Jitka Anlaufová: Divný květy aneb když přírodu zobrazujeme přirozenou optikou fantazie

08.02.2019 11:05

Galerie U Prstenu/přízemí a suterénní prostory - Praha

6. 2. - 8. 3. 2019

 

 

 

Na vernisáži (prodejní) výstavy v Galerii U Prstenu Jitka Anlaufová představila své nové malby s motivy květů (akryl na plátně, akryl a airbrush na plátně, akryl na papíře, počítačová grafika, tuš na papíře…) . Obrazy vznikaly převážně v zimním období, kdy už většina rostlin nekvete. Časový odstup tak malířce otevřel svět virtuálních možností personální kreativity. Autorka byla akci osobně přítomna.

 

Instalaci ´zimních´ obrazů doplnily  i ´letní´ malby z plenéru

a krátké tematické úlomky textů z dopisů Otakara Březiny Emílii Lakomé.

Malířka si tak spolu s básníkem pokládá otázku:

Možno někde více viděti, než je tento krásný růžový keř?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Výstava ´Divný květy´ rekapituluje malířčino dílo posledních 2 let,

pro něž i nadále zůstává hlavní inspirací příroda,

a to především rostlinná říše, vyznačující se podivuhodností nejen co do pestrosti forem i barev.

Přírodu v její zjevné, přirozené, symbolistně nabité i ryze systematické kráse zobrazuje přirozenou optikou fantazie,

jejíž vize přenáší na plátno či papír se znovunalezenou ostrostí.

Na obrazech se tak setkáváme s povědomými konturami tvarů j

akoby přejatých z botanických květních diagramů skutečných rostlin,

které zcela uchvátily autorčinu obrazotvornost, ať už se jedná o cikánskou růži, mák, sléz či brutnák.

Je na nich ale vždy něco jiného, surreálního a divného, což vyvěrá z autorčiny stylizace,

která je však přirozeným důsledkem malby zpaměti,

jež skutečnost přeměňuje k malířčině obrazu.

Doposud značně abstraktně-expresionisticky orientovanou ateliérovou tvorbu,

vyznačující se především velkoformátovou akrylomalbou a maloformátovou tušovou malbou,

obohacuje o novou, realističtější linií tvorby

v podobě plenérových akvarelů,

malovaných v oblíbeném Drachkově.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spojencem v kontemplaci okouzlující krásy přírody v rozpuku se jí stává

neméně podivuhodný velikán české poezie

Otokar Březina,

jehož slova, původně určená Emílii Lakomé,

rezonují s jejím mystickým pojetím přírody:

Kdo viděl krásnou mez, viděl všechno. Všechno je v ní. “

A tuto podivnou,

těžko uchopitelnou přítomnost alegorického všechna,

lze vytušit i v divných květech Jitky Anlaufové.“

(text: Olga Kovaříková)

 

Kurátorka:  Olga Kovaříková

 

Jitka Anlaufová  (* 22. 6. 1962 Příbram) -   česká abstraktní malířka

  • absolvovala střední průmyslovou školu strojní v Příbrami
  • absolvovala Výtvarnou školu Václava Hollara
  • 1986 - 1989: studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru monumentální malby u profesora Radomíra Koláře
  • 1989 - 1990: studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v intermediálním ateliéru profesora Milana Knížáka
  • 1990 - 1992: studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru krajinářské malby u profesora Františka Hodonského
  • od poč. 90. let se plně věnuje abstraktní malbě / soustředěně a velmi důsledně pracuje s abstraktní geometrickou formou, biopozitivními vlastnostmi různorodých struktur organické hmoty a energií horizontálních a vertikálních pásů monochromní malby
  • své obrazy prezentuje na společných i samostatných výstavách v galeriích nejen v České republice, ale i v zahraničí
  • pracuje také s fotografií a digitální grafikou

 

V letech 1992 - 2006 byla opakovaně podpořena švýcarskou Nadací Jana a Milan Jelínek

 

  • od roku 1993 spolupracuje s Galerií VIA ART v Praze
  • žije a pracuje v Praze

 

V současné době Jitka Anlaufová ve svých obrazech navazuje na středoevropskou tradici duchovně orientované abstraktní malby, která zkoumá a prostřednictvím malířské tvorby rozvíjí abstraktní formy, vycházející ze strukturální povahy živé hmoty. Tyto obrazy umožňují nahlédnout do dalších vrstev a dimenzí reality, v nichž se člověk orientuje s pomocí intuice a citlivosti pro procesy živých organismů a planetární příběh fylogenese. Malba Jitky Anlaufové spojuje původně neoddělenou zkušenost vizuálního a intuitivního komplexního vnímání, z něhož se jako ze zdroje tvoření rodí nové formy, které naplňují možnosti personální kreativity. Při realizaci svých malířských prací, otvírajících svět virtuálních možností kreativity, prokazuje autorka schopnost komunikovat s prostředím kultury.

 

1988 - Studijní pobyt Akademie výtvarných umění v Petrohradu, Rusko

1990 - Stipendijní pobyt Akademie výtvarných umění Pietro Vannuci, Perugia, Itálie

1991 - Mezinárodní umělecké sympozium, Montpelier, Francie

1993 - Stipendium malíře Čeňka Pražáka, Švýcarsko

1995 - Litografické sympozium Bez hranic, na zámku Sigharting, Rakousko

1997 - Mezinárodní umělecké sympozium Kámen a čas, Langenfeld-Burgstein, Oetzal-Tyrol, Rakousko

1998 - Mezinárodní umělecké sympozium Na hranici, Hrutkov, Jindřichův Hradec, Česká republika

2005 - Mezinárodní umělecké sympozium Místa paměti, Augustiniánský klášter ve Šternberku, Česká republika

2006 - Rezidenční pobyt ve Vile Paula, Klenová, Česká republika

2007- Sympozium Krajina Ústeckého kraje, Smolnice, Česká republika

Ocenění

2003 - Grant nadace The Pollock-Krasner Foundation, USA

(zdroj: Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Jilská 449/14

Máme otevřeno: úterý - sobota: 14.00 - 18.00 hodin

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková