Jiří Středa: Odkryj svoji tvář aneb Co víme či Nevěřící Tomášové…

28.05.2020 10:57

 

Topičův salon - Praha

12. 5. - 5. 6. 2020

 

Po uvolnění nouzového stavu kvůli pandemii korovinaru jsme byli pozváni na výstavu Jiří Středa: Odkryj svoji tvář.  Výstava již od 12. května sice byla  zpřístupněna veřejnosti, z důvodu aktuální situace na umělecké scéně a vzhledem ke ztíženým podmínkám pro pořádání akcí se však nekonala tradiční vernisáž.  Výstava s příznačným názvem, vystihujícím současnou situaci, budiž předzvěstí lepších zítřků...Autor vystavených děl Jiří Středa byl osobně přítomen, byl stále přítomen sice v roušce, svou tvář nám tak docela neodhalil…ale jeho monumentální dílo mluvilo samo za sebe. Akci zahájila za Společnost Topičova salonu, z. s. zahájila Anna Kučerová.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topičův salon zaplnily sochy i kresby - barevné kvaše a akvarely.

 

 

Materiály:

bronz

sádra

akrylátová pryskyřice

kolorovaná sádra

opuka

slezský vápenec

epoxidová pryskyřice- kolorováno  

kvaš - pastel - papír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figurální sochy Jiřího Středy (*1956), které charakterizuje především kompoziční monolitická statičnost,  jsou nositelkami tichého poselství svého autora, které do nich vkládá během procesu tvorby, a v nichž si pokládá pro lidstvo věčné existenciální otázky o poslání člověka ve světě, o nezbytnosti pochopit sama sebe, vlastní existenci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Odkryj svoji tvář ve dvou hlavních liniích naznačila pozvolné zrání autora a jeho přechod od strohých dřevěných a robustních kamenných soch minimalizujících forem s úsporným pohybem k barevným plastikám z epoxidové pryskyřice, v nichž nyní otevřeněji a odvážněji hledá smysl současného lidství prostřednictvím výmluvného i jednoduchého gesta a barvy.

Nápadný, a přitom jednoduchý, pohyb rukou jako kdyby naznačoval ideu pomyslného příběhu - motta. Jemné kolorování plastikám propůjčuje křehký, průsvitný výraz. Jiří Středa v nich obnažuje sám sebe, otevírá své nitro, s jistou plachostí prozrazuje údiv nad stvořením. 

Tak například ruce různých variant hlavy Nevěřícího Tomáše (1995) postupně již neskrývají tvář.

Postavy  jsou k dialogu připraveny.

Ve zlomové práci Jiřího Středy - aktu muže v životní velikosti - Co víme/(2001, odlito 2009, bronz, 187 cm) autor  významně vysunuje jeho paži se vztyčeným ukazováčkem vzhůru a hlavu tázavě obrací nahoru, k nebi, ke kosmu, univerzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střízlivá a idealizující nahota postav vede autora k otevřenějšímu a přitom k sebevědomějšímu postoji k životu, kdy si je vědom, že je zapotřebí vyjít ze svého vlastního stínu, otevřít se světu, postavit se tváří sám sobě, převzít zodpovědnost nejen za svá konání, svůj život, ale i za chod světa.

 

Důležitou rovinou expozice jsou kresby - barevné kvaše a akvarely, jež jsou autorova privatissima, intimními záznamy, které oproti více rozumově vznikajícím plastikám, jsou citovým, téměř seismografickým emotivním zápisem, i když někdy mohou být také prvním impulsem k úvahám o námětu další plastiky. Avšak i přes komorní formáty a původní účel jejich vzniku představují zcela svébytnou, samostatnou  součást díla Jiřího Středy. (zdroj: Blanka Jiráčková)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Středa (* 1956  Náchod)

  • 1971- 1975: studoval na Střední průmyslové škole sochařsko - kamenické v Hořicích v Podkrkonoší
  • 1976 - 1982: studoval sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze u doc. Jiřího Bradáčka
  • po základní vojenské službě se věnoval restaurování kamene, a především intenzivně vlastní tvorbě
  • vystavoval doma i v zahraničí
  • je autorem realizací ve veřejném prostoru
  • od 2012 - předseda Rady Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, v jejímž rámci spoluorganizuje výstavy, sochařské soutěže i sochařská sympozia (2016 - Lysolaje, Praha 6)
  • v současné době žije a pracuje v Praze

 

Kurátorka výstavy: Blanka Jiráčková

Pořadatel:  Společnost Topičova salonu, z. s.

110 00 Praha 1

Národní 9/1. patro

Máme otevřeno: po - pá:  10.00 - 17.00 hodin

 

Hodnocení: 100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, © Adam Helma (1 x)

 

 

www.topicuvsalon.cz

https://www.topicuvsalon.cz

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vystava-soch-sdruzeni-socharu-cech-moravy-a-slezska-aneb-opet-jsme-se-radi-setkali/