Josef Achrer a Youhei Kina: Another Fields aneb jde o abstraktní či prostorový objekt či jak je to jinak?!

16.11.2016 10:51

Galerie kritiků, Palác Adria - Praha

8.  – 27. 11. 2016

 

Na tiskové konferenci a následně na vernisáži česko-japonské výstavy „Another Fields“ – Josef Achrer a Youhei Kina nás kurátorka Vlasta Čiháková Noshiro uvedla do problematiky výstavy, která se koná u příležitosti Roku české kultury - 60. jubilea obnovení diplomatických styků mezi Českou republikou a Japonskem, pod čestnou záštitou Velvyslanectví Japonska v České republice. Po uvedení v Praze bude pokračovat v Japonsku:

 

The Gallery of Ningyocho Visions, Tokyo, 19. 12. – 24. 12. 2016

The Czech Centre Tokyo, 16. 1. – 13. 2. 2017

kurátor: Takashi Hayami, koordinátor: Masaki Nakayama

 

Jedná se o konfrontace malby českého a japonského autora, které jsou vytvářeny originální technologií a oscilují mezi abstraktním obrazem a prostorovým objektem. Společné oběma umělcům je, že původním východiskem jejich tvorby je krajina, nikoli figurativní, avšak chápaná v kontextu křížení informatiky, živého vnímání a tvůrčí představivosti jako „krajina jinak“, vytvořená uměle na pomezí virtuálního a skutečného světa.

 

Josef Achrer (Česko)

 • je laureátem 6. Ceny kritiky za mladou malbu v roce 2012, používal ve svých předchozích obrazových cyklech techniku protlačování barev z rubu na líc plátna s téměř monochromní tonalitou, připomínající mapy a textury zemského povrchu, či tušovou krajinomalbu v asijském pojetí

 

V jiném svém cyklu zkoumal východiska geometrické abstrakce pomocí geometrických rastrů, připomínajících urbánní architekturu s důrazem na imaginativní strukturu „obytného sektoru“

 

 • od 2013 se inspiruje fenoménem lidské potřeby být stále zásobován informacemi a daty. V jeho obrazech dochází k proměně od strukturálního členění plochy k radikálnější fyzické deformaci jejího tvaru, povyšující obraz na prostorový objekt. K tomu používá RGB barev, jež násobí účinek vnímání morfologické modifikace díla
 •  
 • RGB/kombinace  červená- zelená – modrá = aditivní způsob míchání barev, jaký se používá u monitorů, kde není potřeba zvnějšku světlo

 

Youhei Kina (Japonsko)

 • oproti Achrerovi používá jako podklad svých obrazů tkaniny, často kvalitního hedvábí nebo vrstveného ručního papíru, poučen tradicí klasických japonských technik. Texturu povrchu překrývá buď vrstvou jiného materiálu, nebo plochu kolážuje či přemalovává akrylem.
 • Autor ve svých obrazech klade důraz na kombinaci a skladbu různorodých prvků a vzorců v dekorativních kompozicích, rovněž zkoumajících možnosti použití informačních dat a barev RBG. Do plochy obrazu, povýšené na reliéfní útvar, zařazuje občas i japonské znakové písmo, jako piktografické vyjádření význau pojmu použitého materiálu.

 

 U obou autorů dochází k prezentaci nového vývojového stupně malby,

jež tautologicky vyjadřuje sebe sama a stává se něčím, co Achrer nazývá „ušlechtilými daty“.

Ušlechtilost zde znamená, že se data v čase neztrácejí, ale nabývají nových stálých významů a obsahových hodnot.

 

 

Tato filozofie je ve výstavě vyjádřena také jeho Manifestem data-ismu (obsahuje 13 informací) a jeho obrazy lze chápat i jako dokumentaci tohoto poselství

Tento text je informační a neobsahuje data.

Toto je zápis 13 informací, které mají za cíl probouzet otázky, na které není  jednoznačných odpovědí.“

(tak začíná Manifest J. A. z roku 2016)

 

 

Josef Achrer – narozen 1982 v Praze

 • absolvent pražské AVU (2004-2010)
 • 2007 navštěvoval  ateliér malby na pražské UPM
 • 2008 absolvoval studijní stáž v San Franciscu
 • 2013 podnikl studijní cestu do Pekingu
 • člen bývalé skupiny OBR
 • v současné době vystavuje v Číně
 • žije a pracuje v Praze

Youhei Kina – narozen 1979 v Tokiu

 • 2001 – 2004: absolvoval Toyo Institute of Art& Design v Tokiu
 • vystavoval v Japonsku
 • 2007 – vystavoval  v srbské  Vojvodině v Muzeu současného umění
 • 2014, 2015 se zúčastnil výměnné česko-japonské výstavy Metaplay, Praha-Tokyo
 • žije a pracuje v Tokiu

Youhei Kina: výřez z obrazu na tkanině

Palác Adria 1. patro

110 00 Praha 1

 Jungmannova 31/36

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková