Jiří Thýn: Vědomí jako základní předpoklad I, II /Consciousness as a Fundamental Attribute I, II aneb proč řežeme své vábivé předlohy

31.08.2014 16:14

Galerie hunt kastner – Praha

28. 8. – 11. 10. 2014

 

Na vernisáži  v galerii hunt kastner jsme  kromě videa zhlédli práce fotografa a výtvarníka Jiřího Thýna (* 1977 v Praze),  kde se pohybujeme  na hranici fotografie,videa, instalace   a intervence do veřejného prostoru, přičemž  mnohé žánry se často navzájem   propojují  a prostupují. Po dlouhých letech postupného zpřesňování svého ´konceptuálního lyrismu´ se autor zabývá otázkou obrazového vědomí (či nevědomí) a fotografického zachycení reality na pozadí modernistického kánonu. Výstava je opětovným pokusem pojmenovat cosi, co v obrazech vnímáme jen podvědomě, ale s čím bychom měli počítat jako s našeptáváním a ohrožením. 

 

Thýn je tu napůl ničitelem a napůl stylistou, pracujícím s arzenálem současné vizuality způsobem, který vychází z jeho vlastního podvědomí. Vábivost své předlohy zpytuje a přerušuje automatickými gesty řezacího nože.  Onen nevědomý automatismus v protikladu vůči Thýnově obvyklé technické brilanci vyvolá otázky po povaze toho, s čím autor pracuje a bojuje. Onen první řez, kdy se obraz jako takový rozpadl na souhrn elementů, proběhl již před stoletím a změnil radikálně naše čtení obrazu. A k tomu se í Thýn vrací v poloze, která analýzu kombinuje se snivou nostalgií.

 

Od estetických východisek se dostáváme k sociopolitickým otázkám existence v globalizovaném normativním univerzu, kde se hlásí slovu nepřeložitelnost, která v sobě nenese ambici k propojení, ale ke konfrontaci, údivu a disharmonii.  

Modernita se zde ukazuje jakostnost abstrahovat sociální a politická fakta, a abstrakce jako její grafické esperanto.

 

Thýnovy studie o obrazové skladbě jsou vlastně recyklační sochy, které se snaží vymanit z plochy, aby se do ní záhy s bolestivým vydechnutím vrátily. V prostoru zůstává jen samotný tvar průrvy, jako zoufale dokonalý vykřičník, jako inverzní socha nože či samotné jeho funkce, která restrukturalizuje naše vidění a vědomí.

 

Sama otázka po existenci abstraktního jazyka je zde nakonec otočena, neptáme se již post-historicky po tom, jak různě lze abstrakci použít a citovat, ale spíše na to a za proč a za jakých podmínek může abstraktní jazyk vůbec  ještě existovat.  Je možné abstrakci samu vůbec abstrahovat?

(oficiální zdroj: Pavel Vančát)

 

 

Kurátor: Pavel Vančát

 

130 00 Praha 3

Bořivojova 85

Máme otevřeno:

 úterý–pátek  13.00–18.00 hodin

 sobota:  14.00–18.00  nebo po domluvě

Vstup:  zdarma

 

www.huntkastner.com

info@huntkastner.com

 

 

 

Hodnocení:  75 %
Ing.  Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková