného i všeobecně zaměřeného tisku
 • 1985 -1990: pracoval jako odborný asistent předmětu fotografie na Fakultě žurnalistiky UK
 • 1990 -1995: pracoval jako redaktor časopisu Revue Fotografie
 • následně byl činný ve svobodném povolání
 • patřil k zakládajícím členům galerie Pražský dům fotografie (činné v letech 1991-2007)
 • od 2013: působí na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko - přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, kde je v současnosti docentem
 •  je autor textů v několika desítkách fotografických publikací

 

Některé své texty o fotografii shrnul do knihy Zážitek arény. Eseje o historii fotografie a technických obrazech (2004) a Obrazy z dějin fotografie české (2011). Ze své vlastní fotografické tvorby připravil knihy Válka za studena (2017) a Doličné okamžiky (2018). Kromě toho publikoval prózu Mimochodem (2004).

 

Kurátor: Josef Moucha

 

Doprovodný program výstavy

 • 30. 9. 2019, 19 hodin: beseda s kurátorem výstavy J. Mouchou a autorem J. Chuchmou
 • 24. 10. 2019, 18 hodin: komentovaná prohlídky s autorem výstavy Josefem Chuchmou
 • rezervace míst na obě akce je možná na e-mailu post@lgp.cz

 

 

110 00 Praha 1

Školská 28

Máme otevřeno:

po - pá: 10.00 – 20.00 hodin, víkendy, svátky: 11.00 – 18.00 hodin

Vstupné:

70 korun         dospělí

40 korun         studenti, děti nad 12 let, senioři od 60 let

30 korun         studenti uměleckých škol po předložení studijního průkazu

30 korun         skupiny nad 10 osob s doprovodem

140 korun       rodinné vstupné

 

 

Partneři Leica Gallery Prague

ČEZ a.s., AK Urbášek & Partners, Foto Škoda

 

Partner výstavy

Sbírka

Mediální partneři:

ArtMap, časopis FOTO, GoOut

 

Kurátor: Josef Moucha

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.lgp.cz